Ettevõtlus
Viimati ajakohastatud: 25/05/2021

Lühiajalisest (<3 kuud) riigis viibimisest teatamine

Mida Brexit mõjutab?

Küsimused ja vastused – Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigi kodanike õigused vastavalt väljaastumislepingule

1. jaanuaril 2021 muutuvad Ühendkuningriigis elavate või sinna kolivate ELi kodanike suhtes kehtivad reeglid. Sama puudutab ka mõnes ELi riigis elavaid või sinna kolivaid Ühendkuningriigi kodanikke.

Mul on Ühendkuningriigis/ELis alaline elukoht või saan selle üleminekuperioodil.

Üldjuhul jääb teie ja teie pereliikmete alaline elukoht teie vastuvõtvas riigis alles. See hõlmab ka kolmandate riikide kodanikest pereliikmeid. Ühendkuningriigis peate siiski taotlema Ühendkuningriigis elavate ELi kodanike püsielanikuks registreerimise programmi kaudu uut elanikustaatust. ELis uurige võimalikult kiiresti vastuvõtva riigi ametiasutustelt, kas uue elanikustaatuse taotlemine on kohustuslik.

Elan Ühendkuningriigis/ELis, kuid mul ei ole veel alalist elamisõigust.

Üldjuhul jääb teie ja teie pereliikmete elanikustaatus teie vastuvõtvas riigis alles. See hõlmab ka kolmandate riikide kodanikest pereliikmeid. Ühendkuningriigis peate siiski taotlema Ühendkuningriigis elavate ELi kodanike püsielanikuks registreerimise programmi kaudu uut elanikustaatust. ELis uurige võimalikult kiiresti vastuvõtva riigi ametiasutustelt, kas uue elanikustaatuse taotlemine on kohustuslik.

Soovin kolida Ühendkuningriiki/ELi.

Kehtivate ELi eeskirjade kohaselt võite teie ja teie pereliikmed kolida Ühendkuningriiki või mõnda ELi riiki kuni 31. detsembrini 2020. See hõlmab ka kolmandate riikide kodanikest pereliikmeid. Ühendkuningriigis peate seejärel ELi kodanike püsielanikuks registreerimise programmi kaudu uut elanikustaatust taotlema. ELis uurige vastuvõtva riigi ametiasutustelt, kas peate end registreerima ning kas uue elanikustaatuse taotlemine on kohustuslik.

Soovin Ühendkuningriigis/ELis viibida lühiajaliselt

Praegu riigis lühiajalisest viibimisest teatamise, välismaal elukoha registreerimise, ELi kodanikest pereliikmete registreerimise ning väljastpoolt ELi pärit pereliikmete registreerimise suhtes kehtivaid eeskirju kohaldatakse kuni 31. detsembrini 2020.

Vajan abi

Kui arvate, et teie ELi õigusaktidest tulenevaid õigusi ei järgita, võtke ühendust tugiteenistusega.

Üksikasjalik teave väljaastumislepingu rakendamise ja kodanike õiguste kohta

Mõned ELi liikmesriigid nõuavad, et te teataksite oma viibimisest riigis pädevale ametiasutusele (sageli linnavalitsus või kohalik politseijaoskond) mõistliku aja jooksul pärast saabumist ning võivad määrata karistuse (nt trahvi), kui te seda ei tee.

Riigis viibimisest teatamiseks on teil vaja üksnes oma isikutunnistust või passi; kui teid saadavad pereliikmed, kes ei ole ELi kodanikud, peavad nad esitama passi. Te ei peaks olema kohustatud maksma mingeid tasusid. Kui te peatute hotellis, siis tavaliselt piisab vastava vormi täitmisest ning hotell hoolitseb ülejäänu eest.

Uurige, kus ja kuidas teatada oma viibimisest asukohariigis:

Valige riik:

 • Austriaaten
 • Belgia*be
 • Bulgaaria*bg
 • Horvaatia*cr
 • Küpros*cy
 • Tšehhiczen
 • Taani*dk
 • Eestieeen
 • Soome*fi
 • Prantsusmaafret
 • Saksamaa*de
 • Kreekagret
 • Ungari*hu
 • Island*is
 • Iirimaa*ie
 • Itaaliaiten
 • Läti*lv
 • Liechtenstein*li
 • Leedu*lt
 • Luksemburgluet
 • Malta*mt
 • Madalmaad*nl
 • Norranoen
 • Poolaplen
 • Portugalpten
 • Rumeenia*ro
 • Slovakkiasken
 • Sloveeniasien
 • Hispaaniaesen
 • Rootsiseen

  * Teave ei ole veel kättesaadav

  Kas on veel küsimusi?

  Täiendava teabe saamiseks võite võtta ühendust liikmesriigi asutustega.

  Mõnedes ELi liikmesriikides võidakse riigis viibimisest teatamata jätmise korral määrata trahv, kuid üksnes selle tõttu teid riigist välja saata ei tohi.

  Näide

  Kui olete puhkusel, peate end registreerima üksnes juhul, kui viibite riigis kauem kui 3 kuud

  Hans on austerlane ja veedab oma suvepuhkuse igal aastal Itaalia rannikul. Eelmisel suvel viibis ta 2 kuud Itaalias oma korteris. Ta teatas oma viibimisest riigis, kuid Itaalia ametiasutus palus tal end ka kohalikus linnavalitsuses registreerida ning esitada tõendid selle kohta, et tal on piisavalt vahendeid enda ülalpidamiseks Itaalias.

  Hansul on aga õigus viibida Itaalias kuni 3 kuud esitamata mingeid muid dokumente peale oma isikutunnistuse. Kui ta jääb Itaaliasse nii lühikeseks perioodiks, siis võivad Itaalia ametiasutused paluda tal teatada enda riigis viibimisest, kuid mitte registreerida.

  ELi õigusaktid

  Kas vajate lisateavet konkreetses riigis kehtivate eeskirjade kohta?

  Vajate nõuandeteenistuse abi?

  Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

  Jaga lehekülge: