Życie i podróże
Ostatnio sprawdzono: 13/02/2020

Ubezpieczenie społeczne i zdrowie

Skutki brexitu

Jeżeli zatrudniasz pracowników, musisz znać przepisy UE dotyczące składek na ubezpieczenie społeczne. Pracownik może jednocześnie podlegać przepisom w zakresie zabezpieczenia społecznego tylko jednego kraju. Zwykle są to przepisy obowiązujące w kraju, w którym pracownik wykonuje swoją pracę, jako osoba zatrudniona lub osoba pracująca na własny rachunek.

Pracodawca musi zadbać o to, by zapewnić pracownikom bezpieczne i zdrowe środowisko pracy. Jako pracodawca musisz przestrzegać przepisów UE dotyczących oceny ryzyka i zarządzania nim, aby zminimalizować ryzyko wypadków i zapobiec sytuacjom niebezpiecznym.

Udostępnij tę stronę: