Viimati ajakohastatud: 19/04/2022

Aktsiisikaubad

Järgmised tooted on liigitatud aktsiisikaupadeks.

Nende toodete tootmisel ja nendega kauplemisel tuleb tasuda aktsiis. ELi tasandil kehtestatakse minimaalsed aktsiisisummad, mis tuleb iga tootekategooria puhul tasuda. ELi riigid (Antud juhul 27 ELi liikmesriiki) võivad kehtestada ka muid makse.

Tutvuge ka igas ELi riigis kehtivate eeskirjadega.

Valige riik

Uurige lisaks, millist aktsiisimäära kohaldatakse konkreetsete tootekategooriate suhtes, tehes allpool soovitud valiku.

Soovin saada rohkem teavet

Alkohol / alkohoolsed joogid

Aktsiisiga maksustatakse järgmisi alkoholi ja alkohoolsete jookide liike:

Täielik loetelu ELi riikides alkoholi / alkohoolsete jookide de en fr suhtes kohaldatavatest aktsiisimääradest.

Vähendatud aktsiisimäärad ja vabastused

ELi riigid võivad otsustada makstavat aktsiisimäära vähendada või võtta vastu aktsiisivabastusi.

Vähendatud aktsiisimäärad

Aktsiisivabastused

Aktsiisi ei tule tasuda enamiku isevalmistatud toodete pealt, mis ei ole toodetud kaubanduslikul eesmärgil, välja arvatud piiritusjoogid.

Alkohol, mida kasutatakse muuks kui inimtoiduks ettenähtud toodete valmistamiseks või mis muudetakse inimtoiduks kõlbmatuks, lisades sellele ühe või mitu kemikaali (denaturanti).

Energiatooted ja elektrienergia

Energiatoodete ja elektrienergia suhtes kohaldatakse aktsiisi, kui neid kasutatakse:

Energiatooted, mida aktsiisieeskirjad ei hõlma

Toorainena või keemilise reduktsiooni jaoks ning elektrolüütilistes ja metallurgilistes protsessides kasutatavad energiatooted ei ole asjaomaste eeskirjadega hõlmatud.

Sellisel juhul võivad ELi riigid otsustada, kas sellist kasutamist maksustada või mitte.

Peamised tooted, mida ELi riigid võivad maksustada, on järgmised:

Täielik loetelu ELi liikmesriikides energiatoodete de en fi suhtes kohaldatavatest aktsiisimääradest.

Kõrgemad määrad, vähendatud määrad ja vabastused

ELi riigid võivad otsustada kohaldada minimaalsest ELi künnisest kõrgemat määra, vähendada tasumisele kuuluvat määra või võtta vastu vabastusi.

Kõrgemad määrad

ELi riigid võivad järgmiste kasutuseesmärkide puhul valida kõrgema maksumäära:

Vähendatud määrad

ELi riigid võivad maksumäärasid vähendada või kohaldada maksuvabastusi, kui tegemist on ühega järgmistest:

Maksuvabastused

Maksuvabastusi tuleb kohaldada järgmiste toodete puhul:

Tubakatooted

Aktsiisiga on maksustatud järgmised tubakatoodete liigid:

Täielik loetelu ELi liikmesriikides tubakatoodete de en fr  suhtes kohaldatavatest aktsiisimääradest.

ELi õigusaktid

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Teil on küsimusi seoses piiriülese ettevõtlusega, nt teise ELi riiki eksportimise või sinna oma ettevõtte laiendamisega? Sellisel juhul saab Enterprise Europe Network teile anda tasuta nõuandeid.

Enda jaoks sobiva abi leidmiseks võite kasutada ka abiteenuse otsingut.

Jaga lehekülge: