Viimati ajakohastatud: 22/08/2019

Transpordisektori töötajad

Ühendkuningriigi otsus rakendada Euroopa Liidu lepingu artiklit 50: Rohkem informatsiooni

Kui teie palgatud töötajad osutavad reisijate või kaupade maantee-, raudtee-, õhu- või veetranspordi teenuseid, peate järgima tööaega, tööaja registreerimist ning töötervishoidu ja -ohutust käsitlevaid erieeskirju. Mõnes ELi riigis tähendab see töötajate jaoks soodsamate eeskirjade järgimist.

Jaga lehekülge: