Zakendoen
Laatste controle: 25/02/2020

Vermogensstelsels van internationale paren

Getroffen door de brexit?

De EU-regels voor het vermogensstelsel maken het makkelijker voor internationale paren die een huwelijk of geregistreerd partnerschap hebben gesloten, om hun bezittingen te beheren en bij scheiding of overlijden van een van de partners te verdelen.

"Internationale paren" verwijst naar huwelijken of geregistreerde partnerschappen tussen burgers die al dan niet de nationaliteit van een EU-land hebben en die:

Regels en procedures

De EU-regels voor het vermogensstelsel van internationale paren gelden in 18 EU-landen: België, Bulgarije, Cyprus, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Italië, Kroatië, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Slovenië, Spanje, Tsjechië en Zweden.

Deze regels bepalen:

In Denemarken, Estland, Hongarije, Ierland, Letland, Litouwen, Polen, Roemenië, Slowakije en het Verenigd Koninkrijk gelden deze EU-regels voor het vermogensstelsel van internationale paren niet. In die landen is het nationale recht van toepassing.

De EU-regels voor het vermogensstelsel van internationale paren heeft geen betrekking op zaken in verband met:

Voorbeeld

EU-regels over vermogensstelsel vergroten rechtszekerheid

Alain, een Fransman, is getrouwd met de Belgische Marie. Het huwelijk werd in België gesloten, waar ze ook zijn gaan wonen. Omdat ze geen afspraak hebben gemaakt over het recht dat van toepassing is, valt hun vermogensstelsel onder het Belgisch recht. Eerst kopen ze een huis in België en een paar jaar later ook nog een vakantiewoning in Frankrijk.

Mocht het tot een echtscheiding komen, dan is het gerecht in het land waar de scheiding wordt uitgesproken ook bevoegd om uitspraak te doen over de verdeling van hun huwelijksvermogen (zowel hun bezittingen in België als die in Frankrijk).

Welk land is bevoegd?

Overlijden, echtscheiding/scheiding van tafel en bed, ontbinding van een geregistreerd partnerschap

Bij overlijden van uw partner wordt het bevoegde gerecht van het EU-land dat de erfenis afhandelt, ook belast met de vereffening van het vermogensstelsel.

En bij een scheiding wordt het bevoegde gerecht van het EU-land waar uw huwelijk of partnerschap wordt ontbonden ook belast met de vereffening van het vermogensstelsel.

Andere gevallen

In andere gevallen worden geschillen over het vermogensstelsel van het internationale paar toevertrouwd aan het bevoegde gerecht in het EU-land:

Keuze van het gerecht

Behalve in geval van erfopvolging, scheiding, scheiding van tafel en bed en ontbinding van een geregistreerd partnerschap kunt u als echtgenoten of geregistreerd partners afspreken welk gerecht de zaak zal behandelen. U moet dan een (schriftelijke, gedateerde en door beiden ondertekende) forumkeuzeovereenkomst sluiten. U kunt kiezen tussen:

Als het recht van een EU-land het huwelijk of geregistreerd partnerschap niet erkent, kunt u uw zaak voorleggen in elk ander EU-land waarmee u een of andere band heeft.

Toepasselijk recht en rechtskeuze

Als echtgenoten of geregistreerd partners kunt u een (schriftelijke, gedateerde en door beiden ondertekende) rechtskeuzeovereenkomst sluiten, waarin u vastlegt welk recht op uw vermogensstelsel van toepassing is. Zo'n rechtskeuzeovereenkomst kan worden opgesteld voor, bij of na de sluiting van het huwelijk of geregistreerd partnerschap. U kunt kiezen tussen:

Volgens de EU-regels geldt het recht van dit land (binnen of buiten de EU) dan voor al uw bezittingen, ongeacht waar ze zich bevinden.

Heeft u geen formele overeenkomst over de rechtskeuze gesloten, dan is het toepasselijke recht het recht van land:

Erkenning en uitvoering van rechterlijke beslissingen

Gerechtelijke beslissingen over vermogenszaken uit een EU-land worden in andere EU-landen erkend zonder dat daar een bijzondere procedure voor nodig is. Ze zijn echter niet automatisch ook uitvoerbaar. Daarvoor is een verklaring van uitvoerbaarheid vereist. Het EU-land waar de beslissing moet worden uitgevoerd, kan weigeren de rechterlijke beslissing te erkennen als die:

Authentieke aktes (meestal notariële aktes) worden erkend en op dezelfde wijze uitgevoerd als beslissingen van rechtbanken.

EU-wetgeving

Wilt u meer informatie over regels in een bepaald land?

Advies van een expert? Wij helpen u op weg.

Vraag advies aan experts

Deze bladzijde delen: