Saidi tööriistad

Keelevalik

ELi lipp

Navigatsioonitee

Menüü

Ajakohastatud : 25/07/2017

Sotsiaalkindlustussüsteemid ELis

Ühendkuningriigi otsus rakendada Euroopa Liidu lepingu artiklit 50: Rohkem informatsiooni

Ühendkuningriik on praegu endiselt Euroopa Liidu täieõiguslik liige ning Ühendkuningriigi siseselt ja tema suhtes kohaldatakse jätkuvalt täies ulatuses samu õigusi ja kohustusi.

  • ELi ja Ühendkuningriigi 8. detsembri 2017. aasta ühisaruandel põhinevad küsimused ja vastusedEnglish
  • Brexiti-teemalised ELi väljaandedEnglish
  • Ühendkuningriigi valitsuse teave ja suunised Brexiti kohtaEnglish

Erinevates ELi liikmesriikides on hüvitiste maksmine, tervishoid ja muud sotsiaalkindlustusteenused korraldatud väga erinevalt.

Igas ELi liikmesriigis kohaldatakse oma seadusi, mis määravad kindlaks järgmise:

  • milliseid hüvitisi on teil õigus saada, millises summas ning kui pika aja jooksul;
  • kui kaua peate seal töötama, enne kui teil on õigus saada töötushüvitisi; hüvitiste arvutamise eeskirjad ning nende maksmise periood.

ELi eeskirjadega määratakse kindlaks üksnes see, millise riigi sotsiaalkindlustusega olete hõlmatud juhul, kui juhtumiga on seotud vähemalt 2 riiki.

Reeglina olete korraga hõlmatud vaid ühe riigi õigusaktidega ning tasute sotsiaalkindlustusmakseid selles riigis. Teid tuleb kohelda samaväärselt asjaomase riigi kodanikega.

Vastuvõtva riigi hüvitiste süsteem võib teie koduriigi omast oluliselt erineda. Arusaamatustel võivad olla tõsised tagajärjed. Seepärast kontrollige kindlasti, milliseid hüvitisi on teil vastuvõtvas riigis õigus saada.

Näide

Igal riigil on hüvitiste määramiseks oma eeskirjad

Taanist pärit Line elas ja töötas Küprosel, kui ta kaotas töö ning taotles seal töötushüvitisi.

Ta oli pettunud, kui sai teada, et tal on õigus töötushüvitisi saada vaid 156 päeva eest. Taanis oleks hüvitisi makstud kuni nelja aasta jooksul. Ta ei osanud aimatagi, et erinevus võib olla nii suur.

Vajalikud vormid

Selleks et minna edukalt ühe riigi hüvitiste süsteemist üle teise omasse, peate võib-olla esitama vormid, millega tõendate uude riiki saabudes oma hüvitistega seotud olukorda.

Uurige lähemalt sotsiaalkindlustuse standardvormide kohta.

Avalikud arutelud
    Vajate nõuandeteenistuse abi?
    Saage abi ja nõuandeid