Viimati ajakohastatud: 29/07/2020

Maksud

Mida Brexit mõjutab?

Puuduvad kogu ELi hõlmavad eeskirjad selle kohta, kuidas maksustada nende ELi kodanike, kes elavad, töötavad või viibivad väljaspool oma koduriiki, sissetulekut palgalt, pensionidest, hüvitistest, varalt, pärandilt ja annetustelt või muudest allikatest.

Kohaldatakse vaid siseriiklikku õigust ja kahepoolseid maksustamist käsitlevaid lepinguid erinevate riikide vahel. Need aga ei hõlma kõiki olukordi ning erinevad omavahel märkimisväärselt.

Siiski on mõned aluspõhimõtted, mida kohaldatakse enamikel juhtudel nende isikute suhtes, kes viibivad väljaspool oma koduriiki mõnes teises ELi liikmesriigis:

muud maksud

Teabe saamiseks kapitalitulu suhtes kohaldatavate maksude kohta riigis, kus te olete maksuresident (s.t. kinnisvaramaksud, kohalikud maksud, kingi- ja pärandimaksud jne), konsulteerige palun kohaliku maksuasutusegafrdeen

Jaga lehekülge: