Viimati ajakohastatud: 19/08/2022

Brexit: kutsekvalifikatsioonid

Brexit: Euroopa kutsekaart (EPC)

Kui olete ELi kodanik Ühendkuningriigis või Ühendkuningriigi kodanik ELis, jätkatakse Euroopa kutsekaardiga (EPC) seotud eeskirjade ja tingimuste kohaldamist Brexiti kontekstis juhul, kui olete kaitstud Ühendkuningriigi väljaastumislepinguga.

Kõiki enne 31. detsembrit 2020 esitatud Euroopa kutsekaardi taotlusi, millega soovitakse teises riigis tegevust alustada, hinnatakse ELi õiguse alusel. Nende taotluste alusel tehtud otsused jäävad pärast 31. detsembrit 2020 kehtima nii Ühendkuningriigis kui ka ELis.

Teenuste ajutiseks ja episoodiliseks osutamiseks välja antud Euroopa kutsekaardid ei ole enam kehtivad.

Lisateave ja nõuanded

Saate võtta ühendust järgmiste asutustega:

Mida teha juhul, kui leiate, et teie Euroopa kutsekaardi taotlust ei ole nõuetekohaselt menetletud?

Kui olete ELi kodanik Ühendkuningriigis ja soovite esitada kaebuse teie Euroopa kutsekaardi taotluse menetlemise kohta, peaksite abi saamiseks pöörduma asjakohaste Ühendkuningriigi asutuste poole. Kui probleemile lahendust ei leita, võite teatada oma õiguste rikkumisest Ühendkuningriigi sõltumatule järelevalveasutusele en .

Kui olete Ühendkuningriigi kodanik ELis ja soovite esitada kaebuse teie Euroopa kutsekaardi taotluse menetlemise kohta, peaksite abi saamiseks pöörduma asjakohaste riiklike asutuste poole. Kui probleemile lahendust ei leita, võite teatada oma õiguste rikkumisest Euroopa Komisjonile.

Brexit: teenuste ajutise osutamise taotlemine

Kõik taotlused teenuste ajutiseks osutamiseks Ühendkuningriigis (kui olete ELi kodanik) või ELis (kui olete Ühendkuningriigi kodanik), mis on esitatud enne 31. detsembrit 2020, ei ole enam kehtivad.

Lisateave ja nõuanded

Saate võtta ühendust järgmiste asutustega:

Brexit: teenuste alalise osutamise taotlemine

Kui olete ELi kodanik Ühendkuningriigis või Ühendkuningriigi kodanik ELis, jätkatakse teenuste alalise osutamisega seotud eeskirjade ja tingimuste kohaldamist Brexiti kontekstis juhul, kui olete kaitstud Ühendkuningriigi väljaastumislepinguga. Kõiki enne 31. detsembrit 2020 esitatud kutsekvalifikatsioonide tunnustamise taotlusi, mis esitatakse teises riigis tegevuse alustamise eesmärgil, hinnatakse ELi õiguse alusel. Nende taotluste alusel tehtud otsused jäävad pärast 31. detsembrit 2020 kehtima nii Ühendkuningriigis kui ka ELis.

Lisateave ja nõuanded

Saate võtta ühendust järgmiste asutustega:

Mida teha juhul, kui leiate, et teie taotlust ei ole nõuetekohaselt menetletud?

Kui olete ELi kodanik Ühendkuningriigis ja soovite esitada kaebuse teie taotluse menetlemise kohta, peaksite abi saamiseks pöörduma asjakohaste Ühendkuningriigi asutuste poole. Kui probleemile lahendust ei leita, võite teatada oma õiguste rikkumisest Ühendkuningriigi sõltumatule järelevalveasutusele en .

Kui olete Ühendkuningriigi kodanik ELis ja soovite esitada kaebuse teie taotluse menetlemise kohta, peaksite abi saamiseks pöörduma asjakohaste riiklike asutuste poole. Kui probleemile lahendust ei leita, võite teatada oma õiguste rikkumisest Euroopa Komisjonile.

 

 

 

 

Kas vajate lisateavet konkreetses riigis kehtivate eeskirjade kohta?

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Jaga lehekülge: