Viimati ajakohastatud: 20/05/2022

Tekstiiltoote märgis

ELis turustatavad tekstiiltooted peavad vastama ELi märgistamisnõuetele. Üldreegli kohaselt peab märgisel olema selge teave kõikide kasutatud tekstiilkiudude ning kõikide loomset päritolu mittetekstiilsete osade kohta.

Mis on tekstiiltoote märgis?

Iga ELis turustatav tekstiiltoode peab olema märgistatud või tähistatud nii, et oleks näha teave selle koostises kasutatud kiudude kohta. Sellised märgised tuleb tootele tugevalt kinnitada, nt tootele õmmelda.

See nõue kehtib kõikide toodete suhtes, millest tekstiilkiud moodustavad vähemalt 80 massiprotsenti, näiteks:

Kas tekstiiltoote märgise kasutamine on kohustuslik?

ELis tuleb märgistada kõik tekstiiltooted, mida müüakse lõpptarbijale. Ettevõtjatevahelise müügi puhul võib tekstiiltoote märgise asendada või seda täiendada kauba saatedokumentidega.

Riigi ametiasutused võivad igal ajal turustusahelas kontrollida, kas tekstiiltooted vastavad märgisel esitatud teabele, näiteks:

Milline teave peab märgisel olema?

Märgisel tuleb:

Kui teil on kavas müüa oma tooteid ühes või mitmes ELi riigis, peate teksti tõlkima kõikidesse nende riigi ametlikesse keeltesse, kus need tarbijatele kättesaadavaks tehakse.

Kui tekstiiltoode koosneb üksnes ühte liiki kiust, võib selle kirjeldamiseks kasutada ainult järgmist teksti: „100%", „puhas" või „täis-". Võite valida, kas kasutate neid mõisteid või kasutate toote (nt 100% puuvillasärgi) kirjeldamiseks lihtsalt sõna „puuvill".

Võite kasutada ainult neid tekstiilkiudude liike ja nimetusi, mis on loetletud tekstiilkiudude nimetusi ja vastavat märgistust käsitleva ELi määruse I lisas<label id="yeb_label_open_external_link" language="et">Ava välislingina</label>. Kui teie tekstiiltoote koostises on kiud, mida ei ole selles määruses loetletud, võite taotleda uue kiuliigi lisamist. Selle menetluse kohta leiate lisateavet Euroopa Komisjoni veebilehelt tekstiiltooteid ja rõivaid käsitlevate õigusaktide kohta en .

Kui soovite oma toodete keskkonnahoidlikkust näidata tunnustatud märgise abil, uurige, kas saate taotleda ka ELi ökomärgist.

Vaadake ka

ELi õigusaktid

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Jaga lehekülge: