Ostatnio sprawdzono: 10/11/2022

Informacje o stronie

Portal Your Europe ma być pomocny w różnych sytuacjach, z jakimi możesz mieć do czynienia w innych krajach europejskich. Pomoże Ci uniknąć niepotrzebnych kłopotów i formalności administracyjnych.

Nasze porady dotyczą takich sytuacji, jak przeprowadzka czy podróż do innego kraju, pobyt, studia lub praca czy też zakupy za granicą. Przedsiębiorstwa mogą natomiast uzyskać informacje oprowadzeniu działalności gospodarczej za granicą.

Jako obywatel UE – lub obywatel Islandii, Liechtensteinu czy Norwegii – masz określone prawa, które obowiązują również poza Twoim krajem. Może się jednak okazać, że prawa te nie zawsze są przestrzegane, jeśli dany kraj nie wdrożył jeszcze w pełni odpowiednich przepisów UE.

Jakie informacje są dostępne na tych stronach?

Portal Your Europe oferuje:

Kraje i obywatele, których dotyczą te informacje

Portal opracowano przede wszystkim z myślą o obywatelach UE i ich rodzinach (w tym członkach rodziny z krajów spoza UE).

Z reguły prawa przedstawione w portalu Your Europe obowiązują we wszystkich krajach UEOtwórz link do strony zewnętrznej oraz w Islandii, Liechtensteinie i Norwegii.

W niektórych przypadkach przepisy UE obowiązują również w Szwajcarii, gdyż podpisała ona niektóre umowy z UE.

Na każdej stronie portalu Your Europe wyraźnie wskazano, których krajów lub narodowości dotyczą zamieszczone informacje.

Autorzy zamieszczanych treści

Informacje w portalu Your Europe są przygotowywane przez odpowiednie działy Komisji Europejskiej i uzupełniane o treści udostępnione przez administrację poszczególnych krajów.

Portal składa się z dwóch części:

Część dla obywateli zawiera liczne przykłady wzięte z życia, przy czym wszystkie podane imiona i narodowość występujących w nich osób są fikcyjne.

Wersje językowe

Your Europe zawiera informacje we wszystkich językach urzędowych UE – z wyjątkiem irlandzkiego .

Może się jednak zdarzyć, że niektóre treści nie są dostępne w wybranym przez użytkownika języku, ponieważ nie zostały jeszcze przetłumaczone.

Informacje dotyczące poszczególnych krajów są publikowane w języku urzędowym danego kraju, a także w języku angielskim.

Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za politykę językową stosowaną na stronach zewnętrznych.

Linki do portalu Your Europe

Przy zamieszczaniu linków do stron portalu Your Europe należy przestrzegać poniższych zasad:

Regularnie sprawdzamy, czy linki prowadzące do naszego portalu są zgodne z powyższymi zasadami.

Promocja portalu Your Europe

Do promocji portalu Your Europe można wykorzystać nasze wielojęzyczne materiały promocyjne en .

Polityka prywatności

Strony Your Europe są zarządzane zgodnie z zasadami poszanowania prywatności użytkowników i ochrony danych osobowych, które obowiązują na stronach portalu Europa.

W przypadku korzystania z usług pomocy dostępnych za pośrednictwem portalu Your Europe użytkownik zostanie szczegółowo poinformowany o stosowanej polityce prywatności.