Sivuston työkalut

Kielivalikko

EU:n lippu

Navigointipolku

Valikko

Tarkistettu viimeksi : 05/03/2018

Lentomatkustajan oikeudet

Tarkista, sovelletaanko EU:n vahvistamia lentomatkustajan oikeuksia sinun tapauksessasi

 • Kyseessä on EU:n sisäinen lento, jonka operoi EU:n lentoyhtiö tai EU:n ulkopuolinen lentoyhtiö
 • Lento saapuu EU:hun EU:n ulkopuolelta, ja lennon operoi EU:n lentoyhtiö
 • Lento lähtee EU:sta ja sen määränpää on EU:n ulkopuolella, ja lennon operoi EU:n lentoyhtiö tai EU:n ulkopuolinen lentoyhtiö

Tässä yhteydessä EU:lla tarkoitetaan Euroopan unionin 28:aa jäsenmaata (mukaan lukien Guadeloupe, Ranskan Guayana, Martinique, Réunion, Mayotte, Saint-Martin (Ranskan Antillit), Azorit, Madeira ja Kanariansaaret) sekä Norjaa, Islantia ja Sveitsiä.

 • Lento saapuu EU:hun EU:n ulkopuolelta ja sen operoi EU:n ulkopuolinen lentoyhtiö
 • Olet jo saanut etuuksia (korvauksia, uudelleenreitityksen tai muuta apua) lentoosi liittyneiden ongelmien johdosta jonkin EU:n ulkopuolisen maan lainsäädännön mukaisesti

EU ei käsitä Färsaaria, Mansaarta ja Kanaalisaaria.

KYLLÄ, ota selvää EU-oikeuksistasi
Ota selvää oikeuksistasi
EI, EU-oikeuksia ei sovelleta sinun tapauksessasi
EU-oikeuksia ei sovelleta sinun tapauksessasi

Meno- ja paluulennot katsotaan kahdeksi eri lennoksi, vaikka ne olisi varattu yhdellä kertaa.

Joissakin tapauksissa lennon operoiva lehtoyhtiö ei ole sama yhtiö, jolta ostit lentolippusi. Ongelmatilanteissa vastuussa on yksinomaan lennon operoiva yhtiö.

EU:n vahvistamien matkustajan oikeuksien on oltava aina selvästi esillä lentoaseman lähtöselvityksessä joko painetussa tai sähköisessä muodossa. Vastaavasti niiden on oltava esillä lentoaseman lähtöselvitysautomaateilla ja verkossa tehtävän lähtöselvityksen yhteydessä. Jos sinulta evättiin lennolle pääsy, lentosi peruutettiin, lentosi lähti yli 2 tuntia myöhässä tai saapui lopulliseen määränpäähän selvästi myöhässä, operoivan lentoyhtiön on annettava sinulle kirjallisesti tiedot korvaus- ja avunantosäännöistä.

Lennolle pääsyn epääminen

Lennolle pääsy voidaan evätä seuraavista syistä:

 • turvallisuus- tai terveyssyistä tai jos matkustajalla ei ole asianmukaisia matkustusasiakirjoja
 • jos meno-paluulipun menolentoa ole käytetty
 • jos varauksen, johon sisältyy useita peräkkäisiä lentoja, aiempia lentoja ei ole käytetty
 • jos matkustajalla on mukana lemmikkieläin, jota varten ei ole kaikkia vaadittuja asiakirjoja.

Jos olet saapunut lähtöselvitykseen ajoissa ja lentovarauksesi ja matkustusasiakirjasi ovat voimassa, mutta sinulta evätään pääsy lennolle ylibuukkauksen vuoksi tai toiminnallisista syistä, etkä halua luopua paikastasi lennolla vapaaehtoisesti, sinulla on oikeus

Lennon peruuntuminen

Lento katsotaan peruutetuksi seuraavissa tapauksissa:

 • matkustajan alkuperäisestä lentoaikataulusta luovutaan ja matkustaja siirretään toiselle reittilennolle
 • lentokone lähtee matkaan mutta joutuu palaamaan lähtöasemalle, ja matkustaja siirretään toiselle lennolle
 • lento saapuu lentoasemalle, joka ei ole matkustajan lippuun merkitty lopullinen määränpää, paitsi jos
  • matkustaja on suostunut uudelleenreititykseen alkuperäiselle määräasemalle tai muuhun määränpäähän vastaavilla kuljetusehdoilla mahdollisimman pian (tällaisissa tapauksissa kyseessä on viivästys eikä peruutus)
  • saapumislentoasema ja alkuperäisenä määränpäänä ollut lentoasema palvelevat samaa kaupunkia tai aluetta (tällaisissa tapauksissa kyseessä on viivästys eikä peruutus).

Jos lentosi peruutetaan, sinulla on oikeus hinnan palautukseen, uudelleenreititykseen tai paluumatkaan, sekä oikeus saada apua ja korvauksia. Korvausoikeus syntyy, jos sinulle ei ole ilmoitettu peruutuksesta vähintään 2 viikkoa ennen lähtöaikaa. Lentoyhtiön on pystyttävä todistamaan, milloin sinulle ilmoitettiin lennon peruutuksesta. Jos näin ei ole, voit pyytä apua oman maasi viranomaisiltapdfEnglish .

Korvausta ei kuitenkaan tarvitse maksaa, jos lentoyhtiö pystyy osoittamaan, että peruutus johtuu poikkeuksellisista olosuhteista, joita ei olisi voitu välttää, vaikka lentoyhtiö olisi ryhtynyt kaikkiin toimenpiteisiin, joita voi kohtuudella edellyttää.

Lennon viivästyminen

Jos lennon lähtö viivästyy, sinulla on oikeus saada apua, hinnan palautus ja paluulento riippuen lentomatkan pituudesta ja viivästyksen kestosta.

Jos saavut lopulliseen määränpäähän yli 3 tuntia myöhässä, sinulla on oikeus korvaukseen, ellei viivästys johtunut poikkeuksellisista olosuhteista.

Matkustusluokan muuttaminen

Jos lentoyhtiö sijoittaa sinut korkeampaan matkustusluokkaan (upgrading) kuin lentolippusi oikeuttaisi, se ei voi vaatia siitä lisämaksua.

Jos sinut sijoitetaan alempaan matkustusluokkaan (downgrading), lentoyhtiön on maksettava takaisin osa lipun hinnasta seuraavasti lennon pituudesta riippuen:

a) 30 % lipun hinnasta, jos lennon pituus on enintään 1 500 km

b) 50 % lipun hinnasta, jos lento on EU:n sisäinen ja sen pituus on yli 1 500 km (lukuun ottamatta EU:n ja Ranskan merentakaisten departementtien välisiä lentoja) tai jos lento suuntautuu EU:n ulkopuolelle ja sen pituus on yli 1 500 mutta alle 3 500 km

c) 75 % lipun hinnasta, jos lento ei kuulu ryhmään a eikä b tai kyseessä on EU:n ja Ranskan merentakaisten departementtien välinen lento.

Jos samalla lentolipulla on kaksi tai useampia jatkolentoja, hinnanpalautus maksetaan vain siltä lennolta, jonka jouduit matkustamaan alemmassa matkustusluokassa, eikä koko matkan osalta. Palautus on maksettava 7 päivän kuluessa.

Kadonneet, vahingoittuneet tai viivästyneet matkatavarat

Kirjatut matkatavarat

Jos kirjatut matkatavarasi katoavat, vahingoittuvat tai saapuvat myöhässä, sinulla voi olla oikeus saada lentoyhtiöltä korvaus, joka on enintään noin 1 220 euroa. Jos vahinko kuitenkin aiheutuu kirjatun matkatavaran viallisuudesta, oikeutta korvaukseen ei ole.

Käsimatkatavara

Jos käsimatkatavara vahingoittuu, lentoyhtiö on korvausvelvollinen, jos vahinko johtuu sen virheestä.

Matkavakuutus

Jos otat matkalle mukaan arvoesineitä, voit lisämaksua vastaan pyytää lentoyhtiötä korottamaan korvausvastuutaan (yli 1 220 euron). Tällöin sinun on tehtävä asiasta lentoyhtiölle ennakkoilmoitus viimeistään lähtöselvityksen yhteydessä. Jos haluat varmistaa, että saat riittävän suuren korvauksen, on parasta ottaa yksityinen matkavakuutus.

Valitukset

Valitus kadonneista tai vahingoittuneista matkatavaroista on tehtävä kirjallisesti lentoyhtiölle 7 päivän kuluessa – tai 21 päivän kuluessa matkatavaroiden vastaanottamisesta, jos ne viivästyivät. Matkatavaroita koskevia valituksia varten ei ole vakiomuotoista EU-lomaketta.

Korvaukset – lennolle pääsy evättiin tai lento peruuntui tai viivästyi

Korvaus euroina

Matkan pituus

250

Enintään 1 500 km

400

yli 1 500 km EU:n sisäisillä lennoilla ja 1 500 – 3 500 km muilla lennoilla

600

Yli 3 500 km

Jos lentoyhtiö on tarjonnut sinulle uudelleenreitityksen ja saavut lopulliseen määränpäähäsi 2, 3 tai 4 tuntia myöhässä (matkan pituudesta riippuen), korvausta voidaan pienentää 50 %.

Korvaukset – lennolle pääsy evättiin

Matkustajalla on periaatteessa aina oikeus korvauksiin, jos häneltä evätään pääsy lennolle.

Jatkolento – yksi varaus, yksi lähtöselvitys

Jos sinulta evätään pääsy lennolle, koska jatkolennon operoiva lentoyhtiö arvioi sinun myöhästyvän jatkolennoltasi ensimmäisen lennon viivästyksen takia, sinulla on oikeus korvauksiin.

Jatkolento – erilliset varaukset

Jos sinulla on kaksi erillistä matkalippua kahdelle peräkkäiselle lennolle, etkä ensimmäisen lennon viivästymisen vuoksi ehdi tehdä lähtöselvitystä seuraavalle lennolle, lentoyhtiöillä ei ole korvausvelvollisuutta. Jos ensimmäinen lentosi kuitenkin viivästyy yli 3 tuntia, sinulla voi olla oikeus saada korvauksia ensimmäisen lennon operoineelta lentoyhtiöltä.

Korvaukset – lento peruuntui

Jos lentosi peruutetaan, sinulla ei ole oikeutta korvaukseen seuraavissa tapauksissa:

 • jos peruutuksesta ilmoitettiin yli 2 viikkoa ennen lentoa
 • jos peruutuksesta ilmoitettiin 1–2 viikkoa ennen aikataulun mukaista lähtöaikaa ja sinulle tarjottiin uudelleenreititystä, jolloin
  • uusi lähtöaika oli enintään 2 tuntia ennen alkuperäisen aikataulun mukaista lähtöaikaa ja
  • saapumisaika lopulliseen määränpäähän oli alle 4 tuntia alkuperäisen aikataulun mukaista saapumisaikaa myöhemmin
 • jos peruutuksesta ilmoitettiin alle viikkoa ennen aikataulun mukaista lähtöaikaa ja sinulle tarjottiin uudelleenreititystä, jolloin
  • uusi lähtöaika oli enintään tuntia ennen alkuperäisen aikataulun mukaista lähtöaikaa ja
  • saapumisaika lopulliseen määränpäähän oli alle 2 tuntia alkuperäisen aikataulun mukaista saapumisaikaa myöhemmin.

Sinulla ei ole oikeutta korvaukseen, jos peruutus johtuu poikkeuksellisista olosuhteista, joita ei olisi voitu välttää, vaikka lentoyhtiö olisi ryhtynyt kaikkiin toimenpiteisiin, joita voi kohtuudella edellyttää.

Korvaukset – lento viivästyi

 • Jos saavut lopulliseen määränpäähäsi yli 3 tuntia myöhässä, sinulla on oikeus korvaukseen, ellei viivästys johdu poikkeuksellisista olosuhteista, joita ei olisi voitu välttää, vaikka lentoyhtiö olisi ryhtynyt kaikkiin toimenpiteisiin, joita voi kohtuudella edellyttää .
 • Jos myöhästyt jatkolennolta EU:ssa tai EU:n ulkopuolella matkustaessasi jostakin EU-maasta lähteneellä lennolla, sinun on oikeus korvaukseen, jos saavut lopulliseen määränpäähän yli 3 tuntia myöhässä. Sillä ei ole merkitystä, operoiko jatkolentoja EU:n lentoyhtiö vai muu lentoyhtiö.
 • Jos matkustat useammalla lennolla EU:n ulkopuolelta jossakin EU-maassa sijaitsevalle lentoasemalle, ja peräkkäisiä lentoja operoivat EU:n lentoyhtiöt ja muut lentoyhtiöt tai yksinomaan EU:n lentoyhtiöt, ja saavut lopulliseen määränpäähäsi suuresti myöhässä, oikeus korvaukseen arvioidaan vain suhteessa EU:n lentoyhtiöiden operoimiin lentoihin.
 • Sinulla ei ole oikeutta korvaukseen, jos myöhästyt jatkolennolta turvatarkastuksesta johtuvan viivästyksen takia tai et noudata koneeseen nousuaikaa (boarding time) jatkolentoasemalla.
 • Jos hyväksyt uudelleenreitityksen eri lentoasemalle kuin sille, joka oli alkuperäisessä varauksessasi, ja lento saapuu perille myöhässä, sinulla on oikeus korvaukseen. Viivästyksen laskemiseen käytetään saapumisaikaa lentoasemalle, jolle alkuperäinen varaus oli tehty, tai siihen määränpäähän, josta olet sopinut lentoyhtiön kanssa. Operoiva lentoyhtiö on vastuussa kustannuksista, jotka aiheutuvat matkoista vaihtoehtoisen lentoaseman ja alkuperäisessä varauksessa olevan lentoaseman tai muun sovitun määränpään välillä.
 • Jos lentoyhtiö tarjoaa sinulle uudelleenreitityksen ja saavut lopulliseen määränpäähäsi 2, 3 tai 4 tuntia myöhässä, korvausta voidaan pienentää 50 %.

Matkustajien auttaminen lennolle pääsyn epäämisen, lennon peruutuksen tai lähdön viivästymisen yhteydessä

Lentoyhtiöt ovat velvollisia avustamaan matkustajia odotusaikana veloituksetta. Jos matka keskeytyy, ilmoittaudu lennon operoivalle lentoyhtiölle, jotta et joudu tekemään järjestelyjä itse. Operoivien lentoyhtiöiden on mahdollisuuksien mukaan varmistettava, että myös vammaiset ja heidän avustajakoiransa pääsevät esteettä majoituspaikkaan. Matkustajille on tarjottava

 • virvokkeita
 • ruokaa
 • majoitus (jos matka siirtyy seuraavaan päivään)
 • kuljetus majoituspaikkaan ja takaisin lentoasemalle
 • mahdollisuus soittaa 2 puhelua tai lähettää 2 faksia tai sähköposti- tai telexviestiä.

Jos maksoit itse omat ateriasi, virvokkeesi yms., koska lentoyhtiö ei niitä tarjonnut, yhtiön on korvattava niistä sinulle aiheutuneet kustannukset, jos ne olivat välttämättömiä, kohtuullisia ja asianmukaisia. Pidä siis kaikki kuitit tallessa. Oikeus saada apua kestää vain niin kauan kuin joudut odottamaan uudelleenreititystä lopulliseen määränpäähän (vastaavilla kuljetusehdoilla mahdollisimman pian) tai paluulentoa.

Poikkeustapauksissa lentoyhtiö voi vähentää matkustajille annettavaa apua tai luopua siitä kokonaan, jos siitä aiheutuisi lisäviivästystä matkustajille, jotka odottavat vaihtoehtoista tai viivästynyttä lentoa.

Hinnanpalautus, uudelleenreititys tai uusi varaus lennolle pääsyn epäämisen tai lennon peruutuksen yhteydessä

Lentoyhtiön on annettava sinulle kertaalleen mahdollisuus valita jokin seuraavista:

 • lipun hinnan palautus ja jatkolentojen yhteydessä paluulento lähtölentoasemalle mahdollisimman pian
 • uudelleenreititys lopulliseen määränpäähän niin pian kuin mahdollista
 • uudelleenreititys lopulliseen määränpäähän sinulle sopivana myöhempänä ajankohtana, jos paikkoja on saatavilla.

Kun olet valinnut yhden näistä vaihtoehdoista, sinulla ei ole enää oikeutta kahteen muuhun vaihtoehtoon. Lentoyhtiö voi silti olla velvollinen maksamaan korvauksia.

 • Jos lentoyhtiö ei noudata velvollisuuttaan tarjota uudelleenreititystä tai paluuta vastaavilla kuljetusehdoilla mahdollisimman pian, sen on korvattava matkustajalle aiheutuneet lentokustannukset.
 • Jos lentoyhtiö ei tarjoa mahdollisuutta valita joko hinnan palautusta tai uudelleenreititystä, vaan päättää yksipuolisesti palauttaa sinulle lipun hinnan, sinulla on lisäksi oikeus saada korvaus alkuperäisen ja uuden lennon, jolla on vastaavat kuljetusehdot, hinnanerotuksesta.
 • Jos olet varannut meno- ja paluulennon erikseen eri lentoyhtiöiltä ja menolento peruutetaan, saat korvausta ainoastaan peruutetusta menolennosta.

Jos meno- ja paluulennot, joita operoivat eri lentoyhtiöt, sisältyvät samaan varaukseen ja menolento peruutetaan, sinulla on oikeus

 • saada korvaus
 • valita joko a) koko lipun hinnan palautus (sekä meno- että paluulento) tai b) menolennon uudelleenreititys (menomatka eri lennolla).

Poikkeukselliset olosuhteet – Peruutus

Poikkeukselliset olosuhteet voivat johtaa useampaan kuin yhteen peruutukseen tai viivästykseen lopullisessa määränpäässä. Poikkeuksellisiksi olosuhteiksi katsotaan esimerkiksi ilmaliikenteen hallintaa koskevat päätökset, poliittinen epävakaus, huonot sääolosuhteet ja turvallisuusriskit.

Poikkeuksellisiksi olosuhteiksi ei katsotaesimerkiksi

 • useimpia teknisiä vikoja, jotka tulevat ilmi lentokoneiden huollon yhteydessä tai jotka johtuvat huollon laiminlyömisestä
 • porrasajoneuvon ja ilma-aluksen yhteentörmäystä.

Jos lentoyhtiö vetoaa poikkeuksellisiin olosuhteisiin, sen on selitettävä ne selvästi. Jos et saa tyydyttävää selitystä, voit pyytä apua oman maasi viranomaisiltapdfEnglish .

Poikkeukselliset olosuhteet – Viivästys

Poikkeukselliset olosuhteet voivat johtaa useampaan kuin yhteen peruutukseen tai viivästykseen lopullisessa määränpäässä. Poikkeuksellisiksi olosuhteiksi katsotaan esimerkiksi ilmaliikenteen hallintaa koskevat päätökset, poliittinen epävakaus, huonot sääolosuhteet ja turvallisuusriskit.

Poikkeuksellisiksi olosuhteiksi ei katsotaesimerkiksi

 • useimpia teknisiä vikoja, jotka tulevat ilmi lentokoneiden huollon yhteydessä tai jotka johtuvat huollon laiminlyömisestä
 • porrasajoneuvon ja ilma-aluksen yhteentörmäystä.

Jos lentoyhtiö vetoaa poikkeuksellisiin olosuhteisiin, sen on selitettävä ne selvästi. Lentoyhtiön ei tarvitse maksaa korvauksia, jos se pystyy osoittamaan, että peruutus tai viivästynyt perilletulo johtuu poikkeuksellisista olosuhteista, joita ei olisi voitu välttää, vaikka lentoyhtiö olisi ryhtynyt kaikkiin toimenpiteisiin, joita voi kohtuudella edellyttää.

Valitukset ja korvausten haku

Vaihe 1: Tee valitus lentoyhtiölle

Tee ensin valitus lentoyhtiölle lentomatkustajan oikeuksia koskevalla EU:n valituslomakkeella[119 KB].

Vaihe 2: Tee valitus kansallisille viranomaisille

Jos et saa vastausta lentoyhtiöltä ja EU:n lentomatkustajien oikeuksia ei mielestäsi ole noudatettu, voit valittaa asiasta kohtuullisen ajan kuluessa sen EU-maan viranomaisellepdfEnglish , jonka alueella ongelma ilmeni.

Vaihe 3: Käänny vaihtoehtoisten riidanratkaisuelinten puoleen

Jos et saa tyydyttävää vastausta lentoyhtiöltä, joka on sijoittautunut johonkin EU-maahan, voit antaa tapauksen vaihtoehtoisen riidanratkaisuelimen käsiteltäväksi. Jos ostit lentolippusi verkosta, voit tehdä valituksen verkkovälitteisen riidanratkaisusivustonEnglish kautta.

Vaihtoehtoinen ja verkkovälitteinen riidanratkaisu ovat vain EU:ssa asuvien käytettävissä.

Vaihe 4: Vie asia oikeuteen

Jos kyseessä on EU-maiden välinen lento, jonka operoi yksi lentoyhtiö, voit esittää korvausvaatimuksen EU-lainsäädännön mukaisesti kansalliselle tuomioistuimelle lennon lähtömaassa tai kohdemaassa. Asian voi viedä oikeuteen myös maassa, johon lentoyhtiö on rekisteröitynyt.

Oikeusasian vireillepanon määräaika kansallisessa tuomioistuimessa määräytyy kunkin EU-maan sääntöjen mukaan.

Julkiset kuulemismenettelyt
  Tarvitsetko asiantuntija-apua?
  Apua ja neuvontaa

  Apua ja neuvontaa

  Maassasi toimiva Euroopan kuluttajakeskus auttaa kuluttajaongelmissaEnglish