Bo och resa
Senast kontrollerat: 29/01/2019

Göra och ta emot betalningar

Storbritanniens beslut att aktivera artikel 50 i EU-fördraget: Mer information

Den 30 mars 2019 upphör EU-rätten att gälla i Storbritannien, såvida inget annat datum anges i ett ratificerat utträdesavtal eller Europeiska rådet och Storbritannien enhälligt beslutar att förlänga den tvååriga förhandlingsperioden. Läs mer om de rättsliga konsekvenserna för företagen:

Vid kortbetalningar får du inte ta ut några extra avgifter. Betalningar ska godtas oavsett var i EU kunden bor. Enligt reglerna mot penningtvätt och terroristfinansiering är du i vissa fall skyldig att kontrollera identiteten på kunden och den verkliga huvudmannen.

Ta reda på hur du tar ut ränta och kräver ersättning för fordringar från kommersiella transaktioner med andra företag och myndigheter. Använd vårt ränteverktyg för att räkna ut hur mycket ränta du kan kräva.

EU-reglerna gör att du snabbare kan driva in fordringar genom att söka på nätet. Du kan också låta domstolen frysa gäldenärens bankmedel.

Dela denna sida: