Viimati ajakohastatud: 10/11/2021

Sotsiaalkindlustussüsteemid ELis

Mida Brexit mõjutab?

Sellel veebisaidil esitatud eeskirju ja tingimusi kohaldatakse endiselt Ühendkuningriigis elavate ELi kodanike ning ELis elavate Ühendkuningriigi kodanike suhtes tingimusel, et nad on kaitstud ELi ja Ühendkuningriigi vahelise väljaastumislepinguga.

Kui omandasite sotsiaalkindlustusõigused (nt seoses tervishoiuteenuste, töötushüvitiste, pensionidega) enne 31. detsembrit 2020, on ELi ja Ühendkuningriigi väljaastumislepingus sätestatud nende õiguste kaitse üldeeskirjad. Lisateave ELi kodaniku õiguste kohta Ühendkuningriigisen.

Kui arvate, et teie ELi õigusaktidest tulenevaid õigusi ei järgita ja soovite saada nõu, võtke ühendust meie tugiteenistusega.

Kui olete Ühendkuningriigis viibiv ELi kodanik, peaksite kõigepealt pöörduma õiguskaitse taotlemiseks asjaomaste Ühendkuningriigi ametiasutuste poole. Kui probleemile lahendust ei leita, võite teatada oma õiguste rikkumisest Ühendkuningriigi sõltumatule järelevalveasutuseleen.

Kui olete ELi riigis elav Ühendkuningriigi kodanik ja soovite esitada kaebust, saate sellest teatada Euroopa Komisjonile.

Erinevates ELi liikmesriikides on hüvitiste maksmine, tervishoid ja muud sotsiaalkindlustusteenused korraldatud väga erinevalt.

Igas ELi liikmesriigis kohaldatakse oma seadusi, mis määravad kindlaks järgmise:

Hoiatus

ELi eeskirjadega määratakse kindlaks üksnes see, millise riigi sotsiaalkindlustusega olete hõlmatud juhul, kui juhtumiga on seotud vähemalt 2 riiki.

Reeglina olete korraga hõlmatud vaid ühe riigi õigusaktidega ning tasute sotsiaalkindlustusmakseid selles riigis. Teid tuleb kohelda samaväärselt asjaomase riigi kodanikega.

Hoiatus

Vastuvõtva riigi hüvitiste süsteem võib teie koduriigi omast oluliselt erineda. Arusaamatustel võivad olla tõsised tagajärjed. Seepärast kontrollige kindlasti, milliseid hüvitisi on teil vastuvõtvas riigis õigus saada.

Näide

Igal riigil on hüvitiste määramiseks oma eeskirjad

Taanist pärit Line elas ja töötas Küprosel, kui ta kaotas töö ning taotles seal töötushüvitisi.

Ta oli pettunud, kui sai teada, et tal on õigus töötushüvitisi saada vaid 156 päeva eest. Taanis oleks hüvitisi makstud kuni nelja aasta jooksul. Ta ei osanud aimatagi, et erinevus võib olla nii suur.

Vajalikud vormid

Selleks et minna edukalt ühe riigi hüvitiste süsteemist üle teise omasse, peate võib-olla esitama vormid, millega tõendate uude riiki saabudes oma hüvitistega seotud olukorda.

Uurige lähemalt sotsiaalkindlustuse standardvormide kohta.

Teave riikide kohta

Kas küsimused on seotud konkreetse riigiga?

KKK

ELi õigusaktid

Kas vajate lisateavet konkreetses riigis kehtivate eeskirjade kohta?

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Jaga lehekülge: