Posledná kontrola : 04/08/2022

Mimosúdne postupy pre spotrebiteľov

V prípade, že máte problém so zakúpeným výrobkom alebo službou, napríklad ak vám obchodník odmietol opraviť výrobok alebo vrátiť peniaze, môžete vyskúšať mimosúdny spôsob prostredníctvom postupu alternatívneho riešenia sporov.

Ak sa váš spor týka výrobku alebo služby zakúpených online, môžete podať sťažnosť online cez webové sídlo riešenia sporov online (RSO).

Alternatívne riešenie sporov predstavuje obvykle lacný a jednoduchý postup, vďaka ktorému sa môžete vyhnúť súdnemu konaniu.

Alternatívne riešenie sporov

Postupy alternatívneho riešenia sporov zabezpečujú neutrálne mimosúdne subjekty, napríklad zmierovatelia, mediátori, rozhodcovia, ombudsmani či špeciálne komisie. Môžu zabezpečiť stretnutie medzi vami a obchodníkom a pomôcť pri hľadaní riešenia vášho sporu. Takisto môžu navrhnúť riešenie alebo dokonca ho uložiť ako povinnosť.

Orgány alternatívneho riešenia sporov musia spĺňať prísne kritériá kvality EÚ, ktoré zaručujú, že váš spor budú riešiť účinným, spravodlivým, nezávislým a transparentným spôsobom. Väčšina z nich poskytuje svoje služby bezplatne alebo za nízky poplatok. Na výsledok si priemerne počkáte do 90 dní. Podľa právnych predpisov EÚ môžete využiť tieto orgány na riešenie všetkých zmluvných sporov, do ktorých sa môžete dostať s obchodníkom so sídlom v EÚ.

Alternatívne riešenie sporov sa môže použiť vo všetkých odvetviach trhu (ako napríklad doprava, bankovníctvo, telekomunikácie, energetika, elektronika, domáce spotrebiče, prenájom vozidiel alebo chemické čistenie).

Orgán riešenia sporov vo vašej krajineOtvoriť ako externý odkaz .

Príklad

Pomôcť vám môžu orgány riešenia sporov

Litovčan Arvidas dostal od svojho poskytovateľa internetových služieb účet, ktorý bol vyšší ako určovala zmluva.

Keďže sa márne snažil vyriešiť problém s obchodníkom, obrátil na príslušný orgán pre alternatívne riešenie sporov v Litve, kde mu pomohli nájsť najvyhovujúcejšie riešenie.

Riešenie sporov online

Ak máte spor s obchodníkom z niektorej z krajín EÚ, ktorý sa týka tovaru alebo služieb zakúpených online, môžete využiť webové sídlo na riešenie sporov online. Toto webové sídlo je dostupné vo všetkých jazykoch EÚ a je bezplatné.

Ak podávate sťažnosť prostredníctvom webového sídla na riešenie sporov online, budete sa musieť s obchodníkom dohodnúť na orgáne alternatívneho riešenia sporov, ktorý bude váš spor riešiť. Každý orgán má vlastné pravidlá a postupy a v niektorých prípadoch sa môžu uplatniť poplatky. Nemajte však obavy, pomoc a informácie od národných kontaktných miestOtvoriť ako externý odkaz získate v každej fáze postupu.

Príklad

Pokúste sa urovnať svoj spor pomocou riešenia sporov online

Michaela z Česka si cez internet kúpila nový smartfón od obchodníka v Nemecku. Telefón však nezodpovedal tomu, čo si objednala. Keďže s predajcom nenašla spoločné riešenie, podala sťažnosť prostredníctvom webového sídla na riešenie sporov online.

Po dohode Michaely a predajcu sa prípadu ujal príslušný orgán pre alternatívne riešenie sporov a Michaela nakoniec dostala nový smartfón. Riešenie sa podarilo nájsť jednoduchým a lacným spôsobom a celý postup prebehol výlučne online.

Právne predpisy EÚ

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Zdieľať túto stránku: