Senast kontrollerat: 20/06/2022

Arbetslös utomlands

Om du blir av med jobbet i ett annat EU-land, är det inte ditt medborgarskap som avgör vilket land som ska betala dina arbetslöshetsförmåner utan din jobbsituation och var du bor.

Olika situationer

Jag bodde och jobbade utomlands före uppsägningen

Vill du stanna?

Om du blir av med jobbet och väljer att stanna i det EU-land där du var anställd, ska du ansöka om arbetslöshetsförmåner där.

Skriv in dig som arbetssökande hos den lokala arbetsförmedlingen. Du ska behandlas på samma sätt som invånarna i det landet.

Tänk särskilt på följande:

 • Vilka arbetsperioder som krävs för att ha rätt till arbetslöshetsförmåner.
 • Vilka nivåer som tillämpas vid beräkningen av förmånerna.
 • Hur länge du kan få dem.

Om du behöver bevis på tidigare anställningar och försäkringsperioder i andra länder kan du ansöka om ett U1-intyg (tidigare E 301) i det land där du arbetade förut.

Om du inte lämnar ett U1-intyg kan handläggaren få samma information direkt från det andra landets myndigheter. Men med intyget går handläggningen kanske fortare.

Vill du flytta hem?

Om du väljer att återvända hem efter att du har blivit arbetslös, måste du kontakta arbetsförmedlingen i ditt hemland och ta reda på om du fortfarande har rätt till arbetslöshetsförmåner efter din utlandsvistelse.

Om svaret är ja ska du

 • skriva in dig direkt som jobbsökande i ditt hemland
 • ansöka om ett U1-intyg (tidigare E 301) i det land där du arbetade senast.

Om du inte lämnar ett U1-intyg kan handläggaren få samma information direkt från det andra landets myndigheter. Men med intyget går handläggningen kanske fortare.

Om du inte har rätt till förmåner i ditt hemland, kan du ansöka om tillstånd att ta med dig dina arbetslöshetsförmåner från landet där du blev arbetslös. Du kan ta med dig förmånerna

 • till ditt hemland eller
 • till något annat land där du vill söka jobb.

I allmänhet kan du ta med dig dina förmåner i tre månader, men tiden kan förlängas till högst sex månader.

Jag var utsänd av min arbetsgivare för en kortare tid (högst 2 år)

Om du väljer att fortsätta vara försäkrad i det land som skickade ut dig, ska det landet betala dina arbetslöshetsförmåner.

Då skriver du in dig som arbetssökande hos arbetsförmedlingen i det landet.

Jag var statligt anställd utomlands

Om du blir helt arbetslös kan du välja att få arbetslöshetsförmåner i EU-landet där du arbetade eller i hemlandet. Du ska skriva in dig på arbetsförmedlingen i ett av de båda länderna.

 • Om du bestämmer dig för att ansöka om förmåner i landet där du arbetade, ska du be arbetsförmedlingen i ditt hemland om ett U1-intyg (tidigare E 301).


  Av intyget framgår vilka perioder som ska ingå i beräkningen av dina förmåner. Lämna intyget till arbetsförmedlingen i landet där du ansöker om förmåner.

  Om du inte lämnar ett U1-intyg kan handläggaren få samma information direkt från det andra landets myndigheter. Men med intyget går handläggningen kanske fortare.

 • Om du tänker ansöka om förmåner i ditt hemland, måste du återvända dit.

Dina förmåner beräknas enligt reglerna i det land där du anmäler dig som arbetssökande och alla perioder du har arbetat utomlands räknas med.

Exempel från verkligheten

Tänk efter innan du anmäler dig som arbetslös

Mirko från Tyskland arbetade som tysk statsanställd i Irland när han blev uppsagd. Han kunde ha återvänt till Tyskland och skrivit in sig som jobbsökande där. Han valde dock att stanna i Irland och ansöka om arbetslöshetsförmåner där.

Han trodde att han skulle få 67 % av sin genomsnittliga dagslön i ersättning, precis som i Tyskland. Men i Irland bygger förmånerna inte på den tidigare inkomsten. Mirko blev förvånad när han förstod att han bara hade rätt till ett schablonbelopp på 204,30 euro i veckan.

Jag jobbade i ett land, men bodde i ett annat (gränsarbetare)

Om du som gränsarbetare (anställd eller egenföretagare) förlorar jobbet kan du bara ansöka om arbetslöshetsförmåner i landet där du bor.

Varning

Undantag

Om du under din senaste pendlingsperiod åkte hem mer sällan än en gång i veckan, kan du välja var du vill ansöka om arbetslöshetsförmåner (bosättningslandet eller arbetslandet).

Den regeln gäller sedan den 1 maj 2010 och vissa arbetsförmedlingar känner kanske ännu inte till den. Om du får problem med dina arbetslöshetsförmåner utomlands, kan du kontakta någon av EU:s rådgivningstjänster Länk öppnas på ny sida.

Belopp

Om du har rätt till arbetslöshetsförmåner och hur stort beloppet i så fall blir avgörs av reglerna i landet där du bor. Hur länge du jobbat utomlands inverkar också.

Be myndigheterna i landet (eller länderna) där du har jobbat om ett U1-intyg (tidigare E 301), som visar vilka perioder som ska ingå vid beräkningen av dina förmåner.

Skicka intyget till arbetsförmedlingen i landet där du vill ansöka om förmåner, så de kan ta hänsyn till de perioder du varit försäkrad eller har arbetat i andra länder.

Om du inte lämnar ett U1-intyg kan handläggaren få samma information direkt från de andra ländernas myndigheter. Men med intyget går handläggningen kanske fortare.

Behöver du hjälp att hitta ett jobb?

Vill du ha hjälp med att hitta ett nytt jobb i landet där du arbetade förut? Då kan du skriva in dig på arbetsförmedlingen där. Du måste då uppfylla kraven i både landet där du bor (som betalar dina förmåner) och landet där du senast jobbade (där du söker jobb).

Varning

Det är viktigast att uppfylla kraven i landet där du bor - annars kan dina förmåner påverkas.

Exempel från verkligheten

Ta reda på var du kan ansöka om arbetslöshetsförmåner

Arthur från Tyskland blev arbetslös 2008 och flyttade direkt till Ungern för att jobba där. Han fick en ettårig anställning i Budapest, men behöll sin bostad i Tyskland och återvände regelbundet dit.

När han blev arbetslös igen, kunde han ha ansökt om förmåner i Ungern. Han bestämde sig dock för att återvända till Tyskland och hade inga problem att få förmåner där.

Varning

Olika länder, olika förmåner

Varje land har sina egna regler för arbetslöshetsförmåner. Det innebär att du kan ha rätt till arbetslöshetsförmåner i två år i ditt hemland men bara i ett år i ett annat land.

Du bör jämföra vilka förmåner som varje land betalar och särskilt tänka på

 • vilka arbetsperioder som krävs för att ha rätt till arbetslöshetsförmåner
 • vilka nivåer som tillämpas vid beräkningen av förmånerna
 • hur länge du kan få dem.

Läs mer om arbetslöshetsförmånerna i det land som betalar ut dem:

Välj land

Jag vill flytta till ett annat land och söka jobb där

På vissa villkor kan du ta med dina arbetslöshetsförmåner till ett annat EU-land medan du söker jobb där. I allmänhet kan du ta med dig dina förmåner i tre månader, men den tiden kan förlängas till högst sex månader.

Vanliga frågor

EU-lagstiftning

Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?

Kontakta våra hjälp- och rådgivningstjänster

Dela denna sida: