Viimati ajakohastatud : 04/04/2018

Reguleeritud kutsealad

Ühendkuningriigi otsus rakendada Euroopa Liidu lepingu artiklit 50: Rohkem informatsiooni

Ühendkuningriik on praegu endiselt Euroopa Liidu täieõiguslik liige ning Ühendkuningriigi siseselt ja tema suhtes kohaldatakse jätkuvalt täies ulatuses samu õigusi ja kohustusi.

  • ELi ja Ühendkuningriigi 8. detsembri 2017. aasta ühisaruandel põhinevad küsimused ja vastuseden
  • Brexiti-teemalised ELi väljaanded
  • Ühendkuningriigi valitsuse teave ja suunised Brexiti kohtaen

Uurige, kas teie kutseala on välismaal reguleeritud

Käesolevas rubriigis selgitatakse, kuidas saada oma kutsekvalifikatsioonile tunnustus, et saaksite välismaal töötada. See ei hõlma välismaal õppimist. Saage teavet akadeemiliste diplomite tunnustamise kohta.

Kui soovite töötada teises ELi liikmesriigis ning teie kutseala on seal reguleeritud, siis võib teil olla tarvis taotleda oma kutsekvalifikatsiooni (koolituse ja töökogemuse) ametlikku tunnustamist, enne kui seal tööle asute.

Kutseala on reguleeritud juhul, kui teil peab olema asjakohane haridus, peate sooritama konkreetsed eksamid või peate end enne tööle asumist registreerima kutseorganisatsiooni juures.

Tutvuge reguleeritud kutsealade andmebaasigaen , kus näete, millised kutsealad on ELi liikmesriikides reguleeritud ning millised asutused sellega tegelevad.

Te peaksite teadma kutseala nimetust kohalikus keeles: kui soovite töötada Saksamaal pagarina, otsige andmebaasist sõna „Bäcker".

Kui teie kutseala on reguleeritud teie koduriigis, võite seda kõigepealt otsida ka oma emakeeles, et leida kirjelduses esitatud ingliskeelne tõlge; seejärel otsige ingliskeelset nimetust, leides niimoodi teised riigid, kus see on reguleeritud. Kui asjaomane riik, kus te soovite tööle asuda, ei tule otsingus esile, võib see tähendada, et see kutseala ei ole seal reguleeritud.

Kui te otsitavat kutseala andmebaasist ei leia, võite küsida teavet kutsekvalifikatsioonide riiklikult kontakpunktilten selles riigis, kus te soovite tööle asuda. Teid teavitatakse teie juhtumi puhul kehtivatest eeskirjadest.

Teie kutseala ei ole reguleeritud teie koduriigis, kuid on reguleeritud teises riigis

Kui teie kutseala ja asjaomane koolitus on reguleeritud selles ELi liikmesriigis, kus te soovite tööle asuda, kuid teie koduriigis mitte, siis võib juhtuda, et peate enne teises liikmesriigis tööle asumist või isegi enne ajutist teenuste osutamist tõendama, et olete töötanud oma kutsealal oma koduriigis viimase 10 aasta jooksul vähemalt 1 aasta.

Küsige selle riigi, kus te soovite töötada, kutsekvalifikatsioonide riiklikult kontaktpunktilten nõu selle kohta, kuidas koostada oma dokumendid ning millised toetavad dokumendid tuleb esitada.

Teie kutseala on reguleeritud teie koduriigis, kuid see ei ole reguleeritud teises riigis

Kui teie kutseala, millel soovite töötada, ei ole teises riigis reguleeritud, võite seal asjaomasel kutsealal töötada samadel tingimustel, nagu selle riigi kodanikud.

Isegi kui teie konkreetne kutseala ei ole teises riigis reguleeritud, võidakse seda käsitada osana mõnest muust reguleeritud kutsealast. Kontrollige, kas teie kutseala on reguleeritud, alati selle riigi ametiasutustes, kuhu te suundute. Kutsekvalifikatsiooni riiklik kontaktpunkten aitab teil leida asutuse, kes esitab teile asjaomase teabe.

Näidisjuhtum

Tutvuge probleemide vältimiseks tingimustega enne teise riiki asumist

Dirk on noor Madalmaade kinnisvaramaakler, kes asus hiljuti alama Austriasse. Tema kutseala ei ole Madalmaades reguleeritud ning ta eeldas, et saab asuda Austrias hõlpsasti tegutsema maaklerina, võttes sihtrühmaks hollandlased ja belglased, kes otsivad puhkemaju Alpides. Füüsilisest isikust ettevõtjana registreerimisel öeldi talle, et ta peab tõendama oma kvalifikatsiooni kinnisvaramaaklerina töötamiseks. See aeglustas märkimisväärselt tema plaane.

Risto on Soome arhitekt, kes kavatseb asuda elama Itaaliasse. Enne seda uurib ta reguleeritud kutsealade andmebaasisten, milliseid formaalsusi on vaja seal tööle asumiseks täita ning tuvastab Itaalias ka vastava kutseala kontaktpunkti. Pärast nendega rääkimist on ta ümberasumiseks valmis.

Uurige, kuidas saada oma kutsekvalifikatsioonile tunnustus, et asuda tööle reguleeritud kutsealal teises ELi liikmesriigis.

KKK

ELi õigusaktid

Kas vajate lisateavet konkreetses riigis kehtivate eeskirjade kohta?

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Jaga lehekülge: