Tarkistettu viimeksi: 02/01/2023

Työsuhdeautot

Yrityksen työsuhdeautot on rekisteröitävä siinä maassa, jossa yritys sijaitsee.

Sääntö on sama riippumatta siitä, onko auton käyttäjä yrityksen omistaja vai työntekijä. Riittää, että auto on hankittu yrityksen nimiin.  

Työsuhdeauton käyttö ulkomailla

Alle 6 kuukauden käyttö

Jos ajat työsuhdeautollasi työn puolesta säännöllisesti eri EU-maissa, muista että poliisi voi pysäyttää sinut tarkastusta varten.

Poliisi voi pyytää kopiota työsopimuksestasi tai todisteita siitä, millaista työtehtävää olet suorittamassa kyseisessä maassa, etenkin jos olet liikkeellä yöllä tai viikonloppuna.

Esimerkkitapaus

Andrea työskentelee myyntitehtävissä italialaisessa yrityksessä. Hän toimii yrityksen edustajana Unkarissa, Bulgariassa ja Romaniassa ja matkustaa näihin maihin säännöllisesti työsuhdeautollaan. Romanian poliisi pysäyttää hänet usein tarkistaakseen, että Andrealla on oikeus ajaa Italiassa rekisteröityä autoa Romaniassa.

Tätä varten Andrealla on aina mukanaan työsopimuksensa ja työnantajansa lupa käyttää autoa ammatillisiin tarkoituksiin Italian ulkopuolella.

Yli 6 kuukauden käyttö

Joissakin maissa voi olla mahdollista anoa poikkeusta rekisteröintivaatimuksesta, jos työsuhdeauton käyttötarve kyseisessä maassa on yli 6 kuukautta. Tämä kannattaa kuitenkin varmistaa etukäteen toimivaltaiselta kansalliselta viranomaiselta.

Esimerkkitapaus

Marco on suomalaisen yrityksen palveluksessa. Yritys päättää lähettää hänet Portugaliin 1 vuoden kestävälle komennukselle. Portugalissa hän haluaa käyttää suomalaista työsuhdeautoaan, jossa on suomalaiset kilvet. Jotta Marco saisi käyttää työsuhdeautoaan Portugalissa yli 6 kuukauden ajan, hänen on haettava Portugalin viranomaisilta erityistä lupaa ("Guia de Circulação").

Kun lupa on saatu, Marco saa käyttää autoa Portugalissa työkomennuksensa ajan.

Rajatyöntekijänä EU:ssa

Rajatyöntekijä on henkilö, joka työskentelee yhdessä maassa ja asuu toisessa maassa ja ylittää näiden maiden välisen rajan palatakseen kotiinsa vähintään kerran viikossa. Rajatyöntekijä voi käyttää työsuhdeautoa myös asuinmaassaan ilman rekisteröintivelvoitetta, jos

Esimerkkitapaus

Jacob muutti Alankomaihin vuosi sitten, mutta hän työskentelee edelleen hammaspoliklinikallaan Belgiassa. Alankomaiden poliisi havaitsi tavallisen ajoneuvotarkastuksen yhteydessä, että Jacob asui Alankomaissa. Poliisi antoi hänelle sakot ja määräsi hänet rekisteröimään autonsa Alankomaissa.

Jacob valitti poliisin päätöksestä ja totesi, että oli ostanut auton nimenomaan liiketoimintaansa varten (minkä hän todisti laskujen ja kuittien avulla) ja rekisteröinyt sen Belgiassa yrityksensä nimiin. Lisäksi Jacob totesi käyttävänsä autoa pääasiallisesti ammatillisiin tarpeisiin Alankomaissa.

Kun Alankomaiden viranomaiset tarkastivat Jacobin toimittamat asiakirjat, sakot peruttiin.

Rajatyöntekijänä EU:n ulkopuolella

Jos yritys sijaitsee EU:n ulkopuolisessa maassa, auton yksityiskäyttöä säännellään tarkoin.

EU:n ulkopuolisessa maassa rekisteröidyn työsuhdeauton käyttö on sallittua vain kodin ja työpaikan välisillä matkoilla sekä työmatkoilla EU:ssa.

Mahdollisista EU:hun sijoittuvista työtehtävistä on oltava maininta työsopimuksessa.

Muussa tapauksessa yritys voi joutua maksamaan autosta tuontitullin.

Esimerkkitapaus

Diana asuu Ranskassa mutta työskentelee Sveitsissä sveitsiläiselle yritykselle. Eräänä sunnuntaina Ranskan poliisi pysäyttää hänet. Poliisi ilmoittaa Dianalle, että hän saa käyttää Sveitsissä rekisteröityä työsuhdeautoaan Ranskassa vain kodin ja työpaikan välisiin matkoihin ja työasioiden hoitamiseen.

Koska Sveitsi ei kuulu EU:hun, Dianan on todistettava, että auton käyttö Ranskassa on työhön liittyvää. Muussa tapauksessa yritys voi joutua maksamaan autosta tuontiveron.

Työsuhdeauton yksityiskäyttö

Jos haluat käyttää työsuhdeautoasi myös yksityistarkoituksiin, tästä on oltava yksiselitteinen maininta työsopimuksessasi.

Tärkeää

Muista kuitenkin, että työsuhdeautoa tulisi ensisijaisesti käyttää ammatillisiin tarkoituksiin ja vain satunnaisesti yksityistarkoituksiin.

Esimerkkitapaus

Magda asuu Tšekissä ja työskentelee Slovakiassa. Hän käyttää Slovakiassa rekisteröityä työsuhdeautoaan pääasiassa kodin ja työpaikan välisillä matkoilla ja Slovakiassa.

Magda on sopinut työnantajansa kanssa, että hän voi käyttää autoa satunnaisesti myös yksityisajoihin Tšekissä. Jos työsopimuksessa on tästä yksiselitteinen maininta, Magdan ei pitäisi joutua ongelmiin Tšekin poliisin kanssa. 

Työsuhdeauton lainaksi antaminen

Kun käytät työsuhdeautoasi väliaikaisesti toisessa EU-maassa, älä lainaa tai vuokraa autoa kolmannelle osapuolelle, kuten kumppanillesi tai lapsillesi.

Joissakin maissa tästä säännöstä voidaan poiketa, kunhan työsopimuksessa on maininta siitä, että joku muukin saa käyttää autoa. Tämä kannattaa varmistaa etukäteen kunkin maan rekisteröintiviranomaiselta.

Maakohtaiset tiedot

Tarkista edellytykset työsuhdeauton käytölle toisessa EU-maassa.

Valitse maa

EU-lainsäädäntö

Tarvitsetko apua?

Asiantuntijamme ovat käytettävissäsi.

Jaa tämä sivu: