Sivuston työkalut

Kielivalikko

EU:n lippu

Navigointipolku

Valikko

Päivitetty : 28/02/2017

Elatusvelvollisuus – elatusapu perheenjäsenille

Elatusvelvollisuutta koskevat säännökset poikkeavat toisistaan eri EU-maissa, eikä elatusavunkaan kattavuus ole kaikkialla samanlainen. EU-sääntöjä kuitenkin sovelletaan, jos joudut maksamaan tai saat elatusapua, jonka saaja/maksaja asuu toisessa EU-maassa.

Mihin voit toimittaa elatusapua koskevan pyynnön?

Voit esittää elatusapua koskevan pyynnön yleensä jollekin seuraavista tuomioistuimista:

  • tuomioistuin siinä maassa, jossa entinen puolisosi tai perheenjäsenesi asuu
  • tuomioistuin siinä maassa, jossa elatusapua vaativa henkilö asuu
  • se tuomioistuin, jolla on toimivalta tehdä päätöksiä avioliittoanne/-eroanne tai vanhempainvastuuta koskevista asioista, jos elatusapuasia liittyy niihin.

Jos toinen osapuoli on samaa mieltä, voitte tietyin edellytyksin yhdessä valita, minkä tuomioistuimen haluatte käsittelevän asianne. Näin ei kuitenkaan voi tehdä, jos riita-asia koskee alle 18-vuotiaaseen lapseen liittyvää elatusvelvollisuutta. 

Minkä maan lakeja sovelletaan elatusapu-asioissa?

Jos on kysymys EU-maiden rajat ylittävästä tapauksesta, itse elatusapuun ei välttämättä sovelleta sen maan lainsäädäntöä, jossa elatusapuvaatimuksen voi tehdä.

Lue lisää siitä, mitä lainsäädäntöä sovelletaan omassa tapauksessasi, miten lainvalintaan liittyvät kysymykset voidaan ratkaista ja mitä sovellettavasta lainsäädännöstä seuraa.

Oman asuinmaasi elatusapuasioita käsittelevä viranomainen auttaa sinua tekemään elatusapuvaatimuksen ulkomailla: Hae viranomaista.

Elatusapupäätöksen lainvoimaisuus muissa maissa

Elatusapupäätös, joka on tehty ja määrätty lainvoimaiseksi yhdessä EU-maassa, on lainvoimainen myös muissa EU-maissa.

Poikkeus – Tanska

Tanskassa tehdyt päätökset voidaan määrätä yksinkertaistetulla menettelyllä lainvoimaisiksi toisessa EU-maassa.

Oman asuinmaasi elatusapuasioita käsittelevä viranomainen voi auttaa myös elatusavun perimisessä. Hae viranomaista.

Lisätietoa lainvoimaiseksi määräämisestä, yksinkertaistetusta menettelystä elatusapupäätösten lainvoimaiseksi määräämisestä sekä asiaa käsittelevistä viranomaisista eri EU-maissa:

Valitse maa:

 

Julkiset kuulemismenettelyt
    Tarvitsetko asiantuntija-apua?
    Apua ja neuvontaa