Elamine ja reisimine ELis
Viimati ajakohastatud: 20/10/2022

Programm „Erasmus noortele ettevõtjatele"

Uued ettevõtjad – kuidas taotleda programmis osalemist?

Kui olete just rajanud ettevõtte või teil on kavas seda lähiajal teha, siis võite taotleda osalemist vahetusprogrammis „Erasmus noortele ettevõtjatele".

Programmi, mida osaliselt rahastab EL, raames saate teatava aja jooksul mõnes teises ELi liikmesriigis töötada ja kogenud ettevõtja juures kogemusi hankida. Palun pange tähele, et see on vahetusprogramm ja mitte palgatöö.

Programmis osalemiseks peate tõendama oma motiveeritust ja kindlat kavatsust rajada ettevõte. Peate esitama usaldusväärse äriidee, millega on seotud ka realistlik äriplaan. Samuti peate olema võimeline panustama teie välismaal viibimisega seotud kulude katmisse, et täiendada programmi raames eraldatud vahendeid.

Võite taotluse esitada ka juhul, kui olete äritegevust juba alustanud. Sellisel juhul peab teie ettevõte olema taotluse esitamise ajaks tegutsenud vähem kui 3 aastat.

Peate olema vähemalt 18aastane ja viimased 180 päeva elanud ELi liikmesriigis või riigis, mis on hõlmatud COSME en lepinguga.

Programmi kestus

Vahetusprogrammi kestus on 1–6 kuud. Vahetusprogramm on soovitatav läbida ühes osas. Samas on siiski võimalik see ka mitmeks osaks jaotada. Sellisel juhul on oluline, et see lõppeks 12 kuu jooksul alates programmi algusest.

Kellega ühendust võtta?

Enamikus riikides on olemas kohalikud kontaktpunktid (vahendusorganisatsioonid) . Need kontaktpunktid aitavad teid taotluse esitamisel ja vahetusprogrammi kestel ning maksavad teile välja rahalise toetuse. Kui teie riigis vahendusorganisatsiooni ei ole, võite ühendust võtta teises riigis asuva sarnase organisatsiooniga.

ELi rahaline toetus

Võite taotleda rahalist toetust, et katta programmis osalemise ajal elamis- ja reisikulud. Saadav summa on riigiti erinev.

Rahaline toetus riikide kaupa

Riik, kus uus ettevõtja osaleb vahetusprogrammis Riigis viibimise ajal antav igakuine summa (eurodes)
Taani 1100
Iirimaa 1000
Soome, Rootsi 950
Austria, Island, Itaalia, Prantsusmaa 900
Belgia, Hispaania, Luksemburg, Madalmaad, Saksamaa 830
Kreeka, Küpros, Portugal 780
Türgi 750
Horvaatia, Malta, Sloveenia 720
Eesti, Ungari 670
Armeenia, Tšehhi, Läti, Poola, Slovakkia 610
Bulgaaria, Põhja-Makedoonia, Leedu, Montenegro, Rumeenia, Serbia 560
Albaania, Moldova 530
ELi äärepoolseimad piirkonnad, ülemeremaad ja -territooriumid ning erivajadustega ettevõtjad 1100

Kuidas taotleda?

Peate esitama oma:

Lisateavet leiate Registreerumisjuhistest uutele ettevõtjatele en

Uue ettevõtja vastuvõtjaks saamine

Kui olete edukas ja kogenud ettevõtja või väikeettevõtte omanik, võiksite olla uue ettevõtja vastuvõtja. Saate programmis osalemisest kasu mitmel eri viisil:

Kuidas taotleda vastuvõtjaks saamist?

Millised tingimused peavad vastuvõtjad täitma?

Lisateavet oma ülesannete kohta leiate juhistest vastuvõtvatele ettevõtjatele en

Vaadake ka

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Teil on küsimusi seoses piiriülese ettevõtlusega, nt teise ELi riiki eksportimise või sinna oma ettevõtte laiendamisega? Sellisel juhul saab Enterprise Europe Network teile anda tasuta nõuandeid.

Enda jaoks sobiva abi leidmiseks võite kasutada ka abiteenuse otsingut.

Jaga lehekülge: