Viimati ajakohastatud: 02/01/2023

Tööaeg

Kui palkate töötajaid, peate tundma tööaega käsitlevaid põhieeskirju ja järgima ELi direktiivides sätestatud miinimumnorme. Need hõlmavad minimaalset igapäevast ja iganädalast puhkeaega, puhkepause, öötööd ning samuti põhipuhkust ja maksimaalset iganädalast tööaega.

Teie ELi riik võib ka kohaldada töötajate jaoks soodsamaid eeskirju. Allpool saate tutvuda teabega teie riigis kehtivate tööaega käsitlevate seaduste kohta:

Valige riik

Töö- ja puhkeaeg

Tööandjana peate tagama, et töötajate keskmine iganädalane tööaeg (sh ületunnitöö) ei ületa 48 tundi kuni 4 kuu pikkuse võrdlusperioodi jooksul. Lisaks sellele peate tagama oma töötajatele vähemalt 11-tunnise järjestikuse igapäevase puhkeaja ja vähemalt 24-tunnise katkestamatu iganädalase puhkeaja iga seitsmepäevase ajavahemiku kohta, kuni kahe nädala pikkuse võrdlusperioodi jooksul.

Puhkepausid

Kui teie ettevõtte töötajad töötavad rohkem kui 6 tundi päevas, peate neile tagama puhkepausi (mille pikkus on määratud kindlaks kollektiivlepingutes või siseriiklikus õiguses).

Põhipuhkus

Lisaks igapäevasele ja iganädalasele puhkeajale on teie ettevõtte töötajatel õigus vähemalt neljanädalasele tasustatud põhipuhkusele aastas. Puhkust ei tohi asendada hüvitisega, välja arvatud juhul, kui tööleping on lõppenud enne, kui töötaja on kasutanud ära kogu oma põhipuhkuse.

Öötöö

Kui teie ettevõtte töötajad töötavad vähemalt 3 tundi ööpäevast või teatava osa oma aastasest tööajast riigi õiguses sätestatud seitsmetunnises ajavahemikus, sealhulgas kl 00.00–5.00 hommikul, käsitatakse seda öötööna.

Öötöötajad ei tohi töötada keskmiselt rohkem kui 8 tundi 24-tunnise ajavahemiku jooksul. Kui töö kätkeb erilisi ohte või suurt füüsilist või vaimset koormust, ei tohi igapäevast 8-tunnist piirangut 24-tunnise ajavahemiku jooksul ületada.

Öötöötajatel tuleks anda võimalus läbida tasuta arstlik tervisekontroll (mille puhul tuleb järgida arstisaladuse põhimõtet) enne ja pärast öötööle asumist ning pärast seda korrapäraste ajavahemike järel. Kui öötöötajad kannatavad öötööst tingitud tervisehäirete all, tuleb nad võimalikult kiiresti viia üle päevasele tööle.

Tööaja normide erandid

Tööaja normidest on võimalik teha erandeid, kui see on lubatud riigi õiguse kohaselt.

Kui teie ettevõtte tööaega ei mõõdeta või see ei ole ette kindlaks määratud, nagu näiteks tegevjuhtide puhul, ei pea te tööajaga seotud kohustusi ilmtingimata järgima.

Erandid on võimalikud ka juhul, kui tagada tuleb kohalviibimise, teenuse osutamise või tootmise järjepidevus. Võite erandeid teha töötajate puhul, kes töötavad:

Kui riigi õigus seda võimaldab, võite töötajaga kokku leppida, et ta tohib 48-tunnisest ülemmäärast kauem töötada. Ta võib selle kokkuleppega mitte nõustuda või sellest ükskõik millal loobuda. Tema tööandjana peate austama tema otsust ega tohi talle seetõttu mingit kahju põhjustada ega teda ebasoodsalt kohelda. Tööandja peab pidama ajakohastatud registrit kõigi töötajate kohta, kes sellist tööd teevad. Kõnealune erand kehtib ainult 48-tunnise ülemmäära, kuid mitte teiste tööaja eeskirjade puhul.

Kui teie ettevõtte töötajad osutavad reisijate või kaupade maantee-, raudtee-, õhu- või veetranspordi teenuseid, peate järgima tööaja erieeskirju.

ELi õigusaktid

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Teie EURESe nõustaja

EURESe nõustaja saab anda teile teavet töötingimuste kohta ning aidata teid värbamismenetluses kodumaal või piiriüleselt.

Teil on küsimusi seoses piiriülese ettevõtlusega, nt teise ELi riiki eksportimise või sinna oma ettevõtte laiendamisega? Sellisel juhul saab Enterprise Europe Network teile anda tasuta nõuandeid.

Enda jaoks sobiva abi leidmiseks võite kasutada ka abiteenuse otsingut.

Jaga lehekülge: