Ostatnio sprawdzono: 29/01/2019

Dokonywanie i otrzymywanie płatności

Decyzja Wielkiej Brytanii o zastosowaniu art. 50 TUE: Więcej informacji

Od 30 marca 2019 r. wszystkie unijne akty prawne przestaną mieć zastosowanie do Wielkiej Brytanii, chyba że w ratyfikowanej umowie o wystąpieniu z UE przewidziana zostanie inna data lub Rada Europejska i Wielka Brytania podejmą jednomyślnie decyzję o przedłużeniu dwuletniego okresu negocjacji. Więcej informacji na temat skutków prawnych dla przedsiębiorstw:

Nie możesz naliczać dodatkowych opłat za płatności kartą, a płatności musisz przyjmować niezależnie od kraju UE, w którym klient ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu: obowiązki w zakresie weryfikacji tożsamości klientów i rzeczywistych właścicieli.

Dowiedz się, jak dochodzić odsetek i rekompensat od płatności należnych z tytułu transakcji handlowych z innymi przedsiębiorstwami i organami publicznymi. Za pomocą kalkulatora sprawdź wysokość odsetek należnych z tytułu zaległych płatności.

Dzięki przepisom UE możesz złożyć wniosek online, aby przyspieszyć procedurę transgranicznego odzyskiwania długów. Możesz również zwrócić się do sądu o zamrożenie środków na rachunku bankowym firmy, która jest Ci winna pieniądze.

Udostępnij tę stronę: