Ostatnio sprawdzono : 24/09/2018

Dokonywanie i otrzymywanie płatności

Decyzja Wielkiej Brytanii o zastosowaniu art. 50 TUE: Więcej informacji

Od 30 marca 2019 r. wszystkie unijne akty prawne przestaną mieć zastosowanie do Wielkiej Brytanii, chyba że w ratyfikowanej umowie o wystąpieniu z UE przewidziana zostanie inna data lub Rada Europejska i Wielka Brytania podejmą jednomyślnie decyzję o przedłużeniu dwuletniego okresu negocjacji. Więcej informacji na temat skutków prawnych dla przedsiębiorstw:

Za płatności elektroniczne dokonywane w euro i w koronach szwedzkich banki nie mogą pobierać ani od Ciebie, ani od Twoich klientów opłat wyższych niż w przypadku równoważnych transakcji krajowych. Sprawdź, czy Twoi klienci mogą dokonać płatności za pomocą karty kredytowej lub debetowej bez dodatkowych opłat.

Dowiedz się, jak dochodzić odsetek i rekompensat od płatności należnych z tytułu transakcji handlowych z innymi przedsiębiorstwami i organami publicznymi. Za pomocą kalkulatora sprawdź wysokość odsetek należnych z tytułu zaległych płatności.

Dzięki przepisom UE możesz złożyć wniosek online, aby przyspieszyć procedurę transgranicznego odzyskiwania długów. Możesz również zwrócić się do sądu o zamrożenie środków na rachunku bankowym firmy, która jest Ci winna pieniądze.

Udostępnij tę stronę: