Viimati ajakohastatud: 02/01/2023

Ametiautod

Ametiautod peavad olema registreeritud riigis, kus asub asjaomane ettevõte.

See reegel kehtib sõltumata sellest, kas te olete ettevõtte omanik või selle töötaja, kui auto osteti ettevõtte nimel.  

Ametiauto juhtimine välismaal

Vähem kui 6 kuud

Kui peate seoses oma tööga reisima pidevalt erinevate ELi riikide vahel, võidakse teid politseikontrolli käigus peatada.

Politsei võib küsida teie töölepingu koopiat või muid tõendeid selle kohta, et viibite asjaomases ELi riigis töö eesmärgil, eelkõige juhul, kui juhite autot öösel või nädalavahetustel.

Näide

Andrea töötab Itaalia ettevõtte müügiesindajana. Tema töö hõlmab ettevõtte toodete reklaamimist Ungaris, Bulgaarias ja Rumeenias. Ta sõidab pidevalt oma Itaalia ettevõtte autoga nendesse riikidesse tööga seotud eesmärkidel. Sageli peatab teda Rumeenia politsei, et kontrollida, kas tal on õigus Itaalias registreeritud autoga Rumeenias sõita.

Seepärast kannab ta endaga alati kaasas oma töölepingut ja oma ettevõtte poolt antud volitust selle sõiduki juhtimiseks tööga seotud eesmärkidel väljaspool Itaaliat.

Kauem kui 6 kuud

Mõnes riigis saate taotleda erandit registreerimist käsitlevatest eeskirjadest, et saaksite selles riigis ametiautoga sõita kauem kui 6 kuud. Uurige eelnevalt pädevalt riiklikult ametiasutuselt, kas see on võimalik.

Näide

Marco töötab Soome ettevõttes. Ettevõte otsustas saata ta üheks aastaks tööülesannete täitmiseks Portugali. Ta peab Portugalis viibimise ajal kasutama oma Soome ametiautot. Selleks et Portugalis Soome numbrimärkidega autoga sõita kauem kui 6 kuud, peab ta taotlema Portugali ametiasutuselt eriluba („Guia de Circulação").

Kui talle see luba antakse, saab ta sõita oma Soomes registreeritud autoga Portugalis oma töölähetuse ajal.

Piiriülene töötaja ELis

Kui olete piiriülene töötaja, st töötate ühes riigis, kuid elate selle riigiga piirnevas riigis ja naasete koju vähemalt kord nädalas, on teil õigus sõita oma ametiautoga riigis, kus te elate, ilma et peaksite selle oma elukohariigis registreerima, juhul kui kasutate seda:

Näide

Jacob asus aasta tagasi elama Madalmaadesse, kuid töötab jätkuvalt oma Belgias asuvas hambakliinikus. Standardse sõidukikontrolli käigus avastas Madalmaade politsei, et Jacob elab just selles riigis. Politsei trahvis teda ja nõudis temalt oma auto registreerimist Madalmaades.

Jacob kaebas politsei otsuse edasi ja selgitas, et tema auto oli ostetud konkreetselt ametiautona (mida ta tõendas esitatud arvetega) ning on registreeritud Belgias tema ettevõtte nimel. Lisaks sellele kasutab ta oma autot Madalmaades peamiselt ametialastel eesmärkidel.

Pärast seda, kui Madalmaade ametiasutused dokumentidega tutvusid, trahv tühistati.

Piiriülene töötaja väljaspool ELi

Kui ettevõte asub väljaspool ELi, siis ametiauto erasõitudeks kasutamise puhul erandeid ei tehta.

Te saate oma ametiautot kasutada vaid selleks, et sõita kodust tööle ja vastupidi, ning täita tööga seotud ülesandeid ELis.

Kõik ülesanded, mida peate ELis täitma, peavad olema märgitud teie töölepingus.

Vastasel juhul peab asjaomane ettevõte maksma sõiduki pealt imporditollimaksu.

Näide

Diana elab Prantsusmaal, kuid töötab Šveitsis asuvas Šveitsi ettevõttes. Ühel pühapäeval, kui ta autot juhtis, peatas teda Prantsusmaa politsei. Politsei teatas talle, et ta saab kasutada Šveitsis registreeritud ametiautot Prantsusmaal vaid selleks, et sõita töölt koju või täita seal tööülesandeid.

Kuna Šveits ei kuulu ELi, peab Diana tõendama, et ta kasutab oma ametiautot Prantsusmaal vaid tööülesannete täitmise eesmärgil. Vastasel juhul peab tema tööandja maksma sõiduki pealt imporditollimaksu.

Ametiauto kasutamine isiklikul eesmärgil

Kui soovite kasutada ametiautot nii isiklikel kui ka tööga seotud eesmärkidel, peab see olema selgelt kirjas teie töölepingus.

Hoiatus

Pidage meeles, et ametiautot tuleks kasutada eelkõige seoses tööga ja võimalikult harva isiklikel põhjustel.

Näide

Magda elab Tšehhi Vabariigis ja töötab Slovakkias. Ta sõidab Slovakkias registreeritud ametiautoga peamiselt Slovakkias ning oma töökohast oma kodulinna.

Ta on tööandjaga kokku leppinud, et ta tohib autoga Tšehhi Vabariigis vahel ka isiklikel põhjustel sõita. Ta võib seda teha, kui selline korraldus on selgelt märgitud tema töölepingus. See peaks hoidma ära probleeme Tšehhi politseiga. 

Ametiauto teisele isikule kasutamiseks andmine / rentimine

Kui kasutate oma ametiautot ajutiselt mõnes teises ELi riigis, siis ei tohiks te seda anda kasutamiseks või rentida teisele isikule, nt oma abikaasale või lastele.

Mõnes riigis võidakse selle eeskirja puhul kohaldada erandeid, kui auto kasutamine teise isiku poolt on märgitud töölepingus. Uurige seda eelnevalt asjakohasest riiklikust registreerimisasutusest.

Teave eri riikide kohta

Kontrollige, millised on tingimused ametiautoga sõitmisel teises ELi liikmesriigis.

Valige riik

ELi õigusaktid

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Jaga lehekülge: