Ostatnio sprawdzono: 21/09/2021

Pracownicy delegowani

Koronawirus – ograniczenia przy przekraczaniu granic przez pracowników delegowanych

Twój pracodawca może Cię wysłać tymczasowo do pracy w innym kraju UE. W okresie delegowania będziesz mieć status „ pracownika delegowanego" i korzystać z tych samych podstawowych praw pracowniczych i warunków pracy co pracownicy w kraju przyjmującym.

Delegowanie może trwać dopóty, dopóki będzie to konieczne do zrealizowania konkretnego zadania. Po zakończeniu delegowania musisz wrócić do miejsca zatrudnienia w kraju UE, z którego Cię delegowano.

 Warunki pracy

Będziesz podlegać warunkom zatrudnienia obowiązującym w kraju przyjmującym, jeżeli są one bardziej korzystne niż warunki obowiązujące w Twoim kraju pochodzenia. Te warunki zatrudnienia odnoszą się do:

  

Inne prawa

Jeżeli delegowano Cię do innego kraju UE:

Delegowanie długoterminowe

Jeżeli delegowano Cię na okres przekraczający 12 miesięcy (lub 18 miesięcy, pod warunkiem że Twój pracodawca złożył umotywowane powiadomienie w odpowiednim urzędzie Twojego kraju przyjmującego), zastosowanie mają wszystkie odnośne warunki zatrudnienia obowiązujące w kraju przyjmującym, z wyjątkiem tych, które dotyczą dodatkowych świadczeń emerytalnych i rozwiązywania umów.

Jeżeli delegowano Cię do innego kraju UE na dłuższy okres, być może wolisz, aby Twoja rodzina dołączyła do Ciebie. Członkowie Twojej rodziny mogą do Ciebie dołączyć na mocy praw przysługujących im jako obywatelom UEen, ale nie w charakterze osób na Twoim utrzymaniu.

Podatek dochodowy

Jeżeli delegowano Cię do pracy w innym kraju UE na krócej niż sześć miesięcy, nie powinien dotyczyć Cię obowiązek zapłaty podatku dochodowegoen w kraju przyjmującym. Jednak nie istnieją żadne przepisy UE określające, który kraj może opodatkować Twój dochód w czasie trwania delegowania. Może to być określone w krajowych przepisach podatkowych lub umowach podatkowych zawartych pomiędzy poszczególnymi krajami UE.

  Zabezpieczenie społeczne podczas pracy za granicą

Jako pracownik delegowany będziesz nadal objęty/-a systemem zabezpieczenia społecznego swojego kraju pochodzenia. W tym celu Twój pracodawca musi złożyć wniosek o formularz PD A1Dokument PDFen w zakładzie ubezpieczeń społecznych w Twoim kraju pochodzenia i poinformować właściwe organy kraju przyjmującego. Jeżeli okres delegowania trwa dłużej niż 2 lata, możesz:

Więcej informacji o zabezpieczeniu społecznym przysługującym podczas delegowania do innego kraju UEen

Przed delegowaniem

Być może Twój pracodawca będzie również musiał wysłać do organów kraju przyjmującego zawiadomienie zawierające następujące dane:

Więcej informacji można znaleźć w unijnym Krótkim poradniku dotyczącym delegowaniaOtwórz link do strony zewnętrznej.

Zobacz również Praktyczny poradnik dotyczący delegowania pracownikówOtwórz link do strony zewnętrznej.

Krajowe strony internetowe dotyczące delegowania pracowników

Więcej informacji na temat warunków zatrudnienia pracowników delegowanych oraz dane kontaktowe właściwych urzędów można znaleźć na stronach poszczególnych krajów.

Wybierz kraj:

  Masz więcej pytań?

  Najczęściej zadawane pytania

  Prawo UE

  Skutki brexitu

  Zasady i warunki przedstawione na tej stronie mają zastosowanie co najmniej do 31 grudnia 2020 r.:

  • Obywatele UE wciąż mają pełny dostęp do brytyjskiego rynku pracy i zachowują wszystkie prawa przysługujące pracownikom na mocy przepisów UE;
  • Obywatele Wielkiej Brytanii wciąż mają pełny dostęp do unijnego rynku pracy i zachowują wszystkie prawa przysługujące pracownikom na mocy przepisów UE.

  Jeżeli masz problem z wyegzekwowaniem swoich praw, skorzystaj z naszej pomocy.

  Potrzebujesz pomocy lub porady?

  Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

  Udostępnij tę stronę: