Ettevõtlus
Viimati ajakohastatud: 02/01/2023

Teises ELi riigis kohaldatavad sõidukimaksud

Kui hakkate oma sõidukit kasutama riiklikel teedel, peate tasuma sõidukiga seotud makse: kas teemakse või nii sõiduki registreerimis- kui ka teemakse. Iga ELi riik määrab kindlaks, milliseid makse te peaksite tasuma, kui kasutate sõidukit asjaomase riigi territooriumil.

Mõnedel juhtudel võib sõiduki registreerimismaksu summa sõltuda perioodist, mille jooksul te sõidukit oma uues elukohariigis kasutate. Kuid teilt ei saa küsida suuremat maksu, kui asjaomase riigi residentidelt. Kui asute elama teise riiki, võib teil teatavatel juhtudel sõiduki registreerimisel olla õigus maksuvabastusele või registreerimismaksu tagastamisele. Enne uude riiki elama asumist peaksite võtma ühendust riiklike ametiasutustega, et vältida topeltmaksustamist.

Vabastus sõiduki registreerimismaksude tasumisest

Enamikes ELi riikides ei pea (üli)õpilased, piiriülesed töötajad ja isikud, kelle teine elukoht asub asjaomases riigis, sõiduki registreerimismakse tasuma. Liiklusmaksu peavad nad võib-olla siiski tasuma.

(Üli)õpilased

Kui kolite teise ELi riiki selleks, et seal õppida või piiratud ja kindlaksmääratud aja jooksul töötada (näiteks vabatahtlikuna), saate oma koduriigis registreeritud autoga asjaomases riigis sõita ilma, et peaksite seda seal registreerima või selle pealt makse maksma. (Üli)õpilasena peate olema kantud asjaomases riigis asuva õppeasutuse nimekirja ning teil peab olema selle kohta vastuvõtmist kinnitav tõend. Kui aga alustate õpingute ajal töötamist, peate siiski oma sõiduki asjaomases riigis registreerima.

Enne oma koduriigist lahkumist peaksite uurima eeskirju, mida kohaldatakse riigis, kus teil on kavas õppida. Võib-olla peate täitma mingeid haldusformaalsusi või vastama teatavatele tingimustele, et vältida probleeme, kui politsei teid kontrollib.

Hoiatus

Eesti, Rootsi, Saksamaa ja Taani ei vabasta (üli)õpilasi nende sõidukite registreerimisest ning vastavate maksude tasumisest.

Näide

Prantsusmaalt pärit Mathieu asus elama Belgiasse, kus ta õpib kaheaastases magistriõppes. Tema auto sai kahjustada ning ta läks politseisse, et saada aruanne oma kindlustusandja jaoks. Kui politsei avastas, et Mathieu oli elanud Belgias üle aasta, registreerimata selle aja jooksul oma autot, teatati talle, et tema olukord oli ebaseaduslik ja ta saab eeskirjade rikkumise eest trahvi.

Mathieul õnnestus siiski tõestada, et ta oli registreeritud Antwerpeni Ülikoolis, ning seega ei pidanud ta teisest ELi riigist pärit üliõpilasena Belgias auto- või liiklusmakse maksma.

Piiriülesed töötajad

Piiriülese töötajana peate ehk sõitma ametiautoga, mis on registreeritud vaid ühes asjaomastest riikidest.

Kui sõidate ametiautoga, mis on registreeritud teie töökohariigis, võite seda kasutada ka oma elukohariigis, ilma et peaksite selle seal registreerima. Tutvuge erinevate tingimustega, mida kohaldatakse ametiautode kasutamise suhtes ELis, kuna need eeskirjad võivad märkimisväärselt erineda.

Kui kasutate elukohariigi ja töökohariigi vahelisteks korrapärasteks reisideks oma autot, peate selle registreerima ja asjakohased maksud tasuma riigis, kus te elate, mitte riigis, kus te töötate.

Täiendavat teavet auto registreerimise ja asjakohaste maksude kohta ning riiklike asutuste veebisaitide lingid leiate siit:

Valige riik

Teine elukoht

Üldjuhul ei pea te oma sõidukit registreerima ega tasuma registreerimisega seotud makse riigis, kus teil on teine elukoht või suvila. Kui jätate oma sõiduki alaliselt riiki, kus asub teie suvila, peate ehk siiski maksma selles riigis registreerimismaksu, isegi juhul, kui olete registreerimismaksu juba oma koduriigis tasunud.

Teisese elanikuna ei pea te maksma sõiduki registreerimismakse juhul, kui:

Hoiatus

Sellel veebilehel esitatud teavet ei kohaldata ELis elavate Ühendkuningriigi kodanike ja Ühendkuningriigis elavate ELi kodanike suhtes. Sellistel juhtudel kohaldatakse siseriiklikke eeskirju.

ELi õigusaktid

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Jaga lehekülge: