Narzędzia serwisu

Wybór języka

Flaga UE

Ścieżka nawigacji

Menu

Ostatnia aktualizacja : 20/12/2017

Rozwiązywanie sporów konsumenckich

Czy miałeś kiedykolwiek problemy z towarami lub usługami zakupionymi w innym kraju UE? Niezależnie od tego, czy dokonałeś zakupu w internecie czy też w sklepie, istnieje kilka sposobów dochodzenia odszkodowania:

  • Nieformalne rozstrzyganie sporów: warto najpierw sprawdzić, jakie są możliwości rozwiązania sporu bezpośrednio z przedsiębiorcą albo przy pomocy organizacji konsumenckiej w Twoim kraju.
  • Postępowanie pozasądowe: możesz spróbować rozwiązać problem za pomocą alternatywnych metod lub internetowego systemu rozstrzygania sporów.
  • Wniesienie sprawy do sądu: postępowanie w sprawie drobnych roszczeń i nakaz zapłaty mogą pomóc Ci w odzyskaniu pieniędzy od przedsiębiorcy w innym państwie UE.
Konsultacje publiczne