Posledná kontrola: 02/01/2023

Chemické látky

Ak vyrábate alebo dovážate chemické látky do Európskeho hospodárskeho priestoru, možno ich budete musieť registrovať do databázy REACH. Informácie o tom, ako sa nariadenie REACH vzťahuje na váš podnik.

Nebezpečné chemické látky musia spĺňať prísne požiadavky EÚ. Overte si, či musíte zabezpečiť, aby vaše výrobky dodržiavali pravidlá stanovené v nariadení CLP (klasifikácia, označovanie a balenie).

Zdieľať túto stránku: