Posledná kontrola: 22/11/2022

Nástroje EÚ na podporu MSP

Existuje niekoľko dostupných nástrojov EÚ na podporu MSP, ktoré vám pomôžu nájsť financovanie, informácie a usmernenia, odbornú prípravu a partnerstvá alebo pomoc a poradenstvo. 

Nájdite správny nástroj pomoci pre MSP pre vaše podnikanie

Access2Finance

Online vyhľadávací nástroj na pomoc podnikom pri hľadaní úverov alebo rizikového kapitálu, ktorý vo vašej krajine podporuje EÚ

Access2Markets

Bezplatný, viacjazyčný nástroj Európskej komisie, ktorý nevyžaduje registráciu a ktorý ponúka všetko, čo podniky potrebujú vedieť o vývoze a dovoze vrátane daní, ciel, pravidiel pôvodu, požiadaviek na výrobky, verejného obstarávania a mnohých ďalších skutočností, pričom má prístupný formát, ktorý sa ľahko používa.

Iniciatíva Cassini en

Podporuje podnikanie v oblasti vesmíru v celej EÚ.

Enterprise Europe Network en

Enterprise Europe Network pomáha MSP inovovať a rásť na medzinárodnej úrovni, a to poskytovaním poradenských služieb a zabezpečením komerčného úspechu inovatívnych nápadov, ako aj prepájaním MSP s medzinárodnými obchodnými partnermi.

Portál InvestEU de en fr

Spája investorov a realizátorov projektov na jednej platforme pre celú EÚ.

TED (Tenders Electronic Daily)

Dodatok k Úradnému vestníku EÚ zameraný na verejné obstarávanie. Poskytuje bezplatný prístup k podnikateľským príležitostiam z Európy a iných krajín.

TED eTendering

Platforma na elektronické obstarávanie, ktorá ponúka prístup k výzvam na predkladanie ponúk uverejneným inštitúciami, agentúrami a inými orgánmi EÚ. Nástroj na vlastné hodnotenie pravidiel pôvodu ponúka usmernenie prostredníctvom jednoduchých krokov na určenie pravidiel pôvodu produktov MSP.

Access2Finance

Online vyhľadávací nástroj na pomoc podnikom pri hľadaní úverov alebo rizikového kapitálu, ktorý vo vašej krajine podporuje EÚ

Access2Markets

Bezplatný, viacjazyčný nástroj Európskej komisie, ktorý nevyžaduje registráciu a ktorý ponúka všetko, čo podniky potrebujú vedieť o vývoze a dovoze vrátane daní, ciel, pravidiel pôvodu, požiadaviek na výrobky, verejného obstarávania a mnohých ďalších skutočností, pričom má prístupný formát, ktorý sa ľahko používa.

eCertis en

Online databáza, v ktorej sa uvádzajú kritériá oprávnenosti a dokumenty, ktoré spoločnosti potrebujú na to, aby sa mohli zúčastniť na verejnom obstarávaní.

Enterprise Europe Network en

Enterprise Europe Network pomáha MSP inovovať a rásť na medzinárodnej úrovni, a to poskytovaním poradenských služieb a zabezpečením komerčného úspechu inovatívnych nápadov, ako aj prepájaním MSP s medzinárodnými obchodnými partnermi.

Erasmus pre mladých podnikateľov

Cezhraničný výmenný program v oblasti podnikania ponúkajúci novým podnikateľom možnosť až šesť mesiacov spolupracovať so skúseným podnikateľom z inej európskej krajiny.

Globálny Erasmus pre mladých podnikateľov en

Cezhraničný výmenný program v oblasti podnikania ponúkajúci novým podnikateľom z Európy možnosť až tri mesiace spolupracovať so skúseným podnikateľom z krajiny mimo Európy.

eTranslation

Služba strojového prekladu, ktorá vám ušetrí čas a peniaze v súvislosti s prekladom dokumentov a textov na účely všeobecného porozumenia medzi akýmikoľvek dvoma úradnými jazykmi EÚ.

Európske poradenské centrum pre otázky duševného vlastníctva en

Podpora príjemcov finančných prostriedkov EÚ určených na výskum a MSP zapojených do cezhraničného obchodu s cieľom chrániť, riadiť, šíriť a zhodnocovať ich duševné vlastníctvo.

Medzinárodné poradenské stredisko pre MSP pre oblasť duševného vlastníctva en

Podpora MSP zapojených do cezhraničného obchodu v Číne, Indii, Latinskej Amerike, juhovýchodnej Ázii a Afrike s cieľom chrániť, riadiť, šíriť a zhodnocovať ich duševné vlastníctvo.

ROSA

Nástroj na vlastné hodnotenie pravidiel pôvodu v rámci Access2Markets ponúka usmernenie prostredníctvom jednoduchých krokov na určenie pravidiel pôvodu pre vaše produkty.

SOLVIT

Bezplatná služba, ktorá poskytuje pragmatické riešenia podnikom, ktoré majú ťažkosti s uplatňovaním svojich práv EÚ v prípade cezhraničného podnikania v rámci EÚ.

TED (Tenders Electronic Daily)

Dodatok k Úradnému vestníku EÚ zameraný na verejné obstarávanie. Poskytuje bezplatný prístup k podnikateľským príležitostiam z Európy a iných krajín.

TED eTendering

Platforma na elektronické obstarávanie, ktorá ponúka prístup k výzvam na predkladanie ponúk uverejneným inštitúciami, agentúrami a inými orgánmi EÚ. Nástroj na vlastné hodnotenie pravidiel pôvodu ponúka usmernenie prostredníctvom jednoduchých krokov na určenie pravidiel pôvodu produktov MSP.

Access2Markets

Bezplatný, viacjazyčný nástroj Európskej komisie, ktorý nevyžaduje registráciu a ktorý ponúka všetko, čo podniky potrebujú vedieť o vývoze a dovoze vrátane daní, ciel, pravidiel pôvodu, požiadaviek na výrobky, verejného obstarávania a mnohých ďalších skutočností, pričom má prístupný formát, ktorý sa ľahko používa.

Iniciatíva Cassini en

Podporuje podnikanie v oblasti vesmíru v celej EÚ.

Enterprise Europe Network en

Enterprise Europe Network pomáha MSP inovovať a rásť na medzinárodnej úrovni, a to poskytovaním poradenských služieb a zabezpečením komerčného úspechu inovatívnych nápadov, ako aj prepájaním MSP s medzinárodnými obchodnými partnermi.

Erasmus pre mladých podnikateľov

Cezhraničný výmenný program v oblasti podnikania ponúkajúci novým podnikateľom možnosť až šesť mesiacov spolupracovať so skúseným podnikateľom z inej európskej krajiny.

Globálny Erasmus pre mladých podnikateľov en

Cezhraničný výmenný program v oblasti podnikania ponúkajúci novým podnikateľom z Európy možnosť až tri mesiace spolupracovať so skúseným podnikateľom z krajiny mimo Európy.

Európska platforma pre spoluprácu klastrov en

Podpora priemyselných klastrov vrátane ich členov, ktorí sú MSP, s cieľom spojiť sa a posilniť európske hospodárstvo prostredníctvom spolupráce a zlepšovania ich výkonnosti.

Enterprise Europe Network en

Enterprise Europe Network pomáha MSP inovovať a rásť na medzinárodnej úrovni, a to poskytovaním poradenských služieb a zabezpečením komerčného úspechu inovatívnych nápadov, ako aj prepájaním MSP s medzinárodnými obchodnými partnermi.

eTranslation

Služba strojového prekladu, ktorá vám ušetrí čas a peniaze v súvislosti s prekladom dokumentov a textov na účely všeobecného porozumenia medzi akýmikoľvek dvoma úradnými jazykmi EÚ.

Európske poradenské centrum pre otázky duševného vlastníctva en

Podpora príjemcov finančných prostriedkov EÚ určených na výskum a MSP zapojených do cezhraničného obchodu s cieľom chrániť, riadiť, šíriť a zhodnocovať ich duševné vlastníctvo.

Portál InvestEU de en fr

Spája investorov a realizátorov projektov na jednej platforme pre celú EÚ.

SOLVIT

Bezplatná služba, ktorá poskytuje pragmatické riešenia podnikom, ktoré majú ťažkosti s uplatňovaním svojich práv EÚ v prípade cezhraničného podnikania v rámci EÚ.

Your Europe – Poradenstvo

Poskytuje bezplatné a personalizované poradenstvo o jednotlivých právach EÚ v ktoromkoľvek jazyku EÚ. Objasňuje európske právne predpisy, ktoré sa uplatňujú vo vašom prípade a vysvetľuje, ako môžete uplatňovať svoje práva EÚ.

Úplný zoznam nástrojov na podporu MSP

Access2Finance

Online vyhľadávací nástroj na pomoc podnikom pri hľadaní úverov alebo rizikového kapitálu, ktorý vo vašej krajine podporuje EÚ

Access2Markets

Bezplatný, viacjazyčný nástroj Európskej komisie, ktorý nevyžaduje registráciu a ktorý ponúka všetko, čo podniky potrebujú vedieť o vývoze a dovoze vrátane daní, ciel, pravidiel pôvodu, požiadaviek na výrobky, verejného obstarávania a mnohých ďalších skutočností, pričom má prístupný formát, ktorý sa ľahko používa.

Iniciatíva Cassini en

Podporuje podnikanie v oblasti vesmíru v celej EÚ.

eCertis en

Online databáza, v ktorej sa uvádzajú kritériá oprávnenosti a dokumenty, ktoré spoločnosti potrebujú na to, aby sa mohli zúčastniť na verejnom obstarávaní.

eTranslation

Služba strojového prekladu, ktorá vám ušetrí čas a peniaze v súvislosti s prekladom dokumentov a textov na účely všeobecného porozumenia medzi akýmikoľvek dvoma úradnými jazykmi EÚ.

Enterprise Europe Network en

Enterprise Europe Network pomáha MSP inovovať a rásť na medzinárodnej úrovni, a to poskytovaním poradenských služieb a zabezpečením komerčného úspechu inovatívnych nápadov, ako aj prepájaním MSP s medzinárodnými obchodnými partnermi.

Erasmus pre mladých podnikateľov

Cezhraničný výmenný program v oblasti podnikania ponúkajúci novým podnikateľom možnosť až šesť mesiacov spolupracovať so skúseným podnikateľom z inej európskej krajiny.

Globálny Erasmus pre mladých podnikateľov en

Cezhraničný výmenný program v oblasti podnikania ponúkajúci novým podnikateľom z Európy možnosť až tri mesiace spolupracovať so skúseným podnikateľom z krajiny mimo Európy.

Európska platforma pre spoluprácu klastrov en

Podpora priemyselných klastrov vrátane ich členov, ktorí sú MSP, s cieľom spojiť sa a posilniť európske hospodárstvo prostredníctvom spolupráce a zlepšovania ich výkonnosti.

Európske poradenské centrum pre otázky duševného vlastníctva en

Podpora príjemcov finančných prostriedkov EÚ určených na výskum a MSP zapojených do cezhraničného obchodu s cieľom chrániť, riadiť, šíriť a zhodnocovať ich duševné vlastníctvo.

Medzinárodné poradenské stredisko pre MSP pre oblasť duševného vlastníctva en

Podpora MSP zapojených do cezhraničného obchodu v Číne, Indii, Latinskej Amerike, juhovýchodnej Ázii a Afrike s cieľom chrániť, riadiť, šíriť a zhodnocovať ich duševné vlastníctvo.

Portál InvestEU de en fr

Spája investorov a realizátorov projektov na jednej platforme pre celú EÚ.

ROSA

Nástroj na vlastné hodnotenie pravidiel pôvodu v rámci Access2Markets ponúka usmernenie prostredníctvom jednoduchých krokov na určenie pravidiel pôvodu pre vaše produkty.

SOLVIT

Bezplatná služba, ktorá poskytuje pragmatické riešenia podnikom, ktoré majú ťažkosti s uplatňovaním svojich práv EÚ v prípade cezhraničného podnikania v rámci EÚ.

TED (Tenders Electronic Daily)

Dodatok k Úradnému vestníku EÚ zameraný na verejné obstarávanie. Poskytuje bezplatný prístup k podnikateľským príležitostiam z Európy a iných krajín.

TED eTendering

Platforma na elektronické obstarávanie, ktorá ponúka prístup k výzvam na predkladanie ponúk uverejneným inštitúciami, agentúrami a inými orgánmi EÚ. Nástroj na vlastné hodnotenie pravidiel pôvodu ponúka usmernenie prostredníctvom jednoduchých krokov na určenie pravidiel pôvodu produktov MSP.

Your Europe – Poradenstvo

Poskytuje bezplatné a personalizované poradenstvo o jednotlivých právach EÚ v ktoromkoľvek jazyku EÚ. Objasňuje európske právne predpisy, ktoré sa uplatňujú vo vašom prípade a vysvetľuje, ako môžete uplatňovať svoje práva EÚ.

Zdieľať túto stránku: