Laatste controle: 29/07/2022

Mededingingsregels in de EU

De EU heeft strenge regels om de vrije concurrentie (of mededinging) te beschermen. Bepaalde handelspraktijken zijn verboden.

Als u de mededingingsregels overtreedt, kunt u een boete krijgen die kan oplopen tot 10% van uw jaaromzet. In sommige EU-landen kunnen individuele managers van bedrijven die over de schreef gaan zware straffen en zelfs een gevangenisstraf krijgen.

De EU-mededingingsregels gelden in alle EU-landen. Ook de rechtbanken in uw land zien erop toe dat ze worden nageleefd. Deze regels gelden niet alleen voor bedrijven, maar voor alle organisaties die een economische activiteit ontplooien (dus ook handelsorganisaties, industriële groeperingen e.d.).

Bekijk enkele voorbeelden van concurrentiezaken van de EU op de website van DG Concurrentie.

Illegale contacten en afspraken

Deze afspraken staan bekend als kartels. Zij zijn verboden omdat zij de concurrentie beperken. Kartels bestaan in vele vormen en hoeven niet officieel te zijn goedgekeurd door de betrokken bedrijven. De meest voorkomende voorbeelden van dergelijke praktijken zijn:

Alle afspraken en uitwisseling van informatie tussen u en uw concurrenten die uw strategische zekerheid op de markt vergroten (over uw productiekosten, omzet, capaciteit, marketingplannen e.d.) kunnen worden gezien als concurrentiebeperking.

Waarschuwing

Zelfs als u dergelijke strategische informatie eenzijdigvia post, e-mail, telefoon of bijeenkomsten verspreidt, kan dat als een overtreding worden gezien.

Hou u voor de zekerheid aan de volgende regels:

Sommige afspraken zijn niet verboden. Afspraken die aantoonbaar de klant en de economie ten goed komen, zoals afspraken over onderzoek, ontwikkeling en technologie-overdracht, zijn soms wel toegestaan. Dergelijke gevallen vallen onder de groepsvrijstellingsverordeningen en .

Misbruik van machtspositie

Als uw bedrijf een groot marktaandeel in handen heeft, heeft het een machtspositie en moet u extra opletten voor verboden handelspraktijken zoals:

EU-wetgeving

Advies van een expert? Wij helpen u op weg.

Vraag advies aan experts

Hebt u vragen over zakendoen in het buitenland? Denkt u aan exporteren of uitbreiden naar een ander EU-land? Zo ja, dan kan het Enterprise Europe Network u gratis advies geven.

U kunt ook gebruikmaken van de zoekfunctie voor ondersteunende diensten om de juiste hulp voor u te vinden.

Deze bladzijde delen: