Ostatnio sprawdzono: 08/08/2022

Pracownicy delegowani

Twój pracodawca może Cię wysłać tymczasowo do pracy w innym kraju UE. W okresie delegowania będziesz mieć status „ pracownika delegowanego" i korzystać z tych samych podstawowych praw pracowniczych i warunków pracy co pracownicy w kraju przyjmującym.

Delegowanie może trwać dopóty, dopóki będzie to konieczne do zrealizowania konkretnego zadania. Po zakończeniu delegowania musisz wrócić do miejsca zatrudnienia w kraju UE, z którego Cię delegowano.

Warunki pracy

Będziesz podlegać warunkom zatrudnienia obowiązującym w kraju przyjmującym, jeżeli są one bardziej korzystne niż warunki obowiązujące w Twoim kraju pochodzenia. Te warunki zatrudnienia odnoszą się do:

 

Inne prawa

Jeżeli delegowano Cię do innego kraju UE:

Delegowanie długoterminowe

Jeżeli delegowano Cię na okres przekraczający 12 miesięcy (lub 18 miesięcy, pod warunkiem że Twój pracodawca złożył umotywowane powiadomienie w odpowiednim urzędzie Twojego kraju przyjmującego), zastosowanie mają wszystkie odnośne warunki zatrudnienia obowiązujące w kraju przyjmującym, z wyjątkiem tych, które dotyczą dodatkowych świadczeń emerytalnych i rozwiązywania umów.

Jeżeli delegowano Cię do innego kraju UE na dłuższy okres, być może wolisz, aby Twoja rodzina dołączyła do Ciebie. Członkowie Twojej rodziny mogą do Ciebie dołączyć na mocy praw przysługujących im jako obywatelom UE, ale nie w charakterze osób na Twoim utrzymaniu.

Podatek dochodowy

Jeżeli delegowano Cię do pracy w innym kraju UE na krócej niż sześć miesięcy, nie powinien dotyczyć Cię obowiązek zapłaty podatku dochodowego w kraju przyjmującym. Jednak nie istnieją żadne przepisy UE określające, który kraj może opodatkować Twój dochód w czasie trwania delegowania. Może to być określone w krajowych przepisach podatkowych lub umowach podatkowych zawartych pomiędzy poszczególnymi krajami UE.

Zabezpieczenie społeczne podczas pracy za granicą

Jako pracownik delegowany będziesz nadal objęty/-a systemem zabezpieczenia społecznego swojego kraju pochodzenia. W tym celu Twój pracodawca musi złożyć wniosek o formularz PD A1 en w zakładzie ubezpieczeń społecznych w Twoim kraju pochodzenia i poinformować właściwe organy kraju przyjmującego. Jeżeli okres delegowania trwa dłużej niż 2 lata, możesz:

Więcej informacji o zabezpieczeniu społecznym przysługującym podczas delegowania do innego kraju UE

Przed delegowaniem

Być może Twój pracodawca będzie również musiał wysłać do organów kraju przyjmującego zawiadomienie zawierające następujące dane:

Więcej informacji można znaleźć w unijnym Krótkim poradniku dotyczącym delegowaniaOtwórz link do strony zewnętrznej.

Zobacz również Praktyczny poradnik dotyczący delegowania pracownikówOtwórz link do strony zewnętrznej.

Krajowe strony internetowe dotyczące delegowania pracowników

Więcej informacji na temat warunków zatrudnienia pracowników delegowanych oraz dane kontaktowe właściwych urzędów można znaleźć na stronach poszczególnych krajów.

Krajowe strony internetowe dotyczące delegowania pracowników

Zobacz również

Najczęściej zadawane pytania

Prawo UE

Potrzebujesz pomocy lub porady?

Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

Udostępnij tę stronę: