Ostatnio sprawdzono: 10/04/2019

Studia za granicą i stypendia zagraniczne

Decyzja Wielkiej Brytanii o zastosowaniu art. 50 TUE: Więcej informacji

Studia za granicą w ramach programu Erasmus+

W ramach programu Erasmus+ studenci mają szansę odbycia części studiów na uczelni za granicą lub podjęcia stażu w zagranicznej firmie.

Jeśli interesuje Cię odbycie części studiów za granicą, najpierw powinieneś zasięgnąć informacji na swojej uczelni.

Studiując za granicą w ramach programu wymiany Erasmus+:

Uznawanie studiów za granicą

Twoja uczelnia macierzysta musi uznać czas spędzony na uczelni w innym kraju za liczący się do Twoich studiów pod warunkiem, że zrealizowałeś uprzednio uzgodniony program studiów.

Wspólne programy studiów

W ramach programu Erasmus Mundus możesz zostać przyjęty na studia podyplomowe opracowane wspólnie przez uczelnie z różnych krajów UE - a czasami nawet spoza Europy. Studiujesz wtedy lub prowadzisz badania naukowe w co najmniej dwóch krajach - a na zakończenie otrzymujesz wspólny, podwójny lub wielokrotny dyplom. O stypendia z programu Erasmus Mundus mogą ubiegać się studenci z Europy i reszty świata.

Jeśli jesteś zainteresowany, odwiedź strony na temat programów magisterskichen Erasmus Mundus. Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat warunków udziału we wspólnym programie magisterskim i terminu składania zgłoszeń, odwiedź stronę wybranego programu.

Partnerstwa z uczelniami spoza UE

Stypendia Erasmus Mundus przeznaczane są również na partnerską współpracę pomiędzy instytucjami szkolnictwa wyższego z różnych krajów i regionów całego świata.

Stypendia te umożliwiają europejskim studentom odbycie studiów w krajach nienależących do UE, a obywatelom tychże krajów - studiowanie w UE. Dowiedz się więcej o programach partnerskichen, w ramach których przyznawane są stypendia dla obywateli Twojego kraju. Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat proponowanych przedmiotów, warunków udziału i terminu składania zgłoszeń, odwiedź stronę wybranego programu partnerskiego.

Odwiedź biuro współpracy z zagranicą na Twojej uczelni

Być może Twoja uczelnia bierze udział w innych międzynarodowych programach wymiany. Więcej informacji na temat programu Erasmus+ i innych programów wymian studenckich może udzielić Ci biuro współpracy z zagranicą na Twojej uczelni.

Najczęściej zadawane pytania

Szukasz informacji na temat przepisów obowiązujących w konkretnym kraju?

Potrzebujesz pomocy lub porady?

Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

Udostępnij tę stronę: