Narzędzia serwisu

Wybór języka

Flaga UE

Ścieżka nawigacji

Menu

Ostatnio sprawdzono : 16/04/2018

Pracownicy delegowani

Decyzja Wielkiej Brytanii o zastosowaniu art. 50 TUE: Więcej informacji

Na razie Wielka Brytania pozostaje pełnoprawnym członkiem UE, a wynikające z tego prawa i obowiązki nadal mają w pełni zastosowanie zarówno w tym kraju, jak i do tego kraju.

 • Pytania i odpowiedzi na podstawie wspólnego sprawozdania z dnia 8 grudnia 2017 r. dotyczącego negocjacji między UE a Wielką BrytaniąEnglish
 • Publikacje UE na temat brexituEnglish
 • Informacje i wskazówki rządu brytyjskiego dotyczące brexituEnglish

Twój pracodawca może czasowo oddelegować Cię do pracy w innym kraju UE. W okresie oddelegowania będziesz mieć status „pracownika delegowanego" i korzystać ze specjalnych praw i warunków pracy.

Warunki pracy

Jako pracownik oddelegowany do pracy w innym kraju UE będziesz zatrudniony na takich samych warunkach jak pracownicy w kraju przyjmującym, m.in. w zakresie:

 • minimalnej stawki płacy: Twoje wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie w danym kraju lub wynagrodzenie określone na podstawie wiążących układów zbiorowych w danym sektorze zatrudnienia, jeśli obowiązują one w kraju przyjmującym
 • maksymalnych okresów pracy i minimalnych okresów wypoczynku
 • bezpieczeństwa i zdrowia w pracy
 • warunków zatrudniania pracowników za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej
 • warunków zatrudnienia kobiet w ciąży i młodzieży
 • równości traktowania mężczyzn i kobiet oraz innych przepisów mających na celu zapobieganie dyskryminacji.

Twój pracodawca może również pokryć koszty podróży, wyżywienia i zakwaterowania w kraju, do którego Cię oddelegowano, o ile jest to przewidziane w przepisach Twojego kraju pochodzenia. Świadczenia te będą musiały zostać wypłacone jako dodatek to Twojego normalnego wynagrodzenia.

Krajowe strony internetowe dotyczące delegowania pracowników

Więcej informacji na temat warunków zatrudnienia pracowników delegowanych oraz dane kontaktowe właściwych urzędów można znaleźć na stronach poszczególnych krajów.

Wybierz kraj:

Inne prawa

Jeśli oddelegowano Cię do innego kraju UE:

 • nie musisz mieć pozwolenia na pracę, chyba że jesteś pracownikiem oddelegowanym z Chorwacji do Austrii, która nadal stosuje ograniczenia w odniesieniu do niektórych sektorów;
 • nie musisz składać wniosku o uznanie kwalifikacji zawodowych; jednak w przypadku niektórych zawodów może okazać się konieczne złożenie pisemnego oświadczenia: więcej informacji na temat uznawania kwalifikacji zawodowych;
 • nie będziesz miał do czynienia z instytucjami zabezpieczenia społecznego z różnych krajów, ponieważ sprawa Twojej emerytury nie będzie leżeć w kompetencjach instytucji Twojego kraju przyjmującego.

Podatek dochodowy

Jeśli zostałeś oddelegowany do pracy na krócej niż sześć miesięcy, nie powinieneś być zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego w kraju przeznaczenia.

Jednak nie istnieją żadne przepisy UE określające, który kraj może o podatkować Twój dochód w okresie oddelegowania. Może to być określone w krajowych przepisach podatkowych lub umowach podatkowych zawartych pomiędzy poszczególnymi krajami UE: więcej informacji na temat podatku dochodowego.

Zabezpieczenie społeczne podczas pracy za granicą

Jako pracownik oddelegowany będziesz nadal objęty systemem zabezpieczenia społecznego swojego kraju pochodzenia przez okres maksymalnie dwóch lat. Dowiedz się, jakich formalności powinieneś dopełnić.

Jeśli pracujesz za granicą dłużej niż dwa lata, będziesz musiał przenieść swoje ubezpieczenie do systemu zabezpieczenia społecznego kraju, w którym pracujesz. W niektórych szczególnych przypadkach możliwe jest rozszerzenie zakresu zabezpieczenia społecznego na okres ponad 2 lat.

Oświadczenie przed oddelegowaniem

Być może Twój pracodawca będzie musiał również zawczasu złożyć odpowiednie oświadczenie u władz w kraju przeznaczenia, w którym poinformuje je m.in. o Twoim miejscu zatrudnienia i okresie oddelegowania oraz poda informacje kontaktowe.

Upewnij się, że Twój pracodawca złożył takie oświadczenie, aby uniknąć sytuacji, w której zostanie nałożona na Ciebie grzywna w kraju przeznaczenia.

Więcej informacji możesz uzyskać w biurze łącznikowym dla pracowników delegowanych lub w punkcie kontaktowym w kraju, do którego wyjeżdżasz.

Konsultacje publiczne
  Potrzebujesz pomocy lub porady?
  Skontaktuj się z działem pomocy