Pomocné nástroje

Výber jazyka

Vlajka EÚ

Navigačný riadok

Menu

Aktualizované : 09/06/2017

Práca počas štúdia

Ak sa chystáte študovať do inej krajiny EÚ, musíte mať dostatok finančných prostriedkov na pokrytie svojich životných nákladov. Váš príjem môže pochádzať z viacerých zdrojov, napríklad od vašich rodičov, partnera alebo z práce.

Ako občan EÚ máte rovnaké právo pracovať počas štúdia ako štátni príslušníci danej krajiny. Pracovné povolenie nepotrebujete dokonca ani na prácu na plný úväzok.

Výnimka - štátni príslušníci Chorvátska naďalej podliehajú dočasným obmedzeniam práce v .

Viac o dočasných pracovných obmedzeniach.

Niektoré krajiny umožňujú občanom Bulharska a Rumunska pracovať bez obmedzení. Iné zasa uplatňujú limity na počet odpracovaných hodín v rámci polroka alebo roka.

Viac o práci v inej krajine EÚ.

Dane a sociálne zabezpečenie

Ak žijete v inej krajine EÚ viac ako 6 mesiacov z roka (183 dní), ste v tejto krajine považovaní za daňového rezidenta. Z toho vyplýva, že ak počas štúdia pracujete, budete musieť platiť dane a príspevky sociálneho zabezpečenia z príjmu získaného v krajine, v ktorej študujete.

Táto krajina by mohla zdaniť aj príjmy získané v inej krajine, napríklad zárobok z letnej brigády v krajine vášho pôvodu. Je možné, že ho v krajine, v ktorej študujete, musíte priznať a zaplatiť daň.

Nezabudnite, že mnohé krajiny EÚ, aj keď nie všetky, uplatňujú zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia. V niektorých prípadoch sa v týchto zmluvách určuje, v ktorej krajine by ste mali platiť dane.

Viac o daniach.

Príklad

Joost je holandský študent, ktorý sa presťahoval do Spojeného kráľovstva kvôli štúdiu. Pracuje v reštaurácii na polovičný úväzok v rámci zmluvy podľa anglických právnych predpisov. Jeho zamestnávateľ odvádza dane a príspevky sociálneho zabezpečenia z jeho mesačnej mzdy a platí zaňho odvody britským orgánom.

Počas letných prázdnin Joost pracuje na plný úväzok v rodnom meste v Holandsku. Jeho tamojší zamestnávateľ za neho platí odvody holandským orgánom. Joost je daňovým rezidentom Spojeného kráľovstva a má dve možnosti ako zaplatiť dane zo svojho holandského príjmu. Buď môže požiadať o vrátenie daní holandské orgány a potom zaplatiť príslušnú daň v Spojenom kráľovstve, alebo preukázať, že daň zaplatil v Holandsku a požiadať britské daňové orgány o jej zohľadnenie.

Verejné konzultácie
    Potrebujete pomoc asistenčných služieb?
    Pomoc a poradenstvo