Ettevõtlus
Viimati ajakohastatud: 24/01/2019

Lühiajalisest (<3 kuud) riigis viibimisest teatamine

Ühendkuningriigi otsus rakendada Euroopa Liidu lepingu artiklit 50: Rohkem informatsiooni

Ühendkuningriik on praegu endiselt Euroopa Liidu täieõiguslik liige ning Ühendkuningriigi siseselt ja tema suhtes kohaldatakse jätkuvalt täies ulatuses samu õigusi ja kohustusi.

Mõned ELi liikmesriigid nõuavad, et te teataksite oma viibimisest riigis pädevale ametiasutusele (sageli linnavalitsus või kohalik politseijaoskond) mõistliku aja jooksul pärast saabumist ning võivad määrata karistuse (nt trahvi), kui te seda ei tee.

Riigis viibimisest teatamiseks on teil vaja üksnes oma isikutunnistust või passi; kui teid saadavad pereliikmed, kes ei ole ELi kodanikud, peavad nad esitama passi. Te ei peaks olema kohustatud maksma mingeid tasusid. Kui te peatute hotellis, siis tavaliselt piisab vastava vormi täitmisest ning hotell hoolitseb ülejäänu eest.

Uurige, kus ja kuidas teatada oma viibimisest asukohariigis:

Valige riik

* Riigiasutused ei ole veel teavet esitanud

Täiendava teabe saamiseks võite võtta ühendust liikmesriigi asutustega.

Mõnedes ELi liikmesriikides võidakse riigis viibimisest teatamata jätmise korral määrata trahv, kuid üksnes selle tõttu teid riigist välja saata ei tohi.

Näide

Kui olete puhkusel, peate end registreerima üksnes juhul, kui viibite riigis kauem kui 3 kuud

Hans on austerlane ja veedab oma suvepuhkuse igal aastal Itaalia rannikul. Eelmisel suvel viibis ta 2 kuud Itaalias oma korteris. Ta teatas oma viibimisest riigis, kuid Itaalia ametiasutus palus tal end ka kohalikus linnavalitsuses registreerida ning esitada tõendid selle kohta, et tal on piisavalt vahendeid enda ülalpidamiseks Itaalias.

Hansul on aga õigus viibida Itaalias kuni 3 kuud esitamata mingeid muid dokumente peale oma isikutunnistuse. Kui ta jääb Itaaliasse nii lühikeseks perioodiks, siis võivad Itaalia ametiasutused paluda tal teatada enda riigis viibimisest, kuid mitte registreerida.

ELi õigusaktid

Kas vajate lisateavet konkreetses riigis kehtivate eeskirjade kohta?

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Jaga lehekülge: