Život a cestovanie
Posledná kontrola: 08/07/2022

Vrátenie DPH: podanie žiadosti online

Vracanie DPH podnikom z EÚ

Kedy môžete požiadať o vrátenie DPH?

Ak vám v rámci obchodných aktivít zaúčtujú DPH v krajine EÚ, v ktorej nemáte sídlo, môže vám vzniknúť nárok na jej vrátenie zo strany orgánov tejto krajiny.

Upozornenie

Niektoré krajiny EÚ neumožňujú vrátenie dane pre určité kategórie výdavkov (napr. náklady na reštauračné služby, zábavné činnosti, autá, palivo atď.).

Výber štátu

Ako by ste mali požiadať o vrátenie DPH

Požiadať o vrátenie DPH musíte online prostredníctvom príslušných orgánov krajiny, v ktorej má vaša spoločnosť sídlo.

Ak máte nárok na vrátenie, príslušné orgány postúpia vašu žiadosť príslušným orgánom v inej krajine.

Postup vrátenia DPH je na úrovni EÚ harmonizovaný. V zhrnutí postupu vrátenia DPH en sa opisuje zodpovednosť vnútroštátnych daňových orgánov.

Viac informácií o postupe vrátenia DPH pre podniky EÚ en fr Otvoriť ako externý odkaz v jednotlivých krajinách EÚ: 

Výber štátu

Národné kontaktné miesta

Aby ste mali istotu, že máte správne informácie, overte si ich na vnútroštátnych webových sídlach pre oblasť daní, a to v každom jednotlivom prípade.

Oneskorené platby

V prípade omeškania platby vám môže vzniknúť nárok na úroky.

V prípade komplikácií pri styku s verejnými orgánmi nás môžete požiadať o pomoc a poradenské službyOtvoriť ako externý odkaz.

Uplatnenie nároku – kódy tovarov/služieb

V žiadosti o vrátenie DPH musíte uviesť určité štandardné kódy na označenie druhu tovaru/služieb, za ktoré ste zaplatili daň.

Kódy tovarov/služieb

Povaha nadobudnutého tovaru a služieb sa musí klasifikovať podľa týchto výdavkových kódov.

  1. Palivo.
  2. Nájom dopravných prostriedkov.
  3. Výdavky týkajúce sa dopravných prostriedkov.
  4. Cestné mýto a užívateľské poplatky.
  5. Cestovné náklady, napríklad cestovné na taxík, cestovné v prostriedkoch hromadnej dopravy.
  6. Ubytovanie.
  7. Jedlá, nápoje a reštauračné služby.
  8. Vstupné na veľtrhy a výstavy.
  9. Výdavky na luxusné predmety, zábavu a reprezentáciu.
  10. Iné.

Niektoré krajiny EÚ tiež vyžadujú uvedenie dodatočných kódov en pre každý typ tovaru/služby.

Online kurz – ako žiadať o vrátenie DPH

O tom, ako žiadať o vrátenie DPH, sa môžete dozvedieť viac na bezplatnom online kurze, na ktorý sa môžete prihlásiť na portáli elektronického vzdelávania pre dane a colnú úniu de en fr . Kurzy organizuje Európska komisia v spolupráci s vnútroštátnymi orgánmi.

Vracanie DPH podnikom z krajín mimo EÚ

Kedy môžete požiadať o vrátenie DPH?

Ak váš podnik nemá sídlo v EÚ a zaplatili ste DPH za obchodné činnosti v členskej krajine, v rámci ktorej ste nedodali tovar alebo neposkytli služby, môže vám vzniknúť nárok na jej vrátenie zo strany orgánov v danej krajine. Napríklad spoločnosť so sídlom vo Švajčiarsku sa zúčastní na konferencii v Belgicku a na jej účte z hotela je zaúčtovaná belgická DPH.

Ako by ste mali požiadať o vrátenie DPH

Na vrátenie DPH treba poslať žiadosť príslušným orgánom v krajine EÚ, v ktorej ste zaplatili DPH. Niektoré krajiny EÚ vám DPH vrátia iba vtedy, ak v krajine, v ktorej má váš podnik sídlo, existujú podobné systémy vrátenia DPH pre podniky danej krajiny EÚ.

Viac informácií o postupe vrátenia DPH pre podniky z krajín mimo EÚ en fr Otvoriť ako externý odkaz:

Výber štátu

Právne predpisy EÚ

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Máte otázky týkajúce sa podnikania v zahraničí, napr. exportu alebo rozšírenia do inej krajiny EÚ? Ak áno, bezplatnú odpoveď vám poskytne sieť Enterprise Europe Network.

Na nájdenie najvhodnejšej pomoci môžete využiť aj vyhľadávač služieb pomoci.

Zdieľať túto stránku: