Elamine ja reisimine ELis
Viimati ajakohastatud: 08/07/2022

Käibemaksu tagastamine: käibemaksutagastuse veebipõhine taotlemine

Käibemaksu tagastamine ELi ettevõtjatele

Millal käibemaksutagastust taotleda?

Kui teilt nõutakse käibemaksu tasumist ettevõtlustegevuselt ELi riigis, mis ei ole ettevõtte asutamisriik, võib teil olla õigus nõuda selle riigi ametiasutustelt käibemaksu tagastamist.

Hoiatus

Mõned ELi riigid ei võimalda maksutagastusi teatavate kululiikude (restoraniarved, meelelahutus, autod, kütus jne) puhul.

Valige riik

Kuidas käibemaksutagastust taotleda?

Peate taotlema käibemaksutagastust veebis selle riigi ametiasutuste kaudu, kus teie ettevõte on asutatud.

Kui teil on õigus saada käibemaksutagastust, edastavad nad teie taotluse teise riigi ametiasutustele.

Käibemaksu tagastamise kord on ELi tasandil ühtlustatud. Siit leiate käibemaksu tagastamise menetluse kokkuvõtte en , kus on esitatud riiklike maksuametite kohustused.

Tutvuge igas ELi riigis ELi ettevõtjate en fr Ava välislingina suhtes kehtiva käibemaksu tagastamise korraga allpool. 

Valige riik

Riiklikud kontaktpunktid

Et olla kindel teile teadaoleva teabe õigsuses, peaksite igal konkreetsel juhul kontrollima riiklikke maksualaseid veebisaite.

Hilinenud makse

Kui riik viivitab käibemaksu tagastamisega, võib teil olla õigus viivisele.

Kui teil tekib riigiasutustega suhtlemisel probleeme, pöörduge meie abi- ja nõuandeteenistuse pooleAva välislingina.

Maksutagastuse taotlemine – kaupade ja teenuste koodid

Kui esitate tagastamistaotluse, peate sisestama teatavad standardkoodid, et kirjeldada kaupade/teenuste liiki, mille eest te käibemaksu maksite.

Kaupade ja teenuste koodid

Ostetud kaupu ja teenuseid tuleb kirjeldada järgmiste kulukategooriatega.

  1. Kütus
  2. Transpordivahendite rentimine
  3. Transpordivahenditega seotud kulud
  4. Teemaksud ja liiklustasu
  5. Sõidukulud, nt takso, ühistransport
  6. Majutus
  7. Söök, jook ja restoraniteenused
  8. Messide ja näituste sissepääsutasud
  9. Kulud luksuskaupadele, lõbustustele ja meelelahutusele
  10. Muu

Mõned ELi riigid nõuavadtäiendavate koodide en kasutamist iga kauba/teenuse alaliigi puhul.

Veebikoolitus – Kuidas maksutagastust taotleda?

Registreeruge maksunduse ja tolliliidu e-õppe portaali de en fr tasuta veebikoolitusele, kus selgitatakse, kuidas käibemaksutagastust taotleda. Koolitusi korraldab Euroopa Komisjon koostöös riiklike ametiasutustega.

Käibemaksu tagastamine ELi-välistele ettevõtjatele

Millal käibemaksutagastust taotleda?

Kui teie ettevõte ei ole asutatud ELis ning teilt nõutakse käibemaksu seoses ettevõtlustegevusega mõnes ELi riigis, kuhu te ei ole kaupu ega teenuseid tarninud, võib teil olla õigus nõuda asjaomase riigi ametiasutustelt maksusumma tagastamist. Näidisjuhtum: Šveitsis asutatud ettevõte osaleb Belgias toimuval konverentsil ning temalt nõutakse hotelliarvel Belgia käibemaksu.

Kuidas käibemaksutagastust taotleda?

Käibemaksutagastuse saamiseks tuleb teil saata taotlus selle ELi riigi ametiasutustele, kus te käibemaksu tasusite. Mõned ELi riigid tagastavad teile käibemaksu vaid juhul, kui teie ettevõtte asukohariik pakub samalaadseid tagastusvõimalusi nende riigi ettevõtjatele.

Lugege ELi-väliste ettevõtjate en fr Ava välislingina suhtes kehtiva käibemaksu tagastamise korra kohta lähemalt.

Valige riik

ELi õigusaktid

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Teil on küsimusi seoses piiriülese ettevõtlusega, nt teise ELi riiki eksportimise või sinna oma ettevõtte laiendamisega? Sellisel juhul saab Enterprise Europe Network teile anda tasuta nõuandeid.

Enda jaoks sobiva abi leidmiseks võite kasutada ka abiteenuse otsingut.

Jaga lehekülge: