Posledná kontrola: 05/10/2022

Práva duševného vlastníctva

Ochrana duševného vlastníctva má viacero výhod:

Ďalšie informácie o duševnom vlastníctve, individualizovanej podpore a zápise ochrannej známky získate v digitálnej kanceláriiOtvoriť ako externý odkaz Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO).

Prístup k informáciám týkajúcim sa jednotlivých krajín:

Výber štátu

Pozri tiež

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Európske poradenské centrum pre práva duševného vlastníctva

Bezplatné poradenstvo a odborná príprava v oblasti riadenia duševného vlastníctva pre projekty spolufinancované EÚ alebo nadnárodné obchodné dohody.

InnovAccess

Vnútroštátne podporné opatrenia, postupy registrácie a informácie o právnych predpisoch poskytnuté úradmi ochrany duševného vlastníctva z 30 európskych krajín.

Poradenské centrum pre MSP v oblasti práv duševného vlastníctva (IPR SME Helpdesk)

Bezplatné poradenstvo a obchodné nástroje na správu práv duševného vlastníctva v Číne, Latinskej Amerike a juhovýchodnej Ázii.

Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

Získajte informácie o právach duševného vlastníctva v EÚ či bezplatnú individualizovanú podporu a podajte online žiadosť o zápis ochrannej známky alebo dizajnu.

Máte otázky týkajúce sa podnikania v zahraničí, napr. exportu alebo rozšírenia do inej krajiny EÚ? Ak áno, bezplatnú odpoveď vám poskytne sieť Enterprise Europe Network.

Na nájdenie najvhodnejšej pomoci môžete využiť aj vyhľadávač služieb pomoci.

Zdieľať túto stránku: