: 10/04/2019

Vrátenie DPH

Rozhodnutie Spojeného kráľovstva uplatniť článok 50 ZEÚ: Viac informácií

Vrátenie DPH podnikom z EÚ

Kedy môžete požiadať o vrátenie DPH?

Ak vám v rámci obchodných aktivít zaúčtujú DPH v štáte EÚ, v ktorom nemáte sídlo, môže vám vzniknúť nárok na jej vrátenie zo strany orgánov tejto krajiny.

Niektoré krajiny EÚ neumožňujú vrátenie dane pre určité kategórie výdavkov (napr. náklady na reštauračné služby, zábavné činnosti, autá, palivo atď.).

Výber štátu
 • Lichtenštajnskoli
 • Litvaltenlt
 • Lotyšskolv
 • Luxemburskoludeenfr
 • Maltamtenmt
 • Maďarskohuenhu
 • Nemeckodedeen
 • Nórskono
 • Portugalskopt
 • Poľskoplenpl
 • Rakúskoatdeen
 • Rumunskoro
 • Slovenskoskensk
 • Slovinskosiensl
 • Spojené kráľovstvogben
 • Talianskoitenit
 • Írskoieen
 • Českoczcsen
 • Španielskoesenes
 • Švédskoseensv

* Vnútroštátne orgány zatiaľ neposkytli informácie k tejto oblasti

Ako by ste mali požiadať o vrátenie DPH

Požiadať o vrátenie DPH musíte online prostredníctvom príslušných orgánov krajiny, v ktorej má vaša spoločnosť sídlo.

Ak máte nárok na vrátenie DPH, príslušné orgány v krajine sídla vašej spoločnosti postúpia vašu žiadosť príslušným orgánom v inom členskom štáte.

Postup vrátenia DPH je jednotný v celej EÚ. V zhrnutí postupu vrátenia DPHpdfen sa opisuje zodpovednosť vnútroštátnych daňových orgánov.

Viac informácií o postupe vrátenia DPH pre podniky EÚfrdeen v jednotlivých krajinách EÚ:

Vybrať krajinu:

 • Rakúskoatdeen
 • Belgickobefren
 • Bulharskobgen
 • Chorvátskocren
 • Cypruscyen
 • Česká republikaczen
 • Dánskodken
 • Estónskoeeen
 • Fínskofien
 • Francúzskofrfren
 • Nemeckodedeen
 • Gréckogren
 • Maďarskohuen
 • Írskoieen
 • Talianskoiten
 • Lotyšskolven
 • Litvalten
 • Luxemburskolufren
 • Maltamten
 • Holandskonlen
 • Poľskoplen
 • Portugalskopten
 • Rumunskoroen
 • Slovenskosken
 • Slovinskosien
 • Španielskoesen
 • Švédskoseen
 • Spojené kráľovstvouken

Národné kontaktné miesta

Aby ste mali istotu, že máte správne informácie, overte si ich v národných kontaktných miestachpdfen .

Oneskorená platba

V prípade omeškania platby vám môže vzniknúť nárok na úroky.

V prípade komplikácií pri styku s verejnými orgánmi môžete požiadať o pomoc a poradenské služby .

Uplatnenie nároku – kódy tovarov/služieb

V žiadosti o vrátenie DPH musíte uviesť určité štandardné kódy na označenie druhu tovaru/služieb, za ktoré ste zaplatili daň.

Kódy tovarov/služieb

Povaha nadobudnutého tovaru a služieb sa musí klasifikovať podľa týchto výdavkových kódov.

 1. Palivo.
 2. Nájom dopravných prostriedkov.
 3. Výdavky týkajúce sa dopravných prostriedkov.
 4. Cestné mýto a užívateľské poplatky.
 5. Cestovné náklady, napríklad cestovné na taxík, cestovné v prostriedkoch hromadnej dopravy.
 6. Ubytovanie.
 7. Jedlá, nápoje a reštauračné služby.
 8. Vstupné na veľtrhy a výstavy.
 9. Výdavky na luxusné predmety, zábavu a reprezentáciu.
 10. Iné.

Niektoré krajiny EÚ tiež vyžadujú uvedenie dodatočných kódoven pre každý typ tovaru/služby.

Online kurz – ako žiadať o vrátenie DPH

O tom, ako žiadať o vrátenie DPH, sa môžete dozvedieť viac na bezplatnom online kurze, na ktorý sa môžete prihlásiť na portáli elektronického vzdelávania pre dane a colnú úniufrdeen. Kurzy organizuje Európska komisia v spolupráci s vnútroštátnymi orgánmi.

Vrátenie DPH podnikom z krajín mimo EÚ

Kedy môžete požiadať o vrátenie DPH?

Ak váš podnik nemá sídlo v EÚ a zaplatili ste DPH za obchodné činnosti v členskej krajine, v rámci ktorej ste nedodali tovar alebo neposkytli služby, môže vám vzniknúť nárok na jej vrátenie zo strany orgánov v danej krajine. Napríklad spoločnosť so sídlom vo Švajčiarsku sa zúčastní na konferencii v Belgicku a na jej účte z hotela je zaúčtovaná belgická DPH.

Ako by ste mali požiadať o vrátenie DPH

Na vrátenie DPH treba poslať žiadosť príslušným orgánom v krajine EÚ, v ktorej ste zaplatili DPH. Niektoré krajiny EÚ vám DPH vrátia iba vtedy, ak v krajine, v ktorej má váš podnik sídlo, existujú podobné systémy vrátenia DPH pre podniky danej krajiny EÚ.

Viac informácií o postupe vrátenia DPH pre podniky z krajín mimo EÚfrdeen:

Vybrať krajinu:


Právne predpisy EÚ

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Zdieľať túto stránku: