Laatste controle: 04/03/2022

Pensioen/AOW in het buitenland

Ouderdomspensioenen

Een pensioen aanvragen

Als u in verschillende EU-landen gewerkt heeft, dan kan het zijn dat u in elk van die landen pensioenrechten heeft opgebouwd.

U kunt uw pensioen aanvragen bij de pensioeninstantie in het land waar u woont of waar u het laatst gewerkt heeft. Als u nooit gewerkt heeft in het land waar u woont, zal uw gastland uw aanvraag doorsturen naar het land waar u het laatst gewerkt heeft.

Dat land is verantwoordelijk voor de verwerking van uw aanvraag en het samenbrengen van de informatie over uw opgebouwde rechten in de landen waar u gewerkt heeft.

In sommige landen stuurt de pensioeninstantie u een aanvraagformulier voordat u de pensioenleeftijd van dat land bereikt. Ontvangt u het niet, neem dan contact op met de pensioeninstantie om te vragen of zij het u automatisch sturen.

Waarschuwing

U moet ten minste 6 maanden voordat u met pensioen gaat om informatie vragen, omdat aan een pensioen uit verschillende landen vaak een lange procedure voorafgaat.

Benodigde documenten

Deze variëren van land tot land. Meestal moet u uw bankgegevens doorgeven en uw identiteit aantonen.

De pensioeninstantie die uw aanvraag behandelt, kan u meer gedetailleerde informatie geven.

Verschillen in pensioengerechtigde leeftijden

In sommige EU-landen ontvangt u uw pensioen pas vanaf een hogere leeftijd dan in andere landen.

U kunt pas een pensioen ontvangen van het land waar u woont (of waar u het laatst gewerkt heeft) als u de daar geldende wettelijke pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt. Als u ook in andere landen pensioenrechten heeft opgebouwd, ontvangt u dat deel van uw pensioen pas als u de pensioengerechtigde leeftijd van die andere landen bereikt heeft.

Het is dus van belang om vooraf na te gaan, en wel in alle landen waar u hebt gewerkt, hoe uw situatie wijzigt als u iets doet waardoor de datum verandert waarop u uw pensioenuitkering gaat ontvangen.

Als u één pensioen eerder ontvangt dan het andere, kan dit van invloed zijn op de bedragen die u ontvangt.

U kunt meer advies krijgen bij de bevoegde instantie van het land waar u woont en/of in de landen waar u hebt gewerkt.

Informatie over ouderdomspensioenen en pensioenstelsels in de EU-landen:

Kies een land

Voorbeeld

Let op de verschillende (hogere!) pensioengerechtigde leeftijden in andere landen

Caroline uit Frankrijk heeft vijftien jaar in Denemarken gewerkt, waarna ze aan het einde van haar loopbaan weer naar Frankrijk teruggegaan is. Toen ze tweeënzestig werd, vroeg ze haar pensioen aan, zoals gebruikelijk is in Frankrijk, maar ze kreeg slechts een zeer laag pensioen.

Op haar tweeënzestigste heeft Caroline alleen recht op het Franse gedeelte van haar pensioen. Ze ontvangt het Deense gedeelte wanneer ze 67 wordt, de wettelijke pensioengerechtigde leeftijd in Denemarken.

Hoe lang moet u gewerkt hebben?

In sommige EU-landen moet u een bepaalde minimumperiode gewerkt hebben voordat u recht heeft op een pensioen.

Wanneer de pensioeninstantie nagaat of u recht heeft op een pensioen, moet zij in dat geval rekening houden met de periodes die u in een ander EU-land gewerkt heeft, alsof u die jaren gewoon in dat land gewerkt zou hebben ( het "beginsel van de samentelling van tijdvakken").

Gebeurt dat niet, dan kunt u contact openen met onze hulpdienstenDeze link brengt u naar een andere website.

Voorbeeld

Tom heeft 4 jaar in Duitsland en 32 jaar in Portugal gewerkt.

In Duitsland moet u ten minste 5 jaar hebben gewerkt om recht te hebben op een ouderdomspensioen. Tom zou normaal gesproken niet in aanmerking komen voor pensioen in Duitsland, aangezien hij er slechts 4 jaar heeft gewerkt.

Maar de Duitse pensioeninstantie heeft terecht rekening gehouden met de jaren die Tom in Portugal heeft gewerkt. Daardoor heeft hij wel recht op een Duits pensioen.

Periodes van minder dan één jaar

Als u minder dan een jaar in een bepaald land gewerkt heeft, geldt er soms een speciale regel, omdat sommige EU-landen geen pensioen verstrekken voor korte periodes. Uw pensioenopbouw voor die maanden gaat niet verloren, er wordt rekening mee gehouden bij de berekening van uw pensioen door de landen waar u langer gewerkt heeft.

Is er een probleem met de berekening van een pensioen voor gewerkte periodes van minder dan een jaar, neem dan contact op met een van onze hulpdienstenDeze link brengt u naar een andere website.

Berekening van uw pensioen

De pensioeninstanties in alle EU-landen waar u gewerkt heeft, kijken naar uw pensioenopbouw in die landen, en hoe lang u in elk land gewerkt heeft.

Het EU-equivalente tarief

Elke pensioeninstantie berekent het deel van het pensioen dat het moet betalen op grond van de gewerkte periodes in alle EU-landen.

Dat gebeurt door de gewerkte periodes in alle EU-landen bij elkaar op te tellen en te berekenen hoeveel pensioen u zou krijgen als u al die tijd in dat land gewerkt zou hebben. Dit noemen we het theoretische bedrag.

Dit bedrag wordt aangepast op grond van de periode die u daadwerkelijk in dat land gewerkt heeft. Dit noemen we het pensioen pro rata.

Het nationale pensioen

Als u ongeacht gewerkte periodes in andere landen voldoet aan de voorwaarden voor een pensioen, zal de pensioeninstantie ook het nationale pensioen berekenen. Dit noemen we het onafhankelijke pensioen.

Resultaat

De pensioeninstantie kijkt dan wat hoger is: het pensioen pro rata of het onafhankelijke pensioen. U ontvangt het hoogste bedrag van beide uit dat EU-land.

De beslissing over uw aanvraag zal worden toegelicht in een speciaal document, het P1-formulier, dat u wordt toegestuurd.

Voorbeeld

Rosa heeft 20 jaar in Frankrijk en 10 jaar in Spanje gewerkt.

In beide landen moet iemand minstens 15 jaar gewerkt hebben om er recht te hebben op een pensioen. Beide landen berekenen Rosa's pensioen:

De Franse pensioeninstantie maakt een aantal berekeningen.

  • Zij berekent Rosa's nationale pensioen voor de 20 jaar dat zij in Frankrijk gewerkt heeft, bijvoorbeeld 800 euro.
  • Zij berekent ook het theoretische bedrag dat Rosa zou ontvangen als ze haar hele loopbaan van 30 jaar in Frankrijk zou hebben gewerkt, bijvoorbeeld 1500 euro. Dan bepaalt zij het pensioen pro rata, dat is het deel van het theoretische bedrag dat betaald zou worden voor de jaren dat Rosa in Frankrijk heeft gewerkt: 1500 x 20 jaar in Frankrijk/30 jaar in totaal = 1000 euro.

Rosa heeft recht op het hoogste bedrag, dus 1000 euro per maand.

De Spaanse pensioeninstantie berekent het nationale pensioen niet, omdat Rosa korter dan de minimumperiode in Spanje heeft gewerkt. Zij berekent wel het theoretische bedrag dat Rosa zou ontvangen als ze haar hele loopbaan van 30 jaar in Spanje zou hebben gewerkt, bijvoorbeeld 1200 euro.

Dan berekent zij het pensioen pro rata, dat is het deel van het theoretische bedrag dat betaald wordt voor de jaren dat Rosa in Spanje heeft gewerkt: 1200 x 10 jaar in Spanje/30 jaar in totaal = 400 euro.

Rosa ontvangt in totaal een pensioen van 1 400 euro.

De betaling van uw pensioen

Elk land dat u een pensioen toekent, stort dat normaal gesproken op een bankrekening in het land waar u woont, voor zover u in de EU woont.

Woont u niet in de EU, dan kan het zijn dat u in elk EU-land waar u recht op een pensioen heeft een bankrekening moet openen.

Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen en nabestaandenpensioenen

De bovenstaande regels zijn ook van toepassing bij de berekening van arbeidsongeschiktheidsuitkeringen en nabestaandenpensioenen. Let op:

Veelgestelde vragen

EU-wetgeving

Advies van een expert? Wij helpen u op weg.

Vraag advies aan experts

Deze bladzijde delen: