Laatste controle: 25/04/2022

Kinderontvoering

Heeft uw partner uw kind zonder uw toestemming of in strijd met een rechterlijke uitspraak meegenomen naar een ander EU land?

U kunt dan een gerechtelijke procedure starten om uw kind weer terug te krijgen. In elk EU-land is er een instantie die u daarbij kan helpen: centrale instanties waarbij u terecht kunt bij internationale ontvoering van kinderenDeze link brengt u naar een andere website

Als u wettelijk in uw gelijk staat, zal de rechter in het EU-land waarnaar het kind is meegenomen, beslissen dat het kind moet worden teruggestuurd.

Er kan een uitzondering worden gemaakt:

Zowel u als uw kind moet de gelegenheid krijgen om in de loop van de procedure door de rechter te worden gehoord.

Herziening van een rechterlijke beslissing

Als u wilt proberen een rechterlijke beslissing te laten herzien, dan moet u dat doen in het land waar de beslissing genomen is.

U kunt een beslissing over het ouderlijk gezag dus niet laten herzien door uw kind te ontvoeren naar een ander land in de hoop dat de rechter daar tot een andere uitspraak komt.

Waarschuwing

Uitzonderingen

Deze regels gelden niet voor Denemarken, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland.

Afgezien van Liechtenstein passen deze landen wel het Verdrag van Den Haag over kinderontvoering uit 1980Deze link brengt u naar een andere website toe. Zaken over kinderontvoeringszaken waarbij deze landen zijn betrokken, worden behandeld volgens de afspraken van dit Verdrag en andere internationale overeenkomsten.

Voorbeeld

Terug naar Italië

Irena en Vincenzo hebben 4 jaar in Italië gewoond, maar zijn nu aan het scheiden. In 2013 gaf een Italiaanse rechtbank Vincenzo het ouderlijk gezag over hun dochter Alessandra en plaatste haar tijdelijk in een kindertehuis in Pisa. Nog dezelfde dezelfde dag vertrok Irena met haar dochter vanuit Italië naar Slovenië.

Maar de Sloveense rechter bevestigde de uitspraak van het Italiaanse gerecht en gaf opdracht om Alessandra terug te brengen naar haar vader. Irena ging tegen deze uitspraak in beroep.

De Sloveense beroepsrechter bepaalde dat Alessandra tijdelijk bij Irena mocht blijven omdat zij bij plaatsing in een Italiaans kindertehuis onherstelbare psychische schade zou kunnen oplopen. Bovendien had zij te kennen gegeven tijdens de rechtszaak in Slovenië bij haar moeder te willen blijven.

Maar op zijn beurt vocht Vincenzo de beslissing van de Sloveense rechtbank aan en won. Alessandra ging uiteindelijk dus terug naar Italië.

Veelgestelde vragen

EU-wetgeving

Advies van een expert? Wij helpen u op weg.

Vraag advies aan experts

Deze bladzijde delen: