Viimati ajakohastatud : 25/06/2018

Maksud

Ühendkuningriigi otsus rakendada Euroopa Liidu lepingu artiklit 50: Rohkem informatsiooni

Ühendkuningriik on praegu endiselt Euroopa Liidu täieõiguslik liige ning Ühendkuningriigi siseselt ja tema suhtes kohaldatakse jätkuvalt täies ulatuses samu õigusi ja kohustusi.

  • ELi ja Ühendkuningriigi 8. detsembri 2017. aasta ühisaruandel põhinevad küsimused ja vastuseden
  • Brexiti-teemalised ELi väljaanded
  • Ühendkuningriigi valitsuse teave ja suunised Brexiti kohtaen

Puuduvad kogu ELi hõlmavad eeskirjad selle kohta, kuidas maksustada nende ELi kodanike, kes elavad, töötavad või viibivad väljaspool oma koduriiki, sissetulekut palgalt, pensionidest, hüvitistest, varalt, pärandilt ja annetustelt või muudest allikatest.

Kohaldatakse vaid siseriiklikku õigust ja kahepoolseid maksustamist käsitlevaid lepinguid erinevate riikide vahel. Need aga ei hõlma kõiki olukordi ning erinevad omavahel märkimisväärselt.

Siiski on mõned aluspõhimõtted, mida kohaldatakse enamikel juhtudel nende isikute suhtes, kes viibivad väljaspool oma koduriiki mõnes teises ELi liikmesriigis:

muud maksud

Teabe saamiseks kapitalitulu suhtes kohaldatavate maksude kohta riigis, kus te olete maksuresident (s.t. kinnisvaramaksud, kohalikud maksud, kingi- ja pärandimaksud jne), konsulteerige palun kohaliku maksuasutusegafrdeen

Jaga lehekülge: