Viimati ajakohastatud: 16/09/2022

Kohustused seoses elektroonikaromudega

Kui toodate, levitate või müüte elektri- ja elektroonikaseadmeid, näiteks arvuteid, külmikuid ja mobiiltelefone, nõutakse ELi ja siseriiklike õigusaktidega, et aitaksite kaasa nende nõuetekohasele kõrvaldamisele ja käitlemisele. Kohustused hõlmavad järgmist:

Elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmeid nimetatakse elektroonikaromudeks. Direktiivis elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmete kohta en hr on esitatud esialgne nimekiri seadmetest, mis kuuluvad asjaomaste õigusaktide kohaldamisalasse.

Registreerige end riiklikus elektroonikaromude käitlemise ametis

Peate registreerima oma ettevõtte elektroonikaromude käitlemise eest vastutavas asutuses igas ELi riigis (Antud juhul 27 ELi liikmesriiki) , kus te oma tooteid müüte. Riikide registrite andmed leiate elektri- ja elektroonikaseadmete romude Euroopa registrist en .

Esitage aruanne

Kui hakkate müüma elektroonikaromude märgisega tooteid ELi turul, peate riiklikele ametiasutustele korrapäraselt esitama aruande, milles kirjeldatakse üksikasjalikult teie toodetud, levitatud või müüdud seadmete liike ja koguseid.

Registreerimis- ja aruandlusvormid saate riikide registritest. 

Elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmete käitlemine

Peate aitama kaasa teie valmistatud, levitatud või müüdud seadmete nõuetekohasele kõrvaldamisele pärast seda, kui tarbija neid enam ei kasuta. Teil on võimalus kas ühineda olemasoleva elektroonikaromusid käsitleva ühise nõuetele vastavuse süsteemiga või luua individuaalne süsteem.

Ühinege olemasoleva nõuetele vastavuse süsteemiga või looge individuaalne süsteem

Ühised nõuetele vastavuse süsteemid

Enamikus ELi riikides on olemas ühine nõuetele vastavuse süsteem, mille on loonud kas erasektor või valitsus. Need süsteemid võimaldavad tootjatel, levitajatel ja müüjatel täita oma jäätmekäitluskohustusi ühiselt. Nende liikmeks olemine on tasuline.

Lisaks oma liikmete elektroonikaromude kogumise, töötlemise, taaskasutamise ja ringlussevõtu rahastamisele ja korraldamisele võivad süsteemide teenused hõlmata järgmist:

Individuaalsed nõuetele vastavuse süsteemid

Sõltuvalt toodetavate või levitatavate toodete liigist ja kogusest saate võib olla luua individuaalse vastavussüsteemi. See võib olla võimalik, kui müüte teatavale tööstusharule piiratud seeriatena toodetud eriseadmeid, näiteks haiglates kasutatavaid meditsiiniseadmeid. Pidage meeles, et selliseid süsteeme käsitlevad eeskirjad võivad riigiti erineda.

Teavet ühiste ja individuaalsete nõuetele vastavuse süsteemide kohta konkreetses ELi riigis leiate riiklikest registritest, mille andmed saate elektri- ja elektroonikaseadmete romude Euroopa registrist en .

Vaadake ka

ELi õigusaktid

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Teil on küsimusi seoses piiriülese ettevõtlusega, nt teise ELi riiki eksportimise või sinna oma ettevõtte laiendamisega? Sellisel juhul saab Enterprise Europe Network teile anda tasuta nõuandeid.

Enda jaoks sobiva abi leidmiseks võite kasutada ka abiteenuse otsingut.

Jaga lehekülge: