Ettevõtlus
Viimati ajakohastatud: 29/04/2022

Teie avalike dokumentide tunnustamine ELis

Võib tekkida olukord, kus peate esitama avaliku dokumendi (riigiasutuse välja antud dokument), näiteks sünnitunnistuse, kui soovite abielluda, või tõendi karistusregistrikande puudumise kohta, kui otsite tööd mõnes teises ELi riigis.

ELi eeskirjad avalike dokumentide kohta lihtsustavad seda protsessi ja sisaldavad suuniseid, mida riigiasutused peavad järgima teises ELi riigis välja antud dokumentide käsitlemisel. Kui esitate ühes ELi riigis välja antud dokumendi (originaal või selle tõestatud koopia) teise ELi riigi ametiasutustele, peavad need ametiasutused teie dokumendi ehtsust tunnustama, ilma et seda oleks vaja apostilliga tõendada.

ELi eeskirjadega hõlmatud dokumentide liigid

Apostillita avalikke dokumente saab esitada järgmiste faktide tõendamiseks:

Hoiatus

Neid eeskirju kohaldatakse vaid avalike dokumentide ehtsuse tõendamiseks, mitte nende õigusliku mõju tunnustamiseks väljaspool riiki, kus need on välja antud – seda aspekti reguleeritakse selle ELi riigi õiguse kohaselt, kus dokument esitatakse.

Näiteks kui samasooliste abielu tunnistus on välja antud ühes ELi riigis, ei saa teise ELi riigi ametiasutused neile selle dokumendi esitamisel nõuda apostilli, kuid nad ei ole kohustatud seda abielu tunnustama, kui samasooliste abielu ei ole asjaomases riigis seaduslikult tunnustatud.

Tõlkenõuded

Te ei pea esitama oma dokumendi ametlikku tõlget, kui see on keeles, mis on selle ELi riigi üheks ametlikuks keeleks, kus te dokumenti esitate , või kui see on mõnes muus asjaomase riigi poolt aktsepteeritud mitteametlikus keeles.

Muudel juhtudel võite paluda dokumendi välja andnud ELi riigi ametiasutustelt selle mitmekeelset standardvormi. Te peate selle vormi esitama koos dokumendiga ning te ei pea esitama dokumendi tõlget.

Kontrollige, milliste valdkondade puhul võite taotleda mitmekeelset standardvormi oma ELi riigis.

Hoiatus

Kui esitate koos oma avaliku dokumendiga mitmekeelse standardvormi, võivad selle ELi riigi ametiasutused, kus te vormi esitasite, paluda teil erandkorras esitada dokumendi kinnitatud tõlke, kui nad ei saa selle sisust täielikult aru.

Näide

ELi riigis välja antud sünnitunnistuse autentse dokumendina tunnustamine teises ELi riigis

Poola kodanik Tamas abiellub Belgias Belgia kodaniku Mariega. Enne abiellumist peab Tamas esitama Belgia ametiasutustele oma sünnitunnistuse. Tamas ei pea taotlema apositilli, et tõendada oma sünnitunnistuse ehtsust. Samuti ei pea ta esitama oma sünnitunnistuse kinnitatud tõlget. Selle asemel võib ta Poola ametiasutustelt taotleda mitmekeelset standardvormi ja esitada selle koos oma sünnitunnistusega kui tõlkimise abivahendi.

ELi õigusaktid

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Jaga lehekülge: