Posledná kontrola : 19/08/2022

Brexit: odborná kvalifikácia

Brexit: Európsky profesijný preukaz (EPC)

Ak ste občanom EÚ v Spojenom kráľovstve alebo občanom Spojeného kráľovstva v EÚ, v súvislosti s brexitom sa na vás stále uplatňujú pravidlá a podmienky týkajúce sa európskeho profesijného preukazu (EPC), pokiaľ ste chránený dohodou o vystúpení Spojeného kráľovstva z Únie.

Všetky žiadosti o európsky profesijný preukaz (EPC) na účely usadenia podané pred 31. decembrom 2020 budú posúdené v zmysle práva EÚ. Rozhodnutia prijaté na základe týchto žiadostí zostávajú v platnosti aj po 31. decembri 2020, a to v Spojenom kráľovstve i v EÚ.

Všetkým EPC vydaným na dočasné a príležitostné poskytovanie služieb už platnosť vypršala.

Dodatočné informácie a poradenstvo

Môžete sa obrátiť na:

Čo robiť, ak sa nazdávate, že vaša žiadosť o EPC bola posúdená nesprávne

Ak ste občanom EÚ v Spojenom kráľovstve a chcete sa sťažovať na nesprávne posúdenie vašej žiadosti o EPC, mali by ste sa obrátiť na príslušné orgány Spojeného kráľovstva. Ak problém pretrváva, porušenie svojich práv môžete oznámiť nezávislému monitorovaciemu orgánu Spojeného kráľovstva en .

Ak ste štátnym príslušníkom Spojeného kráľovstva v krajine EÚ a chcete sa sťažovať na nesprávne posúdenie vašej žiadosti o EPC, mali by ste sa obrátiť na príslušné vnútroštátne orgány. Ak problém pretrváva, porušenie svojich práv môžete oznámiť Európskej komisii.

Brexit: žiadosť o dočasné poskytovanie služieb

Vyhlásenia týkajúce sa dočasného poskytovania služieb v Spojenom kráľovstve (ak ste občanom EÚ) alebo v krajine EÚ (ak ste občanom Spojeného kráľovstva) predložené pred 31. decembrom 2020 už nie sú platné.

Dodatočné informácie a poradenstvo

Môžete sa obrátiť na:

Brexit: žiadosť o trvalé poskytovanie služieb

Ak ste občanom EÚ v Spojenom kráľovstve alebo občanom Spojeného kráľovstva v EÚ, v súvislosti s brexitom sa na vás stále uplatňujú pravidlá a podmienky týkajúce sa trvalého poskytovania služieb, pokiaľ ste chránený dohodou o vystúpení Spojeného kráľovstva z Únie. Všetky žiadosti o uznanie odborných kvalifikácií na účely usadenia podané pred 31. decembrom 2020 budú posúdené v zmysle práva EÚ. Rozhodnutia prijaté na základe týchto žiadostí zostávajú v platnosti aj po 31. decembri 2020, a to v Spojenom kráľovstve i v EÚ.

Dodatočné informácie a poradenstvo

Môžete sa obrátiť na:

Čo robiť, ak sa nazdávate, že vaša žiadosť bola posúdená nesprávne

Ak ste občanom EÚ v Spojenom kráľovstve a chcete sa sťažovať na nesprávne posúdenie vašej žiadosti, mali by ste sa obrátiť na príslušné orgány Spojeného kráľovstva. Ak problém pretrváva, porušenie svojich práv môžete oznámiť nezávislému monitorovaciemu orgánu Spojeného kráľovstva en .

Ak ste štátnym príslušníkom Spojeného kráľovstva v krajine EÚ a chcete sa sťažovať na nesprávne posúdenie vašej žiadosti, mali by ste sa obrátiť na príslušné vnútroštátne orgány. Ak problém pretrváva, porušenie svojich práv môžete oznámiť Európskej komisii.

Potrebujete viac informácií o pravidlách, ktoré platia v konkrétnej krajine?

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Zdieľať túto stránku: