Ostatnio sprawdzono: 16/11/2022

Zorganizowanie leczenia za granicą

W niektórych przypadkach pacjent ma prawo zorganizować leczenie – np. wizytę u specjalisty, interwencję chirurga lub leczenie konkretnego schorzenia – w innym kraju UE i otrzymać zwrot kosztów od swojego zakładu ubezpieczeń zdrowotnych.

Planowane leczenie w innym kraju UE może się odbyć zgodnie z dwoma różnymi scenariuszami:

Wariant 1 – uzyskanie formularza S2

Formularz S2 umożliwia bezpośrednie pokrycie przez Twój zakład ubezpieczeń zdrowotnych kosztów leczenia w innym kraju UE.
Wariant ten pozwoli Ci uzyskać dostęp wyłącznie do publicznej opieki zdrowotnej – w tym celu w swoim krajowym zakładzie ubezpieczeń zdrowotnych musisz w każdym przypadku złożyć wniosek o uprzednią zgodę (formularz S2) przed odbyciem leczenia za granicą. Twój zakład ubezpieczeń zdrowotnych jest zobowiązany do wydania uprzedniej zgody, jeżeli leczenie, którego dotyczy wniosek, jest objęte Twoim ubezpieczeniem zdrowotnym, ale nie może zostać Ci zapewnione w Twoim kraju w terminie uzasadnionym z medycznego punktu widzenia. 

Jeśli uzyskasz formularz S2, koszty Twojego leczenia zostaną pokryte zgodnie z zasadami obowiązującymi w kraju, w którym odbywa się leczenie. Rozliczenie odbędzie się bezpośrednio między zakładem ubezpieczeń zdrowotnych w Twoim kraju a zakładem w kraju, w którym odbyło się leczenie. Z reguły nie będziesz musiał/a zapłacić za leczenie. 

Uwaga

Jeżeli osoby ubezpieczone w kraju, w którym odbywa się leczenie, muszą zapłacić za to konkretne leczenie, Ty również będziesz musiał/a zapłacić, a następnie otrzymasz zwrot kosztów zgodnie z warunkami i stawkami obowiązującymi w tym kraju.

Wariant 2 – złożenie wniosku o zwrot kosztów po zakończeniu leczenia

Możesz również zapłacić za planowane leczenie z własnej kieszeni i uzyskać zwrot części lub całości kosztów po powrocie do kraju. System ten ma zastosowanie zarówno do publicznych, jak i prywatnych świadczeniodawców w innym kraju UE.


Zwrot kosztów nastąpi zgodnie ze stawkami stosowanymi w odniesieniu do tego samego leczenia w kraju, w którym jesteś ubezpieczony/-a. Jeśli jesteś ubezpieczony/-a w kraju, w którym nie stosuje się zwrotu kosztów, krajowy zakład ubezpieczeń zdrowotnych dokona zwrotu w oparciu o kwotę za takie leczenie uiszczaną przez krajowy system opieki zdrowotnej.

Uwaga

W zależności od rodzaju leczenia, jakiego potrzebujesz, i przepisów w Twoim kraju konieczne może okazać się uzyskanie uprzedniej zgody od swojego ubezpieczyciela. Jednak w tym wariancie formularz uprzedniej zgody ustanawiany jest na szczeblu krajowym. Wiele krajów UE wymaga uprzedniej zgody na usługi medyczne obejmujące pobyt w szpitalu przez co najmniej jedną noc lub wymagające kosztownego sprzętu medycznego. Uprzednia zgoda nie może być wymagana np. w przypadku wizyty lekarskiej.

Zwróć się do swojego ubezpieczyciela lub krajowego punktu kontaktowego z pytaniem, czy potrzebujesz uprzedniej zgody. Linki do wykazów leczenia wymagającego uprzedniej zgody w Twoim kraju znajdziesz też tutaj. Zgoda taka musi zostać udzielona, jeśli w Twoim kraju czas oczekiwania na dane leczenie jest zbyt długi. Rozpatrując Twój wniosek, zakład ubezpieczeń zdrowotnych ma również obowiązek ocenić, czy możliwe jest wydanie Ci formularza S2.

Wariant 1 z formularzem S2 jest zazwyczaj korzystniejszy w przypadku, gdy osoby ubezpieczone w kraju, w którym odbywa się leczenie, nie muszą płacić za takie samo leczenie lub jeśli zasady zwrotu kosztów obowiązujące w Twoim kraju są korzystniejsze niż przepisy obowiązujące w kraju, w którym odbywa się leczenie. W tym drugim przypadku przysługuje Ci prawo do dopłaty wyrównującej od Twojego zakładu ubezpieczeń zdrowotnych. Jednak jeśli potrzebujesz prywatnej opieki zdrowotnej, możliwy jest wyłącznie wariant 2.

Uzyskaj więcej informacji o wydatkach i zwrocie kosztów w związku z planowanym leczeniem.

Z życia wzięte

Przed zaplanowaniem leczenia zasięgnij informacji w krajowym punkcie kontaktowym i w swoim zakładzie ubezpieczeń zdrowotnych

Aurélie mieszka we Francji. Musiała poddać się operacji i w tym celu szukała specjalistycznej kliniki w Luksemburgu, gdzie mieszkają jej rodzice. Znalazła odpowiedniego specjalistę w szpitalu publicznym w pobliżu domu jej rodziców, ale nie wiedziała, jak zorganizować takie leczenie.

Aurélie zadzwoniła do krajowego punktu kontaktowego we Francji i do swojego lokalnego zakładu ubezpieczeń zdrowotnych. Placówki te udzieliły jej wszelkich informacji potrzebnych do ubiegania się o uprzednią zgodę. Następnie Aurélie wypełniła odpowiedni formularz. Jeżeli uzyska zgodę, będzie mogła umówić się na operację bezpośrednio ze szpitalem w Luksemburgu.

Jak zorganizować leczenie za granicą, jeżeli nie potrzebujesz uprzedniej zgody od swojego ubezpieczyciela

1. Sprawdź swoje ubezpieczenie zdrowotne

2. Znajdź placówkę, w której poddasz się leczeniu

Musisz znaleźć w innym kraju UE świadczeniodawcę (szpital, placówkę służby zdrowia itp.), który oferuje leczenie, jakiego potrzebujesz. W tym celu możesz:

Pamiętaj, że systemy opieki zdrowotnej w innych krajach UE mogą nie funkcjonować na takich samych zasadach jak system w Twoim kraju. Poddanie się planowanemu leczeniu w innym kraju UE bez formularza S2 może również skutkować tym, że Twój rachunek za leczenie może zostać sporządzony według cennika za usługi prywatne, podczas gdy zwrot kosztów nie przekroczy poziomu cen za usługi publiczne w Twoim kraju. Wszelkie różnice w tych kwotach będzie trzeba pokryć z własnej kieszeni.

Najczęściej zadawane pytania

Prawo UE

Potrzebujesz pomocy lub porady?

Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

Udostępnij tę stronę: