Laatste controle: 20/09/2018

Rijbewijs

Besluit VK artikel 50 EU-Verdrag: Meer informatie

Voorlopig blijft het Verenigd Koninkrijk volwaardig EU-lid. De EU-rechten en -plichten blijven onverminderd van kracht voor EU-burgers in het VK en voor Britten elders in de EU.

Als u naar een ander EU-land verhuist, wilt u natuurlijk weten of u daar uw huidige rijbewijs kunt blijven gebruiken. Of moet u het misschien omwisselen voor een rijbewijs van het gastland? Blijft uw rijbewijs dan even lang geldig als in uw eigen land? En wat als u uw rijbewijs verliest of het gestolen wordt? Hoe kunt u dan bewijzen dat u al in uw eigen land uw rijbewijs had gehaald?

Meer over:

Zie ook:

Deze bladzijde delen: