Kansalaisena Euroopassa
Tarkistettu viimeksi: 17/03/2022

Emo- ja tytäryhtiöiden verotus

Rajat ylittävä voitonjako

Jos yrityksen emoyhtiö sijaitsee eri EU-maassa kuin sen tytäryhtiöt, emo- ja tytäryhtiöiden väliseen rajat ylittävään voitonjakoon liittyvät verotusongelmat (esimerkiksi kaksinkertainen verotus) on mahdollista välttää.

Tämä pätee, jos

Vapautus lähdeverosta

Yhtiön voitoista voidaan kantaa lähdevero ennen täydellistä veroilmoitusta (jonka jälkeen vero voidaan palauttaa tai veroa voidaan periä myös lisää). Emoyhtiön ja sen tytäryhtiöiden välinen voitonjako voidaan vapauttaa lähdeverosta. Tämä toimii kumpaankin suuntaan, eli kun

Tämä koskee sekä tytäryhtiön että emoyhtiön sijaintimaata, jos molemmat maat ovat EU:ssa.

Kaksinkertaisen verotuksen välttäminen

Kaksinkertaista verotusta (samaa tuloa verotetaan kahdessa maassa) saattaa tapahtua, jos verosääntöjä ei noudateta oikein. Voitonjaon kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi sinun on

Hybridilainat – kaksinkertainen verottamatta jääminen

Kaksinkertaista verottamatta jäämistä saattaa tapahtua, jos rajat ylittävän hybridilainan (Hybridilainajärjestelyt ovat rahoitusinstrumentteja, jotka ovat ominaisuuksiltaan sekä velan että pääoman kaltaisia. Jäsenmaat voivat kohdella niitä verotuksessa eri tavoin.) maksuja käsitellään

Kaksinkertaisen verottamatta jäämisen välttämiseksi

Minkälaiset yhtiöt kuuluvat sääntöjen soveltamisalaan?

Joissakin tapauksissa EU-maat voivat itse päättää, minkälaisiin yhtiöihin sääntöjä sovelletaan. Lisätietoa: emo- ja tytäryhtiöihin sovellettavasta yhteisestä verojärjestelmästä annetun direktiivin liite (linkki sivun alalaidassa).

EU-lainsäädäntö

Tarvitsetko apua?

<span>Asiantuntijamme ovat käytettävissäsi</span>

Onko sinulla kysyttävää yritystoiminnasta yli maiden rajojen, esimerkiksi viennistä tai toiminnan laajentamisesta toiseen EU-maahan? Enterprise Europe Network -verkoston kautta voit saada maksutonta neuvontapalvelua.

Voit hakea neuvontapalveluja myös tukipalveluhaku avulla.

Jaa tämä sivu: