Viimati ajakohastatud: 26/04/2019

Raudteetranspordi töötajad

Ühendkuningriigi otsus rakendada Euroopa Liidu lepingu artiklit 50: Rohkem informatsiooni

Igapäevane puhkeaeg

Igapäevase elukohas veedetud puhkeaja kestus peab olema vähemalt 12 järjestikust tundi iga 24tunnise ajavahemiku kohta. Seda võib vähendada minimaalselt 9 tunnini üks kord 7päevase ajavahemiku jooksul. Sel juhul lisatakse tunnid, mille võrra vähendatud puhkeaeg on lühem kui 12 tundi, järgmisele igapäevasele puhkeajale elukohas.

Teie töötajate igapäevane väljaspool elukohta veedetud minimaalne puhkeaeg on 8 järjestikust tundi 24tunnise ajavahemiku jooksul ning sellele peab järgnema igapäevane puhkeaeg elukohas.

Juhtimisaeg ja puhkepausid

Raudteepersonali juhtimisaeg ei tohi 2 igapäevase puhkeaja vahel kesta rohkem kui 9 tundi päevases ja 8 tundi öövahetuses. Juhtimisaeg võib 2nädalasel perioodil olla kuni 80 tundi.

Vastavalt tööajale on teie raudteepersonalil õigus järgmistele puhkepausidele:

Kui on olemas ka teine juht, tuleb järgida puhkeaega käsitlevaid riiklikke norme.

Saatepersonali puhkepausid

Saatepersonalile tuleb tagada vähemalt pooletunnine paus, kui tööaeg on pikem kui 6 tundi.

Iganädalane puhkeaeg

Tööandjana peate tagama, et teie töötajatel on 7päevase ajavahemiku kohta vähemalt 24tunnine katkestamatu iganädalane puhkeaeg, millele lisandub 12tunnine igapäevane puhkeaeg. Teie töötajatel peab olema 104 iga-aastast 24tunnist puhkeaega, kaasa arvatud 52 iganädalast 24tunnist puhkeaega, sh

Seonduvad teemad

ELi õigusaktid

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Võtke ühendust kohaliku ettevõtlustoe partneriga

Kohalik ettevõtlustugi - Teil on küsimusi seoses piiriülese ettevõtlusega, nt teise ELi riiki eksportimise või sinna oma ettevõtte laiendamisega? Sellisel juhul saab Euroopa ettevõtlusvõrgustik teile anda tasuta nõuandeid.

Jaga lehekülge: