Posledná kontrola : 02/04/2022

Práca počas štúdia

Ak sa chystáte študovať do inej krajiny EÚ, musíte mať dostatok finančných prostriedkov na pokrytie svojich životných nákladov. Váš príjem môže pochádzať z viacerých zdrojov, napríklad od vašich rodičov, partnera alebo z práce.

Ako občan EÚ máte rovnaké právo pracovať počas štúdia ako štátni príslušníci danej krajiny. Pracovné povolenie nepotrebujete dokonca ani na prácu na plný úväzok.

Viac o dočasných pracovných obmedzeniach.

Niektoré krajiny umožňujú občanom Bulharska a Rumunska pracovať bez obmedzení. Iné zasa uplatňujú limity na počet odpracovaných hodín v rámci polroka alebo roka.

Viac o práci v inej krajine EÚ.

Dane a sociálne zabezpečenie

Ak žijete v inej krajine EÚ viac ako 6 mesiacov z roka (183 dní), ste v tejto krajine považovaní za daňového rezidenta. Z toho vyplýva, že ak počas štúdia pracujete, budete musieť platiť dane a príspevky sociálneho zabezpečenia z príjmu získaného v krajine, v ktorej študujete.

Táto krajina by mohla zdaniť aj príjmy získané v inej krajine, napríklad zárobok z letnej brigády v krajine vášho pôvodu. Je možné, že ho v krajine, v ktorej študujete, musíte priznať a zaplatiť daň.

Nezabudnite, že mnohé krajiny EÚ, aj keď nie všetky, uplatňujú zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia. V niektorých prípadoch sa v týchto zmluvách určuje, v ktorej krajine by ste mali platiť dane.

Viac o daniach.

Príklad

Joost je holandský študent, ktorý sa presťahoval do Belgicka kvôli štúdiu. Pracuje v reštaurácii na polovičný úväzok v rámci zmluvy podľa belgických právnych predpisov. Jeho zamestnávateľ odvádza dane a príspevky sociálneho zabezpečenia z jeho mesačnej mzdy a platí zaňho odvody belgickým orgánom.

Počas letných prázdnin Joost pracuje na plný úväzok v rodnom meste v Holandsku. Jeho tamojší zamestnávateľ za neho platí odvody holandským orgánom. Joost je daňovým rezidentom Belgicka a má dve možnosti ako zaplatiť dane zo svojho holandského príjmu. Buď môže požiadať o vrátenie daní holandské orgány a potom zaplatiť príslušnú daň v Belgicku, alebo preukázať, že daň zaplatil v Holandsku a požiadať belgické daňové orgány o jej zohľadnenie.

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Zdieľať túto stránku: