Życie i podróże
Ostatnio sprawdzono: 15/02/2019

Ubezpieczenie społeczne i zdrowie

Decyzja Wielkiej Brytanii o zastosowaniu art. 50 TUE: Więcej informacji

Od 30 marca 2019 r. wszystkie unijne akty prawne przestaną mieć zastosowanie do Wielkiej Brytanii, chyba że w ratyfikowanej umowie o wystąpieniu z UE przewidziana zostanie inna data lub Rada Europejska i Wielka Brytania podejmą jednomyślnie decyzję o przedłużeniu dwuletniego okresu negocjacji. Więcej informacji na temat skutków prawnych dla przedsiębiorstw:

Jeżeli zatrudniasz pracowników, musisz znać przepisy UE dotyczące składek na ubezpieczenie społeczne. Pracownik może jednocześnie podlegać przepisom w zakresie zabezpieczenia społecznego tylko jednego kraju. Zwykle są to przepisy obowiązujące w kraju, w którym pracownik wykonuje swoją pracę, jako osoba zatrudniona lub osoba pracująca na własny rachunek.

Pracodawca musi zadbać o to, by zapewnić pracownikom bezpieczne i zdrowe środowisko pracy. Jako pracodawca musisz przestrzegać przepisów UE dotyczących oceny ryzyka i zarządzania nim, aby zminimalizować ryzyko wypadków i zapobiec sytuacjom niebezpiecznym.

Udostępnij tę stronę: