Tarkistettu viimeksi: 11/10/2021

Alkoholi, tupakka ja käteinen – tuonti ja valmisteverot

Brexitin vaikutukset

Alkoholia ja tupakkaa koskevat rajoitukset EU:n sisällä

EU-maiden välillä matkustettaessa ei ole osto- eikä tuontirajoituksia, mikäli tavarat tulevat matkustajan omaan käyttöön eivätkä jälleenmyyntiin. Toisesta EU-maasta ostettujen tuotteiden hintaan sisältyy vero (arvonlisä- ja valmistevero), joten niistä ei tarvitse maksaa enempää veroa muissa EU-maissa.

Sen määrittämiseksi, onko tuotteet on tarkoitettu henkilön omaan käyttöön, EU:n tulliviranomaiset voivat ottaa huomioon useita eri seikkoja, kuten sen, harjoittaako hän liiketoimintaa yrittäjänä tai toisen palveluksessa, miten tavarat on pakattu ja miten ne kuljetetaan. Tulliviranomaiset ottavat huomioon myös matkustajan mukanaan kuljettaman määrän.

Tärkeää

Kukin EU-maa voi itse päättää, kuinka paljon tupakkatuotteita ja alkoholijuomia matkustajat voivat tuoda maahan. Sallittujen enimmäismäärien on kuitenkin oltava vähintään seuraavat:

Tuontirajoitukset ylittävien määrien tuominen

Jos tulliviranomaiset epäilevät, että matkustajalla on mukanaan tavaroita, joita ei ole tarkoitettu omaan käyttöön vaan jälleenmyyntiin, häntä voidaan pyytää todistamaan käyttötarkoitus (esim. ostokuittien avulla). Jos matkustaja ei pysty toimittamaan riittäviä todisteita, tuonnista voidaan kantaa tullit tai tuotteet voidaan ottaa viranomaisten haltuun.

Tärkeää

Alle 17-vuotiaisiin matkustajiin sovelletaan tiukempia sääntöjä, jotka voivat vaihdella maittain – tarkista asia ennen matkaa.

Käteisraha

Jos aiot tuoda EU:n alueelle tai viedä sieltä käteisenä 10 000 euroa tai enemmän (tai vastaavan summan muuta valuuttaa), rahoista on ilmoitettavafrdeen tulliviranomaisille. Ilmoittamatta jättämisestä voi saada sakkoa, ja tulli saattaa myös ottaa haltuun ilmoittamatta jääneet rahat. Tulliviranomaisilla on oikeus suorittaa henkilöntarkastuksia sekä matkatavaroiden ja/tai ajoneuvojen tarkastuksia.

Jos haluat viedä EU-maasta toiseen käteisenä 10 000 euroa tai enemmän tai vastaavan summan muuta valuuttaa, tarkista lähtömaasi, kohdemaasi ja kauttakulkumaidesi tulliviranomaisilta, onko rahoista ilmoitettava tullille.

Arvonlisä- ja valmisteverot EU:n alueelle saavuttaessa

EU:n ulkopuolelta EU:hun saapuvat matkustajat voivat tuoda mukanaan arvonlisä- ja valmisteverottomia tuotteita enintään seuraavassa luettelossa mainitun määrän edellyttäen, että tuotteita ei ole tarkoitettu jälleenmyyntiin. Samoja sääntöjä sovelletaan matkustajiin, jotka tulevat Ahvenanmaalta, Gibraltarilta, Kanaalisaarilta, Kanariansaarilta tai muilta alueilta, joilla ei sovelleta EU:n arvonlisävero- eikä valmisteverosääntöjä.

Alkoholijuomat

Verotta voi tuoda enintään

Viinin ja oluen lisäksi sallitaan

Näiden kahden vaihtoehtoisen luokan tuotteita voi myös yhdistellä, kunhan sallittu kokonaismäärä ei ylity. Maahan voi siis tuoda verotta esimerkiksi 0,5 litraa väkeviä alkoholijuomia ja 1 litran väkeviä viinejä – kumpikin näistä määristä on puolet kyseisen tuoteluokan sallitusta määrästä.

Tupakkatuotteet

Tupakkatuotteiden määrää koskevat rajoitukset vaihtelevat kohdemaittain. Jos jokin EU-maa soveltaa matalampia enimmäismääriä, se voi soveltaa niitä joko vain maa- ja meriteitse tuleviin matkailijoihin (Bulgaria, Kreikka, Latvia, Liettua, Puola, Slovakia ja Unkari) tai kaikkiin matkailijoihin (Romania ja Viro).

Korkeampi enimmäismäärä

Matalampi enimmäismäärä

200 savuketta tai

100 pikkusikaria tai

50 sikaria tai

250 g irtotupakkaa.

40 savuketta tai

20 pikkusikaria tai

10 sikaria tai

50 g irtotupakkaa.

Maahan voi tuoda samalla kertaa erilaisia tupakkatuotteita, mutta kokonaismäärää ei saa ylittää. Esimerkiksi 50 pikkusikaria ja 25 sikaria on sallitun kokonaismäärän mukainen tuontimäärä.

Tärkeää

Alle 17-vuotiaat eivät saa tuoda tupakkaa tai alkoholia tullitta lainkaan.

Parfyymit ja muut tuotteet

Muita ostoksia voi tuoda verovapaasti enintään 300 euron arvosta matkustajaa kohti tai 430 euron arvosta lento- tai meriteitse matkustavaa kohti. Jotkin EU-maat soveltavat alle 15-vuotiaisiin matkustajiin 150 euron rajaa.

Polttoaine

Polttoainetta voi tuoda kannettavassa säiliössä verotta enintään 10 litraa ajoneuvon polttoainesäiliössä olevan polttoaineen lisäksi. Tämä sääntö koskee kaikkia moottoriajoneuvoja.

Valmisteverot EU:n alueelta poistuttaessa

EU:n ulkopuolelle (ja tietyille EU:n alueille kuten Kanariansaarille) matkustettaessa voi ostaa tavaroita tulli- ja verovapaasti lentokenttien ja satamien taxfree-kaupoista. Näihin tavaroihin voidaan kuitenkin soveltaa kohdemaissa rajoituksia tullien ja valmisteverojen suhteen.

Matkustaminen EU-maasta toiseen Sveitsin tai muun EU:n ulkopuolisen maan kautta

Tärkeää

Matkustettaessa EU-maasta toiseen Sveitsin kautta sovelletaan Sveitsin tullisääntöjäen.

Jos mukana on enemmän tupakkaa tai alkoholia kuin mitä Sveitsiin voi tuoda, tavarat on ilmoitettava tullissa Sveitsiin saavuttaessa ja EU:n alueelle palattaessa. Sveitsin tulli voi pyytää vakuutta, jonka saa takaisin, kun poistuu maasta ja tavarat ovat edelleen mukana.

Usein kysyttyä

EU-lainsäädäntö

Lisätietoja säännöistä eri EU-maissa

Tarvitsetko apua?

Asiantuntijamme ovat käytettävissäsi.

Jaa tämä sivu: