Tarkistettu viimeksi: 15/03/2019

Emo- ja tytäryhtiöiden verotus

Yhdistyneen kuningaskunnan ilmoitus unionista eroamisesta (SEU-sopimuksen 50 artikla): Lisää tietoa

EU:n lainsäädännön soveltaminen Yhdistyneeseen kuningaskuntaan lakkaa kokonaisuudessaan 30.3.2019, jollei ratifioidussa erosopimuksessa vahvisteta muuta päivämäärää tai jolleivät EU:n neuvosto ja Yhdistynyt kuningaskunta yksimielisesti päätä pidentää kahden vuoden neuvotteluaikaa. Lisätietoa yrityksiin kohdistuvista oikeudellisista vaikutuksista:

Rajat ylittävä voitonjako

Jos yrityksen emoyhtiö sijaitsee eri EU-maassa kuin sen tytäryhtiöt, emo- ja tytäryhtiöiden väliseen rajat ylittävään voitonjakoon liittyvät verotusongelmat (esimerkiksi kaksinkertainen verotus) on mahdollista välttää.

Tämä pätee, jos

Vapautus lähdeverosta

Yhtiön voitoista voidaan kantaa lähdevero ennen täydellistä veroilmoitusta (jonka jälkeen vero voidaan palauttaa tai veroa voidaan periä myös lisää). Emoyhtiön ja sen tytäryhtiöiden välinen voitonjako voidaan vapauttaa lähdeverosta. Tämä toimii kumpaankin suuntaan, eli kun

Tämä koskee sekä tytäryhtiön että emoyhtiön sijaintimaata, jos molemmat maat ovat EU:ssa.

Kaksinkertaisen verotuksen välttäminen

Kaksinkertaista verotusta (samaa tuloa verotetaan kahdessa maassa) saattaa tapahtua, jos verosääntöjä ei noudateta oikein. Voitonjaon kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi sinun on

Hybridilainat – kaksinkertainen verottamatta jääminen

Kaksinkertaista verottamatta jäämistä saattaa tapahtua, jos rajat ylittävän hybridilainan maksuja käsitellään

Kaksinkertaisen verottamatta jäämisen välttämiseksi

Minkälaiset yhtiöt kuuluvat sääntöjen soveltamisalaan?

Joissakin tapauksissa EU-maat voivat itse päättää, minkälaisiin yhtiöihin sääntöjä sovelletaan. Lisätietoa: emo- ja tytäryhtiöihin sovellettavasta yhteisestä verojärjestelmästä annetun direktiivin liite (linkki sivun alalaidassa).

Muita vastaavia aiheita

EU-lainsäädäntö

Tarvitsetko apua?

Asiantuntijamme ovat käytettävissäsi

Paikalliset yritystukipalvelut - Onko sinulla kysyttävää yritystoiminnasta yli maiden rajojen, esimerkiksi viennistä tai toiminnan laajentamisesta toiseen EU-maahan? Enterprise Europe Network -verkoston kautta voit saada maksutonta neuvontapalvelua.

Jaa tämä sivu: