Życie i podróże
Ostatnio sprawdzono: 15/03/2019

Podatek od działalności gospodarczej

Decyzja Wielkiej Brytanii o zastosowaniu art. 50 TUE: Więcej informacji

Jako właściciel przedsiębiorstwa w UE powinieneś znać przepisy krajowe dotyczące podatku od osób prawnych, m.in. wiedzieć, jak się zarejestrować do celów podatku od osób prawnych i jak przygotować deklarację podatkową firmy w krajach, w których prowadzisz działalność. Sprawdź, czy wiesz, kiedy należy złożyć deklarację podatkową i od jakich zysków powinieneś odprowadzić podatek.

Konkretne przepisy UE mają zastosowanie, kiedy Twoja spółka dominująca znajduje się w jednym kraju UE, a jej spółki zależne w innym. Dowiedz się, jak możesz zapobiec ewentualnym problemom, np. podwójnemu opodatkowaniu lub podwójnemu nieopodatkowaniu, związanym z transgranicznym podziałem zysku między tymi spółkami.

Udostępnij tę stronę: