Ostatnio sprawdzono: 26/02/2019

Pracownicy delegowani

Decyzja Wielkiej Brytanii o zastosowaniu art. 50 TUE: Więcej informacji

Na razie Wielka Brytania pozostaje pełnoprawnym członkiem UE, a wynikające z tego prawa i obowiązki nadal mają w pełni zastosowanie zarówno w tym kraju, jak i do tego kraju.

Twój pracodawca może Cię wysłać tymczasowo do pracy w innym kraju UE. W okresie oddelegowania będziesz mieć status „pracownika delegowanego" i korzystać z tych samych praw pracowniczych i warunków pracy co pracownicy w kraju przyjmującym.

Oddelegowanie może trwać dopóty , dopóki będzie to konieczne do zrealizowania konkretnego zadania. Po zakończeniu oddelegowania musisz wrócić do kraju UE, z którego Cię oddelegowano.

Warunki pracy

Będziesz podlegać warunkom zatrudnienia obowiązującym w kraju przyjmującym, jeżeli są one bardziej korzystne niż warunki obowiązujące w Twoim kraju pochodzenia. Te warunki zatrudnienia odnoszą się do:

Twój pracodawca może również pokryć koszty podróży, wyżywienia i zakwaterowania w kraju UE, do którego Cię oddelegowano, o ile jest to przewidziane w przepisach Twojego kraju pochodzenia. Świadczenia te muszą być wypłacane jako dodatek do minimalnej stawki płacy.

Inne prawa

Jeśli oddelegowano Cię do innego kraju UE:

Jeśli jesteś oddelegowany do innego kraju UE na dłuższy okres, być może wolisz, aby Twoja rodzina dołączyła do Ciebie. Członkowie Twojej rodziny mogą do Ciebie dołączyć na mocy praw przysługujących im jako obywatelom UE, ale nie w charakterze osób na Twoim utrzymaniu.

Podatek dochodowy

Jeśli zostałeś oddelegowany do pracy w innym kraju UE na krócej niż sześć miesięcy, nie powinieneś być zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego w kraju przyjmującym. Jednak nie istnieją żadne przepisy UE określające, który kraj może opodatkować Twój dochód w okresie oddelegowania. Może to być określone w krajowych przepisach podatkowych lub umowach podatkowych zawartych pomiędzy poszczególnymi krajami UE.

Zabezpieczenie społeczne podczas pracy za granicą

Jako pracownik oddelegowany będziesz nadal objęty systemem zabezpieczenia społecznego swojego kraju pochodzenia. W tym celu Ty lub Twój pracodawca musicie złożyć wniosek o formularz PD A1 w zakładzie ubezpieczeń społecznych w Twoim kraju pochodzeniapdfen . Ponieważ formularz PD A1 zachowuje ważność tylko przez 24 miesiące, jeśli oddelegowanie do innego kraju UE trwa dłużej, możesz:

Prawa do zabezpieczenia społecznego zostaną przedłużone, jeżeli organy kraju pochodzenia i kraju przyjmującego osiągną porozumienie w tej kwestii i jeżeli przedłużenie leży w Twoim interesie. Dowiedz się więcej o zabezpieczeniu społecznym przysługującym podczas okresu oddelegowania do innego kraju UE.

Przed oddelegowaniem

Być może Twój pracodawca będzie również musiał zawczasu wysłać do organów kraju przyjmującego zawiadomienie zawierające następujące dane:

Krajowe strony internetowe dotyczące delegowania pracowników

Więcej informacji na temat warunków zatrudnienia pracowników delegowanych oraz dane kontaktowe właściwych urzędów można znaleźć na stronach poszczególnych krajów.

Wybierz kraj:

 • Austriaatpl
 • Belgiabepl
 • Bułgariabgpl
 • Chorwacjacrpl
 • Cyprcypl
 • Czechyczpl
 • Daniadkpl
 • Estoniaeepl
 • Finlandiafipl
 • Francjafrpl
 • Grecjagrpl
 • Hiszpaniaespl
 • Irlandiaiepl
 • Litwaltpl
 • Luksemburglupl
 • Maltamtpl
 • Niderlandynlpl
 • Niemcydepl
 • Polskaplpl
 • Portugaliaptpl
 • Rumuniaropl
 • Szwecjasepl
 • Słowacjaskpl
 • Słoweniasipl
 • Węgryhupl
 • Włochyitpl
 • Zjednoczone Królestwoukpl
 • Łotwalvpl

Więcej informacji możesz uzyskać w biurze łącznikowym dla pracowników delegowanych lub w punkcie kompleksowej obsługi dla pracowników delegowanych w kraju, do którego wyjeżdżasz.

Najczęściej zadawane pytania

Prawo UE

Szukasz informacji na temat przepisów obowiązujących w konkretnym kraju?

Potrzebujesz pomocy lub porady?

Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

Udostępnij tę stronę: