Kansalaisena Euroopassa
Tarkistettu viimeksi : 11/09/2018

Alv-numeron tarkistaminen (VIES-järjestelmä)

Yhdistyneen kuningaskunnan ilmoitus unionista eroamisesta (SEU-sopimuksen 50 artikla): Lisää tietoa

EU:n lainsäädännön soveltaminen Yhdistyneeseen kuningaskuntaan lakkaa kokonaisuudessaan 30.3.2019, jollei ratifioidussa erosopimuksessa vahvisteta muuta päivämäärää tai jolleivät EU:n neuvosto ja Yhdistynyt kuningaskunta yksimielisesti päätä pidentää kahden vuoden neuvotteluaikaa. Lisätietoa yrityksiin kohdistuvista oikeudellisista vaikutuksista:

EU:n alv-tietojen vaihtojärjestelmästä (VIES) voit tarkistaa verkossa, onko yritys rekisteröitynyt käymään rajat ylittävää kauppaa EU:ssa.

Toimi näin

VIES-järjestelmä

Euroopan komission ylläpitämä EU:n alv-tietojen vaihtojärjestelmä (VIES) on hakukone, ei tietokanta. VIES-järjestelmässä tehdyn haun tulokset saadaan kansallisten tietokantojen alv-rekisteritiedoista.

Hakutulokset jakautuvat kahtia: yrityksestä on alv-rekisteritiedot ( voimassa oleva alv-numero) tai siitä ei ole tietoja ( väärä alv-numero).

Voimassa oleva alv-numero

Jos yrityksellä on voimassa oleva alv-numero, VIES-järjestelmä näyttää sen alv-rekisteritiedot.

Väärä alv-numero

Jos VIES-järjestelmä ei löydä yrityksen alv-numeroa, sitä ei ole rekisteröity kansalliseen tietokantaan. Tämä voi johtua seuraavista syistä:

Nämä muutokset eivät aina välittömästi näy kansallisessa tietokannassa eivätkä siten myöskään VIES-järjestelmän hakutuloksissa. Jos asia on kiireellinen, on parasta ottaa yhteyttä en kansalliseen verohallintoon.

VIES-järjestelmä on käytettävissä EU:n 23 virallisella kielellä.

Entä jos yrityksen alv-tietoja ei löydy?

Jos yritysasiakkaasi sanoo, että sen alv-rekisteröinti on kunnossa, mutta VIES-järjestelmästä ei löydy kyseisiä tietoja, voit pyytää asiakastasi toimittamaan todistuksen maansa veroviranomaisilta. Lisäksi yritysasiakkaaltasi voidaan edellyttää rekisteröitymistä EU:n sisärajat ylittävään kaupankäyntiin. Tämä menettely vaihtelee maittain.

Lisätietojen pyytäminen

Jos et löydä tarvitsemiasi tietoja VIES-järjestelmästä, voit pyytää lisätietoja kansallisesta yhteyspisteestä, joka voi vahvistaa,

EU-maiden kansallisiin viranomaisiinfrdeen saa yhteyden eri tavoin. Joissakin maissa, kuten Saksassa, Italiassa ja Espanjassa, on verkkopalveluja, kun taas toisissa kyselyt hoidetaan puhelimitse, sähköpostitse tai faksilla.

Seuraavassa on EU-maittain tietoa siitä, voiko alv-rekisteritiedot tarkistaa verkossa:

Valitse maa

* Kansalliset viranomaiset eivät ole toimittaneet tietoa

Tietosuojasyistä kansalliset viranomaiset eivät anna tiedustelijalle alv-numeroon liittyvää nimeä ja osoitetta. Ne ainoastaan vahvistavat, että kyseiseen alv-numeroon liittyy tietty liikkeenharjoittajan nimi ja osoite.

Tietoja ei ole saatavilla

Kansallisten tietokantojen päivittämisen tai varmuuskopioinnin vuoksi järjestelmä ei ole aina käytettävissä. Komissio pyrkii yhdessä EU-maiden kanssa varmistamaan, että keskeytykset ovat mahdollisimman lyhyitä. Jos saat tähän liittyvän virheilmoituksen, yritä muutaman minuutin kuluttua uudelleen tai palaa asiaan myöhemmin.

Tietojen oikeellisuus

VIES-järjestelmän ylläpitäjä, Euroopan komissio, ei vastaa verkossa olevien tietojen oikeellisuudesta, sillä ne saadaan kansallisista tietokannoista, joihin komissio ei voi vaikuttaa. Euroopan komissio ei voi tarkistaa, korjata, lisätä tai poistaa kansallisia alv-rekisteritietoja.

Lisätietoja

Mahdollista verotarkastusta varten sinun kannattaa pitää kirjaa siitä, että olet huolehtinut asiakkaasi tietojen tarkistamisesta.

Lisätietoja on VIES-järjestelmän Vastauksia kysymyksiisi -osiossa.

Vastuuvapauslauseke – alv-numeron tarkistaminen VIES-järjestelmän avulla.

Muita vastaavia aiheita

EU-lainsäädäntö

Tarvitsetko asiantuntija-apua?

Pyydä asiantuntija-apua

Paikalliset yritystukipalvelut - Onko sinulla kysyttävää yritystoiminnasta yli maiden rajojen, esimerkiksi viennistä tai toiminnan laajentamisesta toiseen EU-maahan? Enterprise Europe Network -verkoston kautta voit saada maksutonta neuvontapalvelua.

Jaa tämä sivu: