Yrittäjänä EU:ssa
Tarkistettu viimeksi: 11/04/2022

Kansainvälisten parien varallisuussuhteet

Varallisuussuhteita koskevat EU-säännöt helpottavat avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa olevien kansainvälisten parien päivittäistä omaisuuden hallinnointia ja sen jakamista, jos pari eroaa tai puoliso/kumppani kuolee.

Kansainvälisillä pareilla tarkoitetaan sellaisia keskenään avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa eläviä EU- tai muiden maiden kansalaisia, jotka

Säännöt ja menettelyt

Kansainvälisten parien varallisuussuhteita koskevia EU-sääntöjä sovelletaan 18 EU-maassa. Nämä maat ovat: Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja, Italia, Itävalta, Kreikka, Kroatia, Kypros, Luxemburg, Malta, Portugali, Ranska, Ruotsi, Saksa, Slovenia, Suomi ja Tšekki.

Säännöissä määritetään

Tärkeää

Irlanti, Latvia, Liettua, Puola, Romania, Slovakia, Tanska, Unkari, Viro eivät sovella kansainvälisten parien varallisuussuhteita koskevia EU-sääntöjä. Näissä maissa sovelletaan kansallista lainsäädäntöä.

Kansainvälisten parien varallisuussuhteita koskevat EU-säännöt eivät kata

Esimerkkitapaus

Varallisuussuhteita koskevat EU-säännöt tuovat oikeusvarmuutta

Ranskan kansalainen Alain on naimisissa Belgian kansalaisen Marien kanssa. He menivät naimisiin Belgiassa ja asuvat siellä pysyvästi. He eivät ole tehneet lainvalintasopimusta, joten heidän varallisuussuhteensa määräytyy Belgian lainsäädännön mukaan. Pari vuotta myöhemmin he ostivat loma-asunnon Ranskasta Belgiassa sijaitsevan kiinteistönsä lisäksi.

Jos pariskunta eroaa, heidän avioeronsa käsittelevä EU-maan toimivaltainen tuomioistuin hoitaa myös heidän omaisuutensa jakamisen (myös Ranskassa ja Belgiassa sijaitsevien kiinteistöjen osalta).

Mikä maa on toimivaltainen?

Kuolema, avioero/asumusero, rekisteröidyn parisuhteen purkaminen

Puolison tai kumppanin kuollessa sama EU-maan toimivaltainen tuomioistuin, joka vastaa perinnönjaosta, käsittelee myös parin varallisuussuhteisiin liittyvät asiat.

Vastaavasti se EU-maan toimivaltainen tuomioistuin, joka vastaa avioeron/asumuseron tai rekisteröidyn parisuhteen purkamisesta, käsittelee parin varallisuussuhteisiin liittyvät asiat.

Muut tapaukset

Muissa tapauksissa pariskunnan varallisuussuhteita käsittelevä toimivaltainen tuomioistuin on sen EU-maan tuomioistuin,

Oikeuspaikkasopimus

Muissa kuin perintöä, avioeroa/asumuseroa tai rekisteröidyn parisuhteen purkamista koskevissa asioissa puolisot tai rekisteröidyt kumppanit voivat tehdä oikeuspaikkasopimuksen (kirjallisesti ja kummankin osapuolen allekirjoittamana ja päiväämänä). Vaihtoehdoiksi voidaan valita

Jos jokin EU-maa katsoo, että avioliittoa tai rekisteröityä parisuhdetta ei voida tunnustaa varallisuussuhteita koskevissa menettelyissä, asia voidaan viedä minkä tahansa muun sellaisen EU-maan tuomioistuimeen, johon on liittymäperuste.

Sovellettava lainsäädäntö ja lainvalintasopimus

Puolisot tai rekisteröidyt kumppanit voivat tehdä virallisen lainvalintasopimuksen (kirjallisesti ja kummankin osapuolen allekirjoittamana ja päiväämänä), jolla valitaan varallisuussuhteisiin sovellettava lainsäädäntö. Lainvalintasopimus voidaan tehdä ennen avioliittoa tai rekisteröityä parisuhdetta, avioliiton solmimisen tai parisuhteen rekisteröinnin yhteydessä tai avioliiton tai rekisteröidyn parisuhteen aikana. Puolisot tai kumppanit voivat valita sovellettavaksi sen maan lainsäädännön,

Tärkeää

EU-sääntöjen mukaan sen maan (EU-maa tai EU:n ulkopuolinen maa) lainsäädäntö, jota sovelletaan parin varallisuussuhteisiin, kattaa kaiken omaisuuden sijainnista riippumatta.

Jos virallista lainvalintasopimusta ei ole tehty, sovelletaan sen maan lainsäädäntöä,

Tuomioistuinten päätösten tunnustaminen ja täytäntöönpano

Yhdessä EU-maassa annetut varallisuussuhteita koskevat tuomioistuimen päätökset tunnustetaan muissa EU-maissa ilman erityismenettelyjä. Niiden täytäntöönpano ei kuitenkaan tapahdu automaattisesti, vaan se edellyttää päätöksen julistamista täytäntöönpanokelpoiseksi. Täytäntöönpaneva EU-maa voi kieltäytyä tunnustamasta tuomioistuimen päätöstä, jos se on

Viralliset asiakirjat (usein notaarin vahvistamat) tunnustetaan ja pannaan täytäntöön samalla tavalla kuin tuomioistuinten päätökset.

EU-lainsäädäntö

Tarvitsetko apua?

Asiantuntijamme ovat käytettävissäsi.

Jaa tämä sivu: