Ostatnio sprawdzono: 19/01/2023

Pracownicy delegowani

Twój pracodawca może Cię wysłać tymczasowo do pracy w innym kraju UE. W okresie delegowania będziesz mieć status „pracownika delegowanego” i korzystać z tych samych podstawowych praw pracowniczych i warunków pracy co pracownicy w kraju przyjmującym.

Delegowanie może trwać dopóty, dopóki będzie to konieczne do zrealizowania konkretnego zadania. Po zakończeniu delegowania musisz wrócić do miejsca zatrudnienia w kraju UE, z którego Cię delegowano.

Warunki pracy

Będziesz podlegać warunkom zatrudnienia obowiązującym w kraju przyjmującym, jeżeli są one bardziej korzystne niż warunki obowiązujące w Twoim kraju pochodzenia. Te warunki zatrudnienia odnoszą się do:

Inne prawa

Jeżeli delegowano Cię do innego kraju UE:

Delegowanie długoterminowe

Jeżeli delegowano Cię na okres przekraczający 12 miesięcy (lub 18 miesięcy, pod warunkiem że Twój pracodawca złożył umotywowane powiadomienie w odpowiednim urzędzie Twojego kraju przyjmującego), zastosowanie mają wszystkie odnośne warunki zatrudnienia obowiązujące w kraju przyjmującym, z wyjątkiem tych, które dotyczą dodatkowych świadczeń emerytalnych i rozwiązywania umów.

Jeżeli delegowano Cię do innego kraju UE na dłuższy okres, być może wolisz, aby Twoja rodzina dołączyła do Ciebie. Członkowie Twojej rodziny mogą do Ciebie dołączyć na mocy praw przysługujących im jako obywatelom UE, ale nie w charakterze osób na Twoim utrzymaniu.

Podatek dochodowy

Jeżeli delegowano Cię do pracy w innym kraju UE na krócej niż sześć miesięcy, nie powinien dotyczyć Cię obowiązek zapłaty podatku dochodowego w kraju przyjmującym. Jednak nie istnieją żadne przepisy UE określające, który kraj może opodatkować Twój dochód w czasie trwania delegowania. Może to być określone w krajowych przepisach podatkowych lub umowach podatkowych zawartych pomiędzy poszczególnymi krajami UE.

Zabezpieczenie społeczne podczas pracy za granicą

Jako pracownik delegowany będziesz nadal objęty/-a systemem zabezpieczenia społecznego swojego kraju pochodzenia. W tym celu Twój pracodawca musi złożyć wniosek o formularz PD A1 en w zakładzie ubezpieczeń społecznych w Twoim kraju pochodzenia i poinformować właściwe organy kraju przyjmującego. Jeżeli okres delegowania trwa dłużej niż 2 lata, możesz:

Więcej informacji o zabezpieczeniu społecznym przysługującym podczas delegowania do innego kraju UE

Przed delegowaniem

Być może Twój pracodawca będzie również musiał wysłać do organów kraju przyjmującego zawiadomienie zawierające następujące dane:

Więcej informacji można znaleźć w unijnym Krótkim poradniku dotyczącym delegowania en .

Zobacz również Praktyczny poradnik dotyczący delegowania pracowników en .

Krajowe strony internetowe dotyczące delegowania pracowników

Więcej informacji na temat warunków zatrudnienia pracowników delegowanych oraz dane kontaktowe właściwych urzędów można znaleźć na stronach poszczególnych krajów.

Krajowe strony internetowe dotyczące delegowania pracowników

Krajowe biura łącznikowe

Każdy kraj ma właściwy organ, który może udzielić odpowiedzi na pytania dotyczące delegowania pracowników. Dane kontaktowe tych krajowych biur łącznikowych znajdują się poniżej pod przyciskiem Zwróć się do organów krajowych .

Zobacz również

Najczęściej zadawane pytania

Prawo UE

Szukasz informacji na temat przepisów obowiązujących w konkretnym kraju?

Wybierz kraj
Austria
Bundesministerium für Arbeit und WirtschaftFederal Ministry of Labour and Economy
Favoritenstraße 7AT-1040 Wien
Contact formen
Belgia Belgia – Flandria Belgium – Walonia
FPS Employment, Labour and Social Dialogue, Belgian liaison office, Directorate-general labour law and legal studiesSPF Emploi, Travail et Concertation sociale, Bureau de liaison belge, Direction Générale Droit du travail et études juridiquesFOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, Belgisch verbindingsbureau, Algemene directie arbeidsrecht en juridische studiën
Rue Ernest Blerot 1BE-1070 Bruxelles/Brussel
Employment Belgium (EN)en
Emploi Belgique (FR)fr
Werk België (NL)nl
Bułgaria
Министерство на труда и социалната политика - ИА Главна инспекция по трудаMinistry of Labour and Social Policy - General Labour Inspectorate EA
3 Kniaz Aleksandar Dondukov blvd.BG-1000 Sofia
Strona internetowaen
Chorwacja
Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politikeMinistry of Labour, Pension System, Family and Social Policy
Ulica grada Vukovara 78HR-10000 Zagreb
Strona internetowahr
Cypr
Υπουργείο Εργασίας , Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Τμήμα ΕργασίαςMinistry of Labour, Welfare and Social Insurance - Department of Labour
9 Klimentos StrCY-1480 Nicosia
Strona internetowaen
Czechy
Ministerstvo práce a sociálních věcíMinistry of Labour and Social Affairs
Na Poříčním právu 1CZ-128 01 Praha 2
Posting and social securityen
Posting a foreigner to the Czech republicen
Dania
Danish Working Environment Authority
Landskronagade 332100 København Ø
Posting regulationsen
Social security coveren
Estonia
Tööinspektsioon; Ms Liis Naaber-KalmLabour Inspectorate
Mäealuse 2/2EE-12618 Tallinn
Strona internetowaen
Finlandia
TyosuojeluArbetarskyddsförvaltningenOccupational Safety and Health Administration
Occupational Safety and Health Administrationen
Francja
Bureau de liaison nationale - Direction générale du travail - Ministère du TravailNational Liaison Office - Directorate General for Labour - Ministry for Labour
39-45, quai André CitroënFR-75902 Paris Cedex 15
Posting of employees - Ministry for Labouren
Niemcy
Generalzolldirektion Direktion VII - Finanzkontrolle SchwarzarbeitDirectorate VII of the Central Customs Authority - Financial Control of Undeclared Work
Wörthstraße 1-3DE-50668 Köln
Central Customs Authorityen
Grecja
Ministry of Labour and Social Affairs, Directorate-General of Employment Relationships, Occupational Health and Safety and Labour Market Integration
Directorate of Individual Contractual Labour Arrangements, Section of Individual Labour Contract (D. Pantazidou, A. Revela)29 Stadiou Str.10559 AthensGreece
ypergasias.gov.grel
Grecja
Ministry of Labour and Social Affairs, Directorate-General of Employment Relationships, Occupational Health and Safety and Labour Market Integration
Directorate of Health and Safety at Work, Section of Working Conditions and Strategic Planning (V. Papanastasiou, A. Mandalou)29 Stadiou Str.10559 AthensGreece
ypergasias.gov.grel
Grecja
Labour Inspectorate, Independent Authority
Central Division, Directorate of Planning and Coordination of Labour Relations Inspection (A. Mpouzios, D. Souliotis)10 Agisilaou Str.10437 AthensGreece
sepe.gov.grel
Węgry
Nemzetgazdasági Minisztérium - Munkafelügyelet Foglalkoztatás-felügyeletMinistry for National Economy - Hungarian Labour Inspectorate
P.O. Box 481HU-1369 Budapest
Strona internetowaen
Islandia
VelferðarráðuneytiðMinistry of Social Affairs
Skogarhlid 6IS-150 Reykjavik
Strona internetowaen
Irlandia
Workplace Relations
O'Brien RoadCarlowIreland
Strona internetowaen
Włochy
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industrialiMinistry of Labour and Social Policy
Via Fornovo, 8IT-00192 Roma
Strona internetowaen
Łotwa
Valsts darba inspekcijaState Labour Inspectorate
Kr. Valdemara Street 38LV-1010 Rīga
Strona internetowaen
Liechtenstein
Amt für Volkswirtschaft - Abteilung WirtschaftOffice of National Economy - Department of Economic Affairs
Haus der WirtschaftPoststrasse 1LI-9494 Schaan
Strona internetowade
Litwa
Valstybinė darbo inspekcijaState Labour Inspectorate
Algirdo Str. 19LT-03607 Vilnius
Strona internetowaen
Luksemburg
Inspection du travail et des minesLabour and Mines Inspectorate
3, rue des PrimeursL-2361 Strassen
Strona internetowafr
Malta
Department for Industrial and Employment Relations
121, Melita StreetVLT 1121 Valletta
Strona internetowaen
Niderlandy
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid - Inspectie SZMinistry of Social Affairs and Employment - Labour Inspectorate
Parnassusplein 5, NL-2511 VX Den HaagP.O Box 90801, NL-2509 LV Den Haag
www.postedworkers.nlen
www.nllabourauthority.nl en
Norwegia
ArbeidstilsynetLabour Inspection Authority
Postboks 4720 TorgardNO-7468 Trondheim
www.arbeidstilsynet.noenen
Polska
Państwowa Inspekcja Pracy - Główny Inspektorat PracyNational Labour Inspectorate - Chief Labour Inspectorate
ul. Barska 28/30PL-02 315 Warszawa
Portugalia
Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT)Authority for Working Conditions
Praca de Alvalade n. 11749-043 LISBON
websitept
e-formspt
Rumunia
Inspecția MunciiLabour Inspectorate
Strada Matei Voievod, nr. 14RO-030167, Sector 2București
Strona internetowa
Słowacja
Národný inšpektorát práceNational Labour Inspectorate
Masarykova 10SK-040 01 Kosice
Strona internetowaen
Słowenia
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnostiMinistry of Labour, Family, Social Affairs and Equal Opportunities
Štukljeva cesta 44SI-1000 Ljubljana
Strona internetowaen
Hiszpania
Dirección General de TrabajoGeneral Directorate of Labour
Pío Baroja, 6ES-28009 Madrid
Desplazamiento - Datos de contactoes
Desplazamientoes
Szwecja
ArbetsmiljöverketSwedish Work Environment Authority
Box 9082SE-171 09 Solna
Strona internetowaen

Potrzebujesz pomocy lub porady?

Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

Udostępnij tę stronę: