Posledná kontrola : 17/06/2022

Nekalé obchodné praktiky

Pri nákupe tovarov a služieb kdekoľvek v EÚ, či už z internetového alebo miestneho obchodu prípadne od predajcu z inej krajiny, vás právne predpisy EÚ chránia pred nekalými obchodnými praktikami.

Pri propagácii, predaji alebo dodávaní výrobkov vám spoločnosti musia poskytnúť dostatok presných informácií, aby vám umožnili uskutočniť informované rozhodnutie. Viac o informáciách, ktoré má obsahovať zmluva.

Ak svoju povinnosť nesplnia, ich postupy je možné považovať za nekalé a máte právo na nápravu, ak vás takýmto praktikám vystavia.

Klamlivé a agresívne praktiky

Chránime vás pred 2 hlavnými druhmi nekalých obchodných praktík:

Niektoré obchodné praktiky sú zakázané za každých okolností. Najčastejšie z nich sú uvedené v tomto zozname:

Vábivá reklama

Predajcovia nesmú v reklamách uvádzať výrobky/služby za veľmi nízke ceny, ak ich nemajú v dostatočnej zásobe. Musia spotrebiteľov informovať o počte výrobkov dostupných za cenu uvádzanú v reklame a o trvaní ponuky.

Príklad

Alex zbadal reklamu so špeciálnou ponukou na letenky: „Leťte do Barcelony len za 1 EUR!".

Keď sa pokúsil let rezervovať, letenka za 1 euro už bola vypredaná. Zavolal na zákaznícke stredisko danej spoločnosti, kde sa dozvedel, že za takúto nižšiu cenu bol v ponuke len veľmi malý počet leteniek.

Obrátil sa so sťažnosťou na vnútroštátne spotrebiteľské centrum. Potvrdilo sa, že letecká spoločnosť mala ponúknuť primeraný počet leteniek za inzerovanú cenu v závislosti od záberu reklamnej kampane a/alebo (aspoň) uviesť počet dostupných leteniek za túto akciovú cenu.

Hoci Alex nemohol získať letenku za inzerovanú cenu, vnútroštátne spotrebiteľské centrum odporučilo spoločnosti odstrániť reklamu, aby sa tak predišlo opakovaniu rovnakej situácie v prípade iných zákazníkov.

Falošné bezplatné ponuky

Predajcovia musia uvádzať skutočné ceny svojich tovarov a služieb. Nemôžu platenú službu vydávať za „bezplatnú" alebo ponúkať doplnkovú „bezplatnú" službu, ak je cena takejto „bezplatnej" služby v skutočnosti súčasťou bežnej ceny.

Príklad

Francesca si aktivovala službu zasielania krátkych textových správ (SMS). V spodnej časti webovej stránky zbadala políčko s textom „5 esemesiek zadarmo každý deň". Klikla na políčko a bola presmerovaná na inú stránku, na ktorej sa opäť zobrazil nápis „5 ESEMESIEK ZADARMO KAŽDÝ DEŇ".

Postupovala podľa inštrukcií a na konci dostala informáciu o tom, že bola zaregistrovaná a za službu, ktorú si aktivovala, zaplatí 3 eurá týždenne. Keď sa pozrela na webovú lokalitu všimla si malým písmom uvedené, že služba je spoplatnená.

Pri takýchto ponukách buďte vždy opatrní a starostlivo si skontrolujte podmienky.

Manipulovanie detí

Predajcovia nemôžu navádzať deti, aby od vás vyžadovali kúpu výrobku. Priame výzvy typu „Kúp si knihu hneď" alebo „Presvedč rodičov, aby ti kúpili túto hru" sú zakázané. Zákaz sa vzťahuje na všetky média vrátane televízie, a najmä internetu.

Príklad

Cécile bola prekvapená, keď jej dcéra zrazu začala od nej žiadať, aby jej kúpila sériu filmov na DVD s obľúbenou knižnou postavou.

Porozumela prečo sa to stalo, až keď si všimla reklamu na uvedenie tejto série: „Vašu obľúbenú knižku teraz dostanete na DVD – povedzte mame, aby vám ich kúpila!"

Cécile sa poradila s úradom na ochranu spotrebiteľa. Potvrdilo sa, že ide o nekalú praktiku a proti spoločnosti bola podaná sťažnosť s cieľom kampaň zastaviť.

Falošné vyhlásenia o liekoch

Zakaždým, keď výrobku prisudzujú terapeutické účinky – liečbu alergií, zastavenie vypadávania vlasov, pomoc pri zbavení sa nadváhy atď., máte právo na informácie o tom, či bola takáto vlastnosť vedecky potvrdená. V mnohých prípadoch nie sú takéto vyhlásenia lekársky potvrdené a sú jednoducho príliš dobré na to, aby boli pravdivé.

Príklad

Mário dostal list od zahraničnej spoločnosti s tvrdením, že vďaka ich výrobku by mu do troch týždňov opäť mali narásť vlasy.

Mário sa rozhodol, že si výrobok objedná, keďže v liste sa uvádzalo, že bol „vyskúšaný a otestovaný". Výrobok však v skutočnosti otestovaný nebol a nefungoval.

Mário sa obrátil na vnútroštátny úrad na ochranu spotrebiteľa, kde zistil, že rovnako sa sťažovali desiatky podvedených spotrebiteľov. Poradili mu, aby sa pripojil k právnemu konaniu, ktoré už voči spoločnosti prebiehalo.

Skrytá reklama v médiách (reklamné články, reportáže)

Máte právo na informáciu o tom, že nejaký článok, televízny program alebo rádiové vysielanie boli „sponzorované" spoločnosťou, ktorá takouto formou propaguje svoje výrobky. Tento oznam musí byť zreteľne uvedený na obrázku, v texte alebo vyslovený počas vysielania.

Príklad

Yann si v cestovateľskom časopise prečítal článok o túrach v Írsku. V článku, ktorý bol uverejnený ako príbeh čitateľa, sa spomínalo, že počas túry sa zvlášť osvedčilo vybavenie určitej značky.

Yann sa o tom rozhodol presvedčiť na online fóre a zistil, že vybavenie tejto značky nebolo považované za veľmi kvalitné. Veľa používateľov fóra uviedlo, že sa nechali zlákať na nákup, pretože nevedeli, že článok bol sponzorovaný výrobcom daného vybavenia (známe ako „skrytá reklama").

Keď sa Yann nakontaktoval na spotrebiteľskú organizáciu, zistil, že podľa právnych predpisov EÚ mal časopis zreteľne uviesť informáciu o tom, že išlo o reklamu. Spotrebiteľská organizácia sa spojila s vydavateľom časopisu, ktorý uverejnil vysvetlenie a ospravedlnil sa čitateľom za klamlivé neposkytnutie informácie.

Pyramídové schémy

Ide o systémy zliav so vstupným členským poplatkom výmenou za možnosť získať kompenzáciu. Táto kompenzácia však spočíva predovšetkým v tom, že prilákate nových ľudí do systému. Skutočný predaj alebo spotreba výrobkov zohráva malú úlohu. V určitom bode sa pyramídové schémy zosypú a tí, čo do nich vstúpili ako poslední, stratia svoje investície.

Príklad

Oane ponúkli prácu v marketingovej sieti predávajúcej kozmetické výrobky. Povedali jej, že vo svojom voľnom čase a z pohodlia vlastného domova zarobí balík peňazí.

Požiadali ju, aby vopred zaplatila jednorazový vstupný poplatok a zapojila do siete 5 priateľov. Čím viac priateľov by do siete zapojila, tým viac peňazí by získala. Priatelia by takisto získali dodatočné príjmy, ak by prilákali 5 ďalších priateľov.

Oana si neuvedomila, že hlavný zdroj jej príjmu pochádzal skôr zo zapájania nových ľudí do siete, než z predaja kozmetických výrobkov.

Ak sa ocitnete v podobnej situácii, mali by ste kontaktovať spotrebiteľskú organizáciu, ktorá vám povie, aké nápravné opatrenia môžete využiť vo vašej krajine.

Falošné ponuky cien, darov

Obchodníci nemôžu propagovať „bezplatné" ceny alebo dary, a potom od vás žiadať zaplatenie nejakej sumy, aby ste ich získali. Ak dostanete list alebo e-mail, v ktorom sa uvádza: „Gratulujeme, vyhrali ste cenu!", buďte opatrní, pretože môže ísť o nekalú obchodnú praktiku.

Príklad

Evelina dostala list od spoločnosti s gratuláciou za získanie ceny v hodnote 100 EUR. Oznámili jej, aby sa k cene prihlásila do jedného týždňa.

Keď zavolala na číslo v liste, dozvedela sa, že ponuka bola v skutočnosti len reklamou. Namiesto toho, aby cenu dostala automaticky, ju vyzvali ku kúpe domácich spotrebičov s možnosťou účasti v lotérii.

Evelina sa nahnevala a rozhodla sa, že skontroluje, či spoločnosť mala právo takto postupovať. Obrátila sa preto na vnútroštátnu spotrebiteľskú organizáciu a zistila, že takéto praktiky sú zakázané. Spotrebiteľská organizácia kontaktovala spoločnosť, ktorá nakoniec od tejto praxe upustila.

Falošné „špeciálne" výhody

Predajcovia nesmú tvrdiť, že vám poskytujú osobitné práva, ak vám v skutočnosti tieto práva prislúchajú podľa zákona.

Príklad

Konstantinos zo Solúnu sa rozhodol, že si na internete kúpi počítač.

Vybral si internetový obchod, ktorý kupujúcim ponúkal špeciálnu dvojročnú záruku umožňujúcu opravu alebo výmenu výrobku, ak sa zistí jeho chyba alebo ak by nezodpovedal opisu.

Konstantinos bol presvedčený, že ide o špeciálnu ponuku, ale 2-ročná záruka je zo zákona povinná pre všetkých predávajúcich.

Mnohí predajcovia a výrobcovia ponúkajú svoje vlastné obchodné záruky, ktoré sľubujú opravu výrobku, napr. počas 1, 3 alebo 5 rokov. Tieto záruky poskytujú bezplatne alebo za príplatok. Dodatočné obchodné záruky však v nijakom prípade nenahrádzajú minimálnu 2-ročnú záruku, ktorú vám musí predávajúci vždy poskytnúť ako vaše zákonné právo.

Konstantinos napísal obchodníkovi, ktorý súhlasil s tým, že došlo k chybe a že mu poskytne dodatočnú jednoročnú obchodnú záruku.

Nesprávne použitie limitovaných ponúk

Ak vám predávajúci povedia, že konkrétna ponuka bude k dispozícii iba veľmi obmedzený čas, môže ísť o nátlak s cieľom primäť vás k nákupu bez toho, aby ste mali čas na prijatie informovaného rozhodnutia. Je neprijateľné, aby vám tvrdili, že ponuka je časovo obmedzená, ak to tak v skutočnosti nie je.

Príklad

Simon z Belgicka si chcel kúpiť bicykel. Na stránkach holandského internetového obchodu našiel špeciálnu ponuku platnú iba 24 hodín.

Ponúkaný bicykel nebol presne taký, ako hľadal, ale nemal možnosť ho porovnať, keďže ponuka bola platná len taký krátky čas. Rýchlo sa rozhodol bicykel kúpiť, aby neprišiel o zľavu vo výške 50 %.

Na jeho prekvapenie, keď si internetový obchod pozrel o týždeň neskôr, našiel tam rovnakú zľavu. Simon si uvedomil, že išlo o falošnú ponuku s cieľom prinútiť ho k nákupu bicykla. Sťažoval sa u obchodníka, ale nedostal žiadnu odpoveď.

Obrátil sa na európske spotrebiteľské centrum v Belgicku, ktoré jeho prípad odovzdalo svojim kolegom v Holandsku. V krátkom časovom horizonte holandské centrum Simona informovalo, že vďaka ich intervencii obchodník upravil svoju webovú lokalitu.

Pretrvávajúce nevyžiadané ponuky

Podľa práva EÚ spoločnosti nesmú nepretržite predkladať nevyžiadané ponuky telefonicky, faxom, e-mailom alebo prostredníctvom iných médií vhodných na predaj na diaľku.

Príklad

Margus si chcel kúpiť kuchynský nábytok a prihlásil sa na odber bulletinu o nových ponukách.

Následne začal dostávať reklamy od časopisov o varení, záhradkárstve, zoskoku s padákom, prácach v domácnosti... Napriek tomu, že sa nikdy neprihlásil k odberu predmetných ponúk, niekedy dostal až 10 e-mailov za deň! Na Margusove žiadosti o vyradenie zo zoznamu adresátov nikto nereagoval.

Priateľka mu poradila, aby kontaktoval národné spotrebiteľské centrum, pretože jej v minulosti pomohli vyriešiť podobné problémy. Po zásahu centra spoločnosť konečne vyradila Margusovu adresu zo svojich zoznamov adresátov.

Upozornenie

Stretnúť sa môžete aj s praktikami, ktoré nespadajú pod uvedené kritériá, ale podľa vás sú nekalé. Kontaktujte vašu národnú spotrebiteľskú organizáciu en alebo sieť európskych spotrebiteľských centierOtvoriť ako externý odkaz a poraďte sa.

Právne predpisy EÚ

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Zdieľať túto stránku: