Posledná kontrola : 25/04/2022

Únos dieťaťa

Váš partner odviedol vaše dieťa do inej krajiny EÚ bez vášho súhlasu alebo v rozpore s rozhodnutím súdu?

Môžete podať návrh na začatie súdneho konania, aby ste svoje dieťa získali späť. Ústredné orgány vám pomôžu pri ďalšom postupe. Vyhľadajte ústredné orgány zodpovedné za riešenie medzinárodných únosov detí.

Ak váš prípad spĺňa všetky právne požiadavky, súdy v štáte EÚ, do ktorého bolo dieťa odvedené, rozhodnú o jeho návrate.

Možné výnimky

Vy aj vaše dieťa by ste mali byť vypočutí súdom v rámci tohto súdneho konania.

Zmena rozhodnutia súdu

Ak budete chcieť rozhodnutie o zverení dieťaťa do starostlivosti zmeniť, musíte sa obrátiť na súd v krajine, v ktorej bolo rozhodnutie vydané.

Rozhodnutie o zverení dieťaťa do starostlivosti teda nie je možné zmeniť tak, že rodič dieťa unesie a podá návrh o vydanie nového rozhodnutia na súd v inom štáte.

Upozornenie

Výnimky

Tieto zásady sa neuplatňujú v Dánsku, na Islande, v Lichtenštajnsku, Nórsku a Švajčiarsku.

Dánsko, Island, Nórsko a Švajčiarsko však uplatňujú Dohovor o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí z roku 1980 bg cs da de en es fi fr hr it lv nl pl pt ro sl sv . Prípady únosov detí týkajúce sa týchto krajín sa riešia podľa tohto dohovoru alebo podľa iných medzinárodných dohôd.

Príklad

Ochrana výkonu rodičovských práv a povinností

Manželia Irena a Vincenzo spolu žili 14 rokov, no momentálne sa rozvádzajú. V roku 2013 zveril taliansky súd ich dcéru Alessandru do starostlivosti Vincenzovi a zároveň nariadil, aby bola dočasne umiestnená v detskom domove v Pise. V ten istý deň Irena odcestovala s dcérou do Slovinska.

Slovinský súd uznal rozhodnutie talianskeho súdu a začal konanie o vrátenie Alessandry otcovi. Irena sa však proti tomuto rozhodnutiu odvolala.

Slovinský súd rozhodol, že vzhľadom na nebezpečenstvo trvalej traumy, ktorú by umiestnenie v detskom domove mohlo Alessandre spôsobiť, bude dočasne zverená do starostlivosti matky. Okrem toho Alessandra počas konania pred súdom v Slovinsku vyslovila želanie ostať s matkou.

Vincenzo sa proti rozhodnutiu slovinského súdu odvolal a vyhral. Alessandra sa preto musela vrátiť do Talianska.

Najčastejšie otázky

Právne predpisy EÚ

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Zdieľať túto stránku: