Narzędzia serwisu

Wybór języka

Flaga UE

Ścieżka nawigacji

Menu

Ostatnia aktualizacja : 25/04/2017

Najczęściej zadawane pytania - Pracownicy oddelegowani do pracy za granicą na okres do 2 lat

 • W kraju, do którego pracodawca wysłał mnie do pracy, wszyscy moi współpracownicy otrzymują wynagrodzenie minimalne. Czy ja też mam do niego prawo?

  TAK – Przez cały okres Twojej pracy za granicą Twój pracodawca ma obowiązek przestrzegania obowiązujących w danym kraju podstawowych zasad dotyczących ochrony pracowników. Dotyczy to wynagrodzenia minimalnego, godzin pracy, minimalnych okresów wypoczynku itp.

  Więcej informacji na temat przysługujących Ci praw uzyskasz w biurze łącznikowym dla pracowników delegowanych w danym kraju.

 • Prowadzę działalność na własny rachunek i zamierzam przez kilka miesięcy pracować za granicą. Jakich formalności muszę dopełnić?

  Jeśli chcesz pracować w innym kraju UE tylko przez kilka miesięcy, najlepszym rozwiązaniem dla Ciebie będzie oddelegowanie za granicę.

  W ten sposób możesz pracować za granicą, jednocześnie pozostając w systemie zabezpieczenia społecznego kraju, w którym zwykle pracujesz.

  Przed wyjazdem powinieneś:

  • złożyć wniosek o formularz A1 (dawniej E 101). Zwróć się do biura łącznikowego dla pracowników delegowanych w swoim kraju pochodzenia, aby dowiedzieć się, który organ wydaje ten dokument.

     Formularz ten potwierdza, że Ty i osoby pozostające na Twoim utrzymaniu nadal należycie do systemu zabezpieczenia społecznego Twojego kraju pochodzenia w czasie, kiedy przebywasz za granicą – nie dłużej niż przez 2 lata.
     Aby otrzymać ten formularz, musisz wykazać, że działalność, którą chcesz prowadzić za granicą, jest podobna do działalności prowadzonej przez Ciebie w kraju pochodzenia. Jak to zrobić? Zobacz wskazówki UE dotyczące zasad delegowania pracowników
  • złożyć wniosek o formularz S1 (dawniej E 106) w zakładzie ubezpieczeń zdrowotnych w swoim kraju pochodzenia. Zapewni on Tobie i Twojej rodzinie prawo do opieki zdrowotnej podczas pobytu za granicą
  • w niektórych przypadkach złożyć oświadczenie, że będziesz wykonywał swój zawód w kraju przyjmującym.

     Aby dowiedzieć się, czy jest to konieczne – i jak to zrobić – skontaktuj się z biurem łącznikowym dla pracowników delegowanych.

  Jeśli nie musisz przeprowadzać się za granicę na okres, kiedy będziesz tam pracować (a będziesz tam raczej przyjeżdżać na krótko), potrzebujesz jedynie europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego. Możesz ją otrzymać od zakładu ubezpieczeń zdrowotnych w swoim kraju pochodzenia.

  Po przyjeździe do kraju, w którym będziesz pracować, powinieneś:

 • Prowadzę działalność na własny rachunek i właśnie dobiegł końca mój okres oddelegowania podany w formularzu A1 (dawniej E 101). Niestety moja praca nie jest jeszcze skończona. Czy mogę przedłużyć okres oddelegowania?

  TAK – Jeśli ze względu na nieprzewidziane okoliczności okres oddelegowania trwa dłużej niż początkowo oczekiwano, możesz ubiegać się o jego przedłużenie. Należy pamiętać, że łączny okres oddelegowania (obejmujący przedłużenie) nie może być dłuższy niż 2 lata.

  Więcej informacji uzyskasz w biurze łącznikowym dla pracowników delegowanych w kraju, w którym pracujesz.

  Musisz wykazać, że ze względu na nieprzewidziane okoliczności konieczne stało się wykonanie dodatkowej pracy, w przeciwnym razie władze kraju przyjmującego mogą Ci odmówić.

  W takim przypadku możesz pozostać za granicą, ale będziesz mieć wówczas status  „ekspatrianta, czyli będziesz musiał opłacać składki w systemie ubezpieczeń społecznych kraju przyjmującego (a nie w swoim kraju pochodzenia, jak miało to miejsce do tej pory).

 • Prowadzę działalność na własny rachunek i dostałem zamówienie na realizację trzyletniego projektu w innym kraju UE. Chciałbym pracować jako pracownik oddelegowany, aby nadal podlegać systemowi zabezpieczenia społecznego w moim kraju pochodzenia. Czy jest to możliwe również w przypadku, gdy okres pracy za granicą jest dłuższy niż 2 lata?

  TO ZALEŻY – Jeśli od samego początku wiadomo, że będziesz pracować za granicą dłużej niż 2 lata, możesz ubiegać się o zwolnienie z przepisów obowiązujących w kraju przyjmującym, dzięki czemu mógłbyś pozostać w systemie zabezpieczenia społecznego kraju pochodzenia przez cały czas trwania pracy za granicą.

  Takie zwolnienia, udzielane na różnych warunkach zależnie od przypadku, wymagają zgody właściwych organów w obu krajach i obowiązują tylko przez określony czas.

  Więcej informacji uzyskasz w biurze łącznikowym dla pracowników delegowanych w kraju, w którym pracujesz..

 • Co się stanie, jeśli podczas pracy za granicą w charakterze pracownika oddelegowanego będę miał wypadek? Czy ubezpieczenie zdrowotne w moim kraju pochodzenia zapewni ochronę mnie i mojej rodzinie?

  TAK – Ubezpieczenie zdrowotne w Twoim kraju pochodzenia przysługuje Ci przez okres 2 lat (niezależnie od tego, czy zostaniesz oddelegowany do pracy za granicą przez swojego pracodawcę, czy jako osoba pracująca na własny rachunek, sam „się oddelegujesz).

  Aby uzyskać opiekę medyczną za granicą, potrzebne Ci będą 2 dokumenty:

Zobacz najważniejsze informacje na ten temat
Pracownicy delegowani
Konsultacje publiczne
  Potrzebujesz pomocy lub porady?
  Skontaktuj się z działem pomocy