Narzędzia serwisu

Wybór języka

Flaga UE

Ścieżka nawigacji

Menu

Ostatnio sprawdzono : 01/03/2018

Studia za granicą i stypendia zagraniczne

Decyzja Wielkiej Brytanii o zastosowaniu art. 50 TUE: Więcej informacji

Na razie Wielka Brytania pozostaje pełnoprawnym członkiem UE, a wynikające z tego prawa i obowiązki nadal mają w pełni zastosowanie zarówno w tym kraju, jak i do tego kraju.

  • Pytania i odpowiedzi na podstawie wspólnego sprawozdania z dnia 8 grudnia 2017 r. dotyczącego negocjacji między UE a Wielką BrytaniąEnglish
  • Publikacje UE na temat brexituEnglish
  • Informacje i wskazówki rządu brytyjskiego dotyczące brexituEnglish

Studia za granicą w ramach programu Erasmus+

W ramach programu Erasmus+ studenci mają szansę odbycia części studiów na uczelni za granicą lub podjęcia stażu w zagranicznej firmie.

Jeśli interesuje Cię odbycie części studiów za granicą, najpierw powinieneś zasięgnąć informacji na swojej uczelni.

Studiując za granicą w ramach programu wymiany Erasmus+:

  • nie musisz uiszczać opłaty rejestracyjnej ani czesnego na uczelni przyjmującej
  • studia odbyte za granicą są wliczane do czasu studiów na uczelni macierzystej
  • otrzymujesz stypendium unijne na pokrycie kosztów utrzymania i podróży.

Uznawanie studiów za granicą

Twoja uczelnia macierzysta musi uznać czas spędzony na uczelni w innym kraju za liczący się do Twoich studiów pod warunkiem, że zrealizowałeś uprzednio uzgodniony program studiów.

Wspólne programy studiów

W ramach programu Erasmus Mundus możesz zostać przyjęty na studia podyplomowe opracowane wspólnie przez uczelnie z różnych krajów UE - a czasami nawet spoza Europy. Studiujesz wtedy lub prowadzisz badania naukowe w co najmniej dwóch krajach - a na zakończenie otrzymujesz wspólny, podwójny lub wielokrotny dyplom. O stypendia z programu Erasmus Mundus mogą ubiegać się studenci z Europy i reszty świata.

Jeśli jesteś zainteresowany, odwiedź strony na temat programów magisterskichEnglish i doktoranckichEnglish Erasmus Mundus. Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat warunków udziału we wspólnym programie magisterskim lub doktoranckimi i terminu składania zgłoszeń, odwiedź stronę wybranego programu.

Partnerstwa z uczelniami spoza UE

Stypendia Erasmus Mundus przeznaczane są również na partnerską współpracę pomiędzy instytucjami szkolnictwa wyższego z różnych krajów i regionów całego świata.

Stypendia te umożliwiają europejskim studentom odbycie studiów w krajach nienależących do UE, a obywatelom tychże krajów - studiowanie w UE. Dowiedz się więcej o programach partnerskichEnglish, w ramach których przyznawane są stypendia dla obywateli Twojego kraju. Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat proponowanych przedmiotów, warunków udziału i terminu składania zgłoszeń, odwiedź stronę wybranego programu partnerskiego.

Interesujesz się współpracą akademicką UE z Australią, Japonią, Nową Zelandią i Republiką Korei? Zasięgnij informacji na temat programu współpracyEnglish.

Odwiedź biuro współpracy z zagranicą na Twojej uczelni

Być może Twoja uczelnia bierze udział w innych międzynarodowych programach wymiany. Więcej informacji na temat programu Erasmus+ i innych programów wymian studenckich może udzielić Ci biuro współpracy z zagranicą na Twojej uczelni.

Konsultacje publiczne
    Potrzebujesz pomocy lub porady?
    Skontaktuj się z działem pomocy