Życie i podróże
Ostatnio sprawdzono: 22/11/2022

Unijne narzędzia wsparcia dla MŚP

Dla MŚP dostępnych jest szereg unijnych narzędzi, które pomagają znaleźć możliwości pozyskania finansowania, informacje i wskazówki, szkolenia i możliwości współpracy lub pomoc i porady. 

Znajdź odpowiednie narzędzie wsparcia MŚP dla swojej firmy

Access2Finance

Wyszukiwarka internetowa, która pomaga firmom znaleźć pożyczki lub venture capital współfinansowane przez UE w Twoim kraju

Access2Markets

Bezpłatne, wielojęzyczne i niewymagające rejestracji narzędzie Komisji Europejskiej, które zapewnia firmom dostęp do obszernych informacji na temat eksportu i importu, w tym m. in. na temat podatków, taryf, reguł pochodzenia, wymogów dotyczących produktów i zamówień publicznych, poprzez przystępny i łatwy w obsłudze interfejs użytkownika.

Inicjatywa Cassini en

Wspiera przedsiębiorczość w firmach z branży kosmicznej w całej Unii Europejskiej.

Enterprise Europe Network en

Sieć Enterprise Europe Network pomaga MŚP wprowadzać innowacje i rozwijać działalność na arenie międzynarodowej, zapewniając usługi doradcze i pomoc w przekuwaniu innowacyjnych pomysłów w sukces rynkowy, a także umożliwiając MŚP nawiązanie kontaktów z zagranicznymi partnerami biznesowymi.

Portal InvestEU de en fr

Łączy inwestorów i promotorów projektów za pośrednictwem jednej ogólnounijnej platformy.

TED (Tenders Electronic Daily)

Suplement do Dziennika Urzędowego UE poświęcony zamówieniom publicznym. Zapewnia bezpłatny dostęp do możliwości biznesowych w Europie i poza jej granicami.

TED eTendering

Elektroniczna platforma zamówień publicznych oferująca dostęp do przetargów publikowanych przez instytucje, agencje i inne organy UE. Narzędzie do samooceny w zakresie reguł pochodzenia oferuje przystępne wskazówki dotyczące określania reguł pochodzenia produktów MŚP.

Access2Finance

Wyszukiwarka internetowa, która pomaga firmom znaleźć pożyczki lub venture capital współfinansowane przez UE w Twoim kraju

Access2Markets

Bezpłatne, wielojęzyczne i niewymagające rejestracji narzędzie Komisji Europejskiej, które zapewnia firmom dostęp do obszernych informacji na temat eksportu i importu, w tym m. in. na temat podatków, taryf, reguł pochodzenia, wymogów dotyczących produktów i zamówień publicznych, poprzez przystępny i łatwy w obsłudze interfejs użytkownika.

eCertis en

Internetowa baza danych zawierająca wykaz kryteriów kwalifikowalności i dokumentów wymaganych do wzięcia udziału w przetargu.

Enterprise Europe Network en

Sieć Enterprise Europe Network pomaga MŚP wprowadzać innowacje i rozwijać działalność na arenie międzynarodowej, zapewniając usługi doradcze i pomoc w przekuwaniu innowacyjnych pomysłów w sukces rynkowy, a także umożliwiając MŚP nawiązanie kontaktów z zagranicznymi partnerami biznesowymi.

Program „Erasmus” dla młodych przedsiębiorców

Program transgranicznej wymiany biznesowej oferujący początkującym przedsiębiorcom możliwość współpracy z doświadczonym przedsiębiorcą z innego kraju UE przez okres aż do 6 miesięcy.

Globalny program „Erasmus” dla młodych przedsiębiorców en

Program transgranicznej wymiany biznesowej oferujący początkującym przedsiębiorcom możliwość współpracy z doświadczonym przedsiębiorcą z kraju spoza UE przez okres aż do 3 miesięcy.

eTranslation

Usługa tłumaczenia maszynowego, która pomaga zaoszczędzić czas i pieniądze na tłumaczeniu dokumentów i tekstów do celów ogólnego zrozumienia z jednego języka urzędowego UE na inny.

Europejski Punkt Informacyjny IPR en

Wspiera beneficjentów unijnych funduszy badawczych i MŚP zaangażowane w działalność transgraniczną w celu ochrony, rozpowszechniania i waloryzacji ich własności intelektualnej (IPR) oraz zarządzania nią.

Międzynarodowe punkty informacyjne IPR dla MŚP en

Wspierają MŚP prowadzące działalność transgraniczną w Chinach, Indiach, Ameryce Łacińskiej, Azji Południowo-Wschodniej i Afryce w celu ochrony, rozpowszechniania i waloryzacji ich własności intelektualnej (IPR) oraz zarządzania nią.

ROSA

Narzędzie do samooceny w zakresie reguł pochodzenia dostępne w ramach Access2Markets oferuje przystępne wskazówki dotyczące określania reguł pochodzenia produktów Twojej firmy.

SOLVIT

Bezpłatna usługa zapewniająca pragmatyczne rozwiązania firmom, które napotykają trudności w korzystaniu z przysługujących im unijnych praw podczas prowadzenia działalności transgranicznej w UE.

TED (Tenders Electronic Daily)

Suplement do Dziennika Urzędowego UE poświęcony zamówieniom publicznym. Zapewnia bezpłatny dostęp do możliwości biznesowych w Europie i poza jej granicami.

TED eTendering

Elektroniczna platforma zamówień publicznych oferująca dostęp do przetargów publikowanych przez instytucje, agencje i inne organy UE. Narzędzie do samooceny w zakresie reguł pochodzenia oferuje przystępne wskazówki dotyczące określania reguł pochodzenia produktów MŚP.

Access2Markets

Bezpłatne, wielojęzyczne i niewymagające rejestracji narzędzie Komisji Europejskiej, które zapewnia firmom dostęp do obszernych informacji na temat eksportu i importu, w tym m. in. na temat podatków, taryf, reguł pochodzenia, wymogów dotyczących produktów i zamówień publicznych, poprzez przystępny i łatwy w obsłudze interfejs użytkownika.

Inicjatywa Cassini en

Wspiera przedsiębiorczość w firmach z branży kosmicznej w całej Unii Europejskiej.

Enterprise Europe Network en

Sieć Enterprise Europe Network pomaga MŚP wprowadzać innowacje i rozwijać działalność na arenie międzynarodowej, zapewniając usługi doradcze i pomoc w przekuwaniu innowacyjnych pomysłów w sukces rynkowy, a także umożliwiając MŚP nawiązanie kontaktów z zagranicznymi partnerami biznesowymi.

Program „Erasmus” dla młodych przedsiębiorców

Program transgranicznej wymiany biznesowej oferujący początkującym przedsiębiorcom możliwość współpracy z doświadczonym przedsiębiorcą z innego kraju UE przez okres aż do 6 miesięcy.

Globalny program „Erasmus” dla młodych przedsiębiorców en

Program transgranicznej wymiany biznesowej oferujący początkującym przedsiębiorcom możliwość współpracy z doświadczonym przedsiębiorcą z kraju spoza UE przez okres aż do 3 miesięcy.

Europejska Platforma Współpracy Klastrów en

Wspiera klastry przemysłowe, w tym ich członków będących MŚP, w łączeniu i wzmacnianiu gospodarki europejskiej poprzez współpracę i poprawę wyników.

Enterprise Europe Network en

Sieć Enterprise Europe Network pomaga MŚP wprowadzać innowacje i rozwijać działalność na arenie międzynarodowej, zapewniając usługi doradcze i pomoc w przekuwaniu innowacyjnych pomysłów w sukces rynkowy, a także umożliwiając MŚP nawiązanie kontaktów z zagranicznymi partnerami biznesowymi.

eTranslation

Usługa tłumaczenia maszynowego, która pomaga zaoszczędzić czas i pieniądze na tłumaczeniu dokumentów i tekstów do celów ogólnego zrozumienia z jednego języka urzędowego UE na inny.

Europejski Punkt Informacyjny IPR en

Wspiera beneficjentów unijnych funduszy badawczych i MŚP zaangażowane w działalność transgraniczną w celu ochrony, rozpowszechniania i waloryzacji ich własności intelektualnej (IPR) oraz zarządzania nią.

Portal InvestEU de en fr

Łączy inwestorów i promotorów projektów za pośrednictwem jednej ogólnounijnej platformy.

SOLVIT

Bezpłatna usługa zapewniająca pragmatyczne rozwiązania firmom, które napotykają trudności w korzystaniu z przysługujących im unijnych praw podczas prowadzenia działalności transgranicznej w UE.

Your Europe – Porady

Udziela bezpłatnych indywidualnych porad na temat poszczególnych praw w UE w dowolnym języku urzędowym Unii. Serwis wyjaśnia przepisy unijne, które mają zastosowanie w konkretnym przypadku, oraz informuje, jak dochodzić swoich praw w UE.

Pełna lista narzędzi wsparcia MŚP

Access2Finance

Wyszukiwarka internetowa, która pomaga firmom znaleźć pożyczki lub venture capital współfinansowane przez UE w Twoim kraju

Access2Markets

Bezpłatne, wielojęzyczne i niewymagające rejestracji narzędzie Komisji Europejskiej, które zapewnia firmom dostęp do obszernych informacji na temat eksportu i importu, w tym m. in. na temat podatków, taryf, reguł pochodzenia, wymogów dotyczących produktów i zamówień publicznych, poprzez przystępny i łatwy w obsłudze interfejs użytkownika.

Inicjatywa Cassini en

Wspiera przedsiębiorczość w firmach z branży kosmicznej w całej Unii Europejskiej.

eCertis en

Internetowa baza danych zawierająca wykaz kryteriów kwalifikowalności i dokumentów wymaganych do wzięcia udziału w przetargu.

eTranslation

Usługa tłumaczenia maszynowego, która pomaga zaoszczędzić czas i pieniądze na tłumaczeniu dokumentów i tekstów do celów ogólnego zrozumienia z jednego języka urzędowego UE na inny.

Enterprise Europe Network en

Sieć Enterprise Europe Network pomaga MŚP wprowadzać innowacje i rozwijać działalność na arenie międzynarodowej, zapewniając usługi doradcze i pomoc w przekuwaniu innowacyjnych pomysłów w sukces rynkowy, a także umożliwiając MŚP nawiązanie kontaktów z zagranicznymi partnerami biznesowymi.

Program „Erasmus” dla młodych przedsiębiorców

Program transgranicznej wymiany biznesowej oferujący początkującym przedsiębiorcom możliwość współpracy z doświadczonym przedsiębiorcą z innego kraju UE przez okres aż do 6 miesięcy.

Globalny program „Erasmus” dla młodych przedsiębiorców en

Program transgranicznej wymiany biznesowej oferujący początkującym przedsiębiorcom możliwość współpracy z doświadczonym przedsiębiorcą z kraju spoza UE przez okres aż do 3 miesięcy.

Europejska Platforma Współpracy Klastrów en

Wspiera klastry przemysłowe, w tym ich członków będących MŚP, w łączeniu i wzmacnianiu gospodarki europejskiej poprzez współpracę i poprawę wyników.

Europejski Punkt Informacyjny IPR en

Wspiera beneficjentów unijnych funduszy badawczych i MŚP zaangażowane w działalność transgraniczną w celu ochrony, rozpowszechniania i waloryzacji ich własności intelektualnej (IPR) oraz zarządzania nią.

Międzynarodowe punkty informacyjne IPR dla MŚP en

Wspierają MŚP prowadzące działalność transgraniczną w Chinach, Indiach, Ameryce Łacińskiej, Azji Południowo-Wschodniej i Afryce w celu ochrony, rozpowszechniania i waloryzacji ich własności intelektualnej (IPR) oraz zarządzania nią.

Portal InvestEU de en fr

Łączy inwestorów i promotorów projektów za pośrednictwem jednej ogólnounijnej platformy.

ROSA

Narzędzie do samooceny w zakresie reguł pochodzenia dostępne w ramach Access2Markets oferuje przystępne wskazówki dotyczące określania reguł pochodzenia produktów Twojej firmy.

SOLVIT

Bezpłatna usługa zapewniająca pragmatyczne rozwiązania firmom, które napotykają trudności w korzystaniu z przysługujących im unijnych praw podczas prowadzenia działalności transgranicznej w UE.

TED (Tenders Electronic Daily)

Suplement do Dziennika Urzędowego UE poświęcony zamówieniom publicznym. Zapewnia bezpłatny dostęp do możliwości biznesowych w Europie i poza jej granicami.

TED eTendering

Elektroniczna platforma zamówień publicznych oferująca dostęp do przetargów publikowanych przez instytucje, agencje i inne organy UE. Narzędzie do samooceny w zakresie reguł pochodzenia oferuje przystępne wskazówki dotyczące określania reguł pochodzenia produktów MŚP.

Your Europe – Porady

Udziela bezpłatnych indywidualnych porad na temat poszczególnych praw w UE w dowolnym języku urzędowym Unii. Serwis wyjaśnia przepisy unijne, które mają zastosowanie w konkretnym przypadku, oraz informuje, jak dochodzić swoich praw w UE.

Udostępnij tę stronę: