Posledná kontrola: 28/04/2020

Práva duševného vlastníctva

Týka sa vás brexit?

Ochrana duševného vlastníctva má viacero výhod:

Súvisiace témy

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Európska asistenčná služba pre otázky práv duševného vlastníctva

Bezplatné poradenstvo a odborná príprava týkajúce sa riadenia práv duševného vlastníctva v projektoch spolufinancovaných EÚ alebo medzinárodných obchodných zmluvách.

Poradenské centrum pre MSP v oblasti práv duševného vlastníctva (IPR SME Helpdesk)

Bezplatné poradenstvo a obchodné nástroje na správu práv duševného vlastníctva v Číne, Latinskej Amerike a juhovýchodnej Ázii.

InnovAccess

Vnútroštátne podporné opatrenia, postupy registrácie a informácie o právnych predpisoch poskytnuté úradmi ochrany duševného vlastníctva z 30 európskych krajín.

Služba miestnej podpory podnikov

Máte otázky týkajúce sa podnikania v zahraničí, napr. exportu alebo rozšírenia do inej krajiny EÚ? Ak áno, bezplatnú odpoveď vám poskytne sieť Enterprise Europe Network.

Zdieľať túto stránku: