Elamine ja reisimine ELis
Viimati ajakohastatud: 26/03/2021

Ringlussevõtt ja jäätmekäitlus

Mida Brexit mõjutab?

Kui toodate, levitate või müüte elektri- ja elektroonikaseadmeid ELis, on teil kohustused ka pärast seda, kui tarbijad on seadmed kõrvaldanud ja need muutuvad jäätmeteks (elektroonikaromud). Teave selle kohta, millised on teie ettevõtte kohustused seoses elektri- ja elektroonikaseadmete romudega.

Jaga lehekülge: