Ostatnio sprawdzono: 21/06/2022

Dokonywanie i otrzymywanie płatności

Nie możesz stosować opłat za płatność kartą, a płatności muszą być akceptowane niezależnie od tego, w jakim kraju UE klient ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Jeżeli oferujesz klientom możliwość wyboru między płatnością kartą w ich walucie krajowej a płatnością w walucie Twojego kraju lub strony internetowej, musisz poinformować ich – w momencie zakupu – o wszystkich opłatach związanych z usługą przewalutowania, którą oferujesz. Przepisy dotyczące zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu: obowiązki w zakresie weryfikacji tożsamości klientów i beneficjentów rzeczywistych.

Dowiedz się, jak dochodzić odsetek i rekompensat od płatności należnych z tytułu transakcji handlowych z innymi przedsiębiorstwami i organami publicznymi. Za pomocą kalkulatora sprawdź wysokość odsetek należnych z tytułu zaległych płatności.

Dzięki przepisom UE możesz złożyć wniosek online, aby przyspieszyć procedurę transgranicznego odzyskiwania długów. Możesz również zwrócić się do sądu o zamrożenie środków na rachunku bankowym firmy, która jest Ci winna pieniądze.

Udostępnij tę stronę: