Posledná kontrola : 07/06/2018

Mimosúdne postupy pre spotrebiteľov

V prípade, že máte problém so zakúpeným výrobkom alebo službou, napríklad ak vám obchodník odmietol opraviť výrobok alebo vrátiť peniaze, môžete vyskúšať mimosúdny spôsob prostredníctvom postupu alternatívneho riešenia sporoven.

Ak sa váš spor týka výrobku alebo služby zakúpených online, môžete podať sťažnosť online cez platformu RSO (riešenia sporov online).

Alternatívne riešenie sporov predstavuje obvykle lacný a jednoduchý postup, vďaka ktorému sa môžete vyhnúť súdnemu konaniu.

Alternatívne riešenie sporov

Postupy alternatívneho riešenia sporoven zabezpečujú neutrálne mimosúdne subjekty, ako sú zmierovatelia, mediátori, rozhodcovia, ombudsmani a špeciálne komisie. Môžu zabezpečiť stretnutie medzi vami a obchodníkom a pomôcť pri hľadaní riešenia vášho sporu. Takisto môžu navrhnúť riešenie alebo dokonca ho uložiť ako povinnosť.

Orgány alternatívneho riešenia sporov musia spĺňať prísne kritériá kvality EÚ, ktoré zaručujú, že váš spor budú riešiť účinným, spravodlivým, nezávislým a transparentným spôsobom. Väčšina z nich poskytuje svoje služby bezplatne alebo za nízky poplatok. Na výsledok si priemerne počkáte do 90 dní. Podľa právnych predpisov EÚ môžete využiť tieto orgány na riešenie všetkých zmluvných sporov, do ktorých sa môžete dostať s obchodníkom so sídlom v EÚ.

Alternatívne riešenie sporov sa môže použiť vo všetkých odvetviach trhu (ako napríklad doprava, bankovníctvo, telekomunikácie, energetika, elektronika, domáce spotrebiče, prenájom vozidiel alebo chemické čistenie).

Orgán riešenia sporov vo vašej krajine.

Príklad

Litovčan Arvidas dostal od svojho poskytovateľa internetových služieb účet, ktorý bol vyšší ako určovala zmluva.

Keďže sa márne snažil vyriešiť problém s obchodníkom, obrátil na príslušný orgán pre alternatívne riešenie sporov v Litve, kde mu pomohli nájsť najvyhovujúcejšie riešenie.

Riešenie sporov online

Ak máte spor s obchodníkom v EÚ, ktorý sa týka tovaru alebo služieb zakúpených online, môžete využiť webové sídlo riešenia sporov online. Toto webové sídlo je dostupné vo všetkých jazykoch EÚ a je bezplatné.

Ak podávate sťažnosť prostredníctvom webového sídla riešenia sporov online, budete sa musieť s obchodníkom dohodnúť na orgáne alternatívneho riešenia sporov, ktorý bude váš spor riešiť. Každý orgán má vlastné pravidlá a postupy a v niektorých prípadoch sa môžu uplatniť poplatky. Nemajte však obavy, pomoc a informácie od národných kontaktných miest získate v každej fáze postupu.

Orgán riešenia sporov vo vašej krajine.

Príklad

Michaela z Českej republiky si kúpila na internete nový smartfón od obchodníka v Nemecku. Telefón však nezodpovedal jej objednávke. Keďže s predajcom nenašla spoločné riešenie, podala sťažnosť prostredníctvom webového sídla riešenia sporov online.

Po dohode Michaely a predajcu sa prípadu ujal príslušný orgán pre alternatívne riešenie sporov a Michaela nakoniec dostala nový smartfón. Riešenie sa podarilo nájsť jednoduchým a lacným spôsobom a celý postup prebehol výlučne online.

</p>

Potrebujete viac informácií o pravidlách, ktoré platia v konkrétnej krajine?

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Požiadajte o pomoc a poradenstvo vašu národnú spotrebiteľskú organizáciuen

Zdieľať túto stránku: