Elamine ja reisimine ELis
Viimati ajakohastatud: 06/04/2022

Transpordisektori töötajad

Kui teie palgatud töötajad osutavad reisijate või kaupade maantee-, raudtee-, õhu- või veetranspordi teenuseid, peate järgima tööaega, tööaja registreerimist ning töötervishoidu ja -ohutust käsitlevaid erieeskirju. Mõnes ELi riigis tähendab see töötajate jaoks soodsamate eeskirjade järgimist.

Jaga lehekülge: